بازدید مدیرکل بازرسی استان گیلان از تصفیه خانه شیرابه لندفیل سراوان

بازدید مدیرکل بازرسی استان گیلان از تصفیه خانه شیرابه لندفیل سراوان
سجاد ده‌‌ده‌جانی مدیرکل بازرسی استان گیلان همراه با رحیم شوقی شهردار رشت از تصفیه خانه لندفیل سراوان بازدید نمودند.
به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری؛ صبح روز سه شنبه نوزدهم دی ماه سجاد ده‌‌ده‌جانی مدیرکل بازرسی استان گیلان همراه با رحیم شوقی شهردار رشت، حمزه عشوری مدیرکل حفاظت محیط زیست استان، محمد تقی آشوبی رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان، علیرضا غیاثی سرپرست شرکت آب و فاضلاب استان گیلان، محمدباقر بشر دانش معاون خدمات شهری و علی مقصودی رئیس سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت از تصفیه خانه شیرابه لندفیل سراوان بازدید نمودند.
محمود بهرام خواه معاون پردازش و دفع پسماندهای سازمان با اعلام این مطلب گفت : یکی از دغدغه‌های مهم شهرداری رشت روند اجراى تصفیه شیرابه لندفیل سراوان بوده و با توجه به عدم انجام تعهدات توسط پیمانکار مربوطه سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت خواستار تعیین و تکلیف این پروژه می باشد.
وی با اشاره به اینکه بر اساس درخواست شهرداری و طرح موضوع در کمیسیون ماده ٣٨ فرصتی یکماهه جهت راه اندازی و بهره برداری و تحویل تصفیه خانه به شهرداری صادر شد افزود : در مهلت مقرر نیز بهره برداری انجام نگردیده و از این رو با درخواست از مراجع نظارتی خواستار تعیین و تکلیف قرارداد مربوطه و اخذ پیمانکار جدید جهت تسریع در فرآیند راه اندازی و بهره برداری از تصفیه خانه می باشیم.
این گزارش می افزاید در این بازدید میدانی، مقصودی رئیس سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت توضیحات لازم را در خصوص کاستی ها و راهکارها جهت بهبود وضعیت تصفیه خانه ارائه نمود.
  نظرات