امروز سه شنبه, 15 آذر 1401 - Tue 12 06 2022

منو

جمع آوری، حمل و مدیریت ماهانه بیش از 18 هزار تن پسماندهای خانگی در سطح شهر رشت

توسط سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت صورت می پذیرد
جمع آوری، حمل و مدیریت ماهانه بیش از 18 هزار تن پسماندهای خانگی در سطح شهر رشتمجوز استفاده از قالب مذهبی قدر براي اين دامنه داده نشده , برای دریافت مجوز قالب بر روی لینک ، ( درخواست مجوز ) کلیک کنید