امروز دوشنبه, 14 آذر 1401 - Mon 12 05 2022

منو

برادر ارجمند جناب آقای مهندس علی بهارمست معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری رشت

برادر ارجمند جناب آقای مهندس علی بهارمست
معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری رشت
” و هر از گاه در گذر زمان در گذر بی صدای ثانیه های دنیای فانی ، جرس کاروان از رحیل مسافری خبر می دهد که در سکونی ، آغازی بی پایان را می سراید “
با کمال تاسف از مرگ پدر گرامی جنابعالی با خبر شدم و این موضوع من را بسیار متاثر نمود. می‌دانم داغی که بر دلتان نشسته به این راحتی سرد نمی‌شود و از یاد نمی‌رود، چرا که مرگ پدر یکی از سخت‌ترین و ناگوارترین اتفاقات دنیاست. تسلیت من را پذیرا باشید. امیدوارم که روح آن مرحوم در سایه لطف خداوند آرام گیرد ، شما و خانواده محترمتان با صبر این ضایعه دردناک را سپری کنید.

محمدباقربشردانش
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماندهای
شهرداری رشتمجوز استفاده از قالب مذهبی قدر براي اين دامنه داده نشده , برای دریافت مجوز قالب بر روی لینک ، ( درخواست مجوز ) کلیک کنید