امروز پنج شنبه, 17 آذر 1401 - Thu 12 08 2022

منو

اقدامات روزانه سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در لندفیل سراوان

 سمپاشی روزانه حدود 1000 تن زباله های ورودی به دفنگاه زباله سراوان بهمراه شن ریزی و همسطح سازی با هدف پیشگیری از تخم ریزی و تکثیر حشرات موذی از قبیل مگس، سوسک ،پشه و جلوگیری آلودگی ها و بیماریهای ناشی از انباشت زباله  و درنهایت رفع دغدغه و ایجاد رضایت اهالی ساکن در منطقه

زمان چهارشنبه یازدهم فروردین ماه 1400

معاونت دفع و پردازش سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشتمجوز استفاده از قالب مذهبی قدر براي اين دامنه داده نشده , برای دریافت مجوز قالب بر روی لینک ، ( درخواست مجوز ) کلیک کنید