امروز پنج شنبه, 17 آذر 1401 - Thu 12 08 2022

منو

آشنایی با سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت قسمت اول : تاریخچه - وظایف - اهداف

آشنایی با سازمان مدیریت پسماندشهرداری رشت :
سازمان مدیریت پسماند یکی از مراکز مهم شهرداری رشت است که روزانه نظافت و رفت و روب معابر، جمع آوری و انتقال پسماندها، دفع و مراقبت های پس از آن و احداث واحدهای جدید پردازش پسماندها را برعهده دارد. در آغاز سال 1384 سازمان بازیافت با اهداف مدیریت سیستمهای جمع آوری، حمل، تخلیه، دفع، تبدیل و بازیافت بهداشتی زباله ها و نخاله و فضولات ساختمانی و مواد رسوبی شبکه های دفع آبهای سطحی شهر و ضایعات و دورریزهای تولیدی در شهر اعم از خانگی، اداری، صنفی و تجاری، صنعتی، کشاورزی، بیمارستانی و غیره از طریق تهیه طرح جامع بهداشت شهری و برنامه ریزی اجرائی و عملیاتی و سازماندهی و هماهنگی و نظارت و کنترل امور فوق در سطح شهر، هماهنگ با سایر مراجع مسئول در امر بهداشت شروع بکار نمود و در بهمن ماه 87 به سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت تغییر نام یافت و شرح وظایفی که در اساس نامه سازمان بر عهده داشت نیز مورد تغییر قرار گرفت.مجوز استفاده از قالب مذهبی قدر براي اين دامنه داده نشده , برای دریافت مجوز قالب بر روی لینک ، ( درخواست مجوز ) کلیک کنید