با حضور شهردار رشت برگزار شد،نشست ماهانه ومشترک روسای سازمان های تابعه شهرداری رشت

با حضور دکتر رحیم شوقی شهردار رشت ؛ نشست ماهانه و مشترک روسای سازمان های تابعه شهرداری رشت در سازمان مدیریت پسماند برگزار شد.

به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت؛ نشست ماهانه و مشترک روسای سازمان های تابعه شهرداری رشت با حضور دکتر رحیم شوقی شهردار، به میزبانی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت برگزار گردید و نسبت به بررسی مسائل و مشکلات اجرایی حوزه های مختلف گفتگو و تصمیم گیری شد.
  نظرات