جلسه هماهنگی جهت آموزش مدیریت پسماند در آموزش و پرورش ناحیه دو رشت برگزار شد.

جلسه هماهنگی جهت آموزش مدیریت پسماند در آموزش و پرورش ناحیه دو رشت برگزار شد.
به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت؛ در راستای ترویج مدیریت پسماند و تفکیک از مبدا در مدارس، جلسه ای با حضور مهندس سجاد حسینی عضو هیات مدیره سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت و امین علی نژاد معاون پرورشی و تربیت بدنی ناحیه دو پیرامون آموزش در مدارس برای معلمان، دانش آموزان و خانواده آنها در اداره آموزش وپرورش ناحیه دو برگزار و نسبت به برنامه ریزی های لازم اقدام گردید.
  نظرات