در گفتگو با برنامه صبح تازه شبکه باران؛ اجرای طرح بزرگ عقیم سازی سگ های بلاصاحب

در گفتگو با برنامه صبح تازه شبکه باران؛ اجرای طرح بزرگ عقیم سازی سگ های بلاصاحب

به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت؛ علی مقصودی رییس سازمان با حضور در برنامه صبح تازه شبکه باران پیرامون اجرای طرح بزرگ عقیم سازی سگ های بلاصاحب شهر رشت و همچنین راه اندازی سامانه بومی رشتپاک به ارائه توضیحات پرداخت.

رشتوندان محترم می توانند با ورود به آدرس http://www.rashtpak.ir نسبت به ثبت درخواست جمع آوری پسماند خشک خود اقدام نماید.

 

  نظرات