امروز پنج شنبه, 17 آذر 1401 - Thu 12 08 2022

منو

اقدامات فنی و مهندسی روزانه محل دفن پسماندهای جامد شهری در لندفیل سراوان در روزدوشنبه بیست پنج اسفند ماه 1399

سم پاشی روزانه حدود 1000 تن زباله های ورودی به دفنگاه با مجوز رسمی مرکز بهداشت شهرستان رشت و همچنین استفاده از سموم مجاز بهداشتی با هدف کنترل و جلوگیری از تکثیر حشرات موذی از قبیل مگس ، حذف بوی مضر ، فراهم نمودن آسایش ، آسودگی و رضایت اهالی ساکن در منطقه
معاونت دفع و پردازش سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشتمجوز استفاده از قالب مذهبی قدر براي اين دامنه داده نشده , برای دریافت مجوز قالب بر روی لینک ، ( درخواست مجوز ) کلیک کنید