فراخوان شناسایی مجریان بخش خصوصی جمع آوری هوشمند پسماند خشک

فراخوان شناسایی مجریان بخش خصوصی جمع آوری هوشمند پسماند خشک با استفاده ازبسترفضای مجازی

سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت درنظردارد مطابق ضوابط ماده (۹و۷) قانون مدیریت پسماند و برابر شیوه نامه جمع آوری هوشمند پسماند خشک توسط مجریان بخش خصوصی ابلاغ شده توسط سازمان شهرداری و دهیاری های وزارت کشور (فایل شیوه نامه درسایت سازمان پسماند به آدرس اینترنتی www.Rasht-bazyaft.ir در بخش مقالات قابل دریافت می باشد) نسبت به شناسایی، صدور مجوز و همکاری با شرکت های فعال در زمینه جمع آوری پسماند خشک با استفاده از نرم افزارهای آنلاین (اپ) اقدام نماید.لذا از کلیه شرکت های دارای شرایط مندرج درشیوه نامه مذکور که می توانند در بستر اینترنت و فضای مجازی نسبت به ارائه خدمات جمع آوری پسماند خشک به صورت هوشمند فعالیت کنند دعوت می شود حداکثرتا مورخ ۱۵ مهر۱۴۰۲ نسبت به ارائه درخواست مکتوب خود به سازمان پسماند شهرداری رشت واقع در رشت-سبزه میدان-ابتدای استادسرا اقدام نمایند.

متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتربا شماره تلفن ۰۱۳۳۳۲۴۱۷۷۰ تماس حاصل فرمایند.

  نظرات