امروز سه شنبه, 15 آذر 1401 - Tue 12 06 2022

منو

جمع آوری لاستیک و ضایعات از کوچه ها ، محلات و معابر اصلی در شب چهارشنبه سوری

اقدامات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت
جمع آوری لاستیک و ضایعات از کوچه ها ، محلات و معابر اصلی در شب چهارشنبه سوری که باعث آتش سوزی می گردد
حوزه معاونت فنی اجرایی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشتمجوز استفاده از قالب مذهبی قدر براي اين دامنه داده نشده , برای دریافت مجوز قالب بر روی لینک ، ( درخواست مجوز ) کلیک کنید