جمع آوری و پاکسازی گیاه غیر بومی و مهاجم سنبل آبی از تالاب عینک انجام شد

جمع آوری و پاکسازی گیاه غیر بومی و مهاجم سنبل آبی از تالاب عینک انجام شد.
به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت؛ حمید محسنی معاون فنی و اجرایی سازمان با اعلام این خبر گفت : طی برنامه ریزی صورت گرفته در جمعه هر هفته این سازمان با مشارکت شهرداری منطقه چهار و موسسه محیط زیستی سرزمین ایده آل ما نسبت به جمع آوری گیاه سنبل آبی از تالاب عینک اقدام می کند.
گفتنی است سنبل آبی گونه گیاهی منطقه آمریکای لاتین و رودخانه آمازون بوده که در کشور ایران به عنوان گونه گیاهی غیر بومی و مهاجم محسوب شده که با تکثیر سریع از طریق استالونهای خود می‌تواند سطح وسیعی از مناطق تالابی را پوشانده و عمل اکسیژن رسانی و روند طبیعی بوم سازگان های تالابی را مختل نماید.
این گیاه نخستین بار در سال ١٣٩٠ در تالاب عینک رشت مشاهده شد و بر اساس مطالعات صورت گرفته تا ٣٠ سال بذر آن در محیط های آبی امکان رشد مجدد می یابد و بیش از یک دهه است که مبارزه برای کنترل و امحا آن در تالاب عینک رشت ادامه دارد.
از شهروندان محترم درخواست می‌گردد از جابجایی این گیاه اجتناب نموده و در صورت مشاهده خرید و فروش آن با سامانه ١٣٧ شهرداری رشت تماس حاصل نمایند
  نظرات