سامانه ۱۳۷ پل ارتباطی شهروندان با سازمان مدیریت پسماندها

یکی از پل‌های ارتباطی شهروندان با سازمان‌ مدیریت پسماند شهرداری سامانه ۱۳۷ است
رئیس سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در این باره گفت: یکی از راه‌های اصلی ارتباطی شهروندان برای اعلام نواقص عملکرد پیمانکاران پسماندهای خشک، تماس با سامانه ۱۳۷ شهرداری رشت است.
علی مقصودی با اشاره به اینکه ممکن است برخی از شهروندان صدای آهنگ ماشینهای تحویل‌گیرنده‌ پسماندهای خشک را نشنوند، یا در خانه نباشند و یا به هر دلیل در ساعت حضور خودروها نتوانند پسماندهای خشک را تحویل ماشینها دهند، گفت: این دسته از شهروندان می‌توانند با سامانه ۱۳۷ شهرداری رشت تماس گرفته و موضوع را اطلاع دهند، تا نسبت به دریافت پسماندهای آنها در هر منطقه از شهرداری که باشند اقدام شود.
وی ادامه داد: هم‌اکنون در پنج منطقه شهرداری رشت مجموعاً ۲۵ خودروی دریافت و حمل پسماندهای خشک بین ساعتهای ۹ صبح تا ۱۴ بعدازظهر فعالیت می‌کنند و در خدمت شهروندانی هستند که کار تفکیک زباله‌ها را انجام داده‌اند.
رئیس سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت سپس تاکید کرد: سامانه ۱۳۷ نه تنها برای این موضوع فعال است بلکه این سامانه آماده پذیرش هر گونه انتقاد، پیشنهاد، نظر، طرح و برنامه برای بهبود عملکرد سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری خواهد بود.
مقصودی سپس گفت: ما اعتقاد داریم برای اجرای هر چه بهتر طرح تفکیک زباله‌ها از مبدا ، بهبود عملکرد پیمانکاران با نظارت کامل سازمان و حمایت شهروندان است.
وی در پایان یادآور شد: بسیاری از شهروندان تفکیک از مبدا زباله را انجام می‌دهند، اما پسماندهای خشک را به شهرداری تحویل نمی‌دهند که به نظر من در این زمینه باید با تبلیغات و حمایتهای تشویقی، اعتمادسازی و جلب نظر شهروندان انجام شود.

 

  نظرات