برگزاری جلسه با ریاست اتاق اصناف گیلان جهت ساماندهی مراکز خرید پسماند خشک

برگزاری جلسه با ریاست اتاق اصناف گیلان جهت ساماندهی مراکز خرید پسماند خشک
به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت؛ جلسه ای پیرامون ساماندهی مراکز خرید پسماند خشک و ضایعات با حضور دکتر سماکچی عضو شورای اسلامی شهر رشت و رییس کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک و نماینده اصناف در شورای شهر، علی مقصودی ریاست سازمان و سجاد حسینی عضو هیات مدیره سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت و رییس صنف آهنگران اتاق اصناف و کارشناسان مربوطه با علیرضا تهیدست ریاست اتاق اصناف مرکز گیلان برگزار شد.
هدف از برگزاری این جلسه، برنامه ریزی لازم جهت ساماندهی مراکز خرید پسماند خشک و ضایعات در سطح شهر و هماهنگی لازم جهت تعامل بیشتر و ارتقا و بهبود وضعیت موجود بوده است.
  نظرات