جلسه شورای اداری سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت برگزار شد

جلسه شورای اداری سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت برگزار شد.
به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری؛ صبح یکشنبه یکم بهمن ماه ١۴٠٢ جلسه شورای اداری با حضور رئیس سازمان دکتر علی مقصودی، مهندس سجاد حسینی عضو هیات مدیره سازمان، معاونین فنی و اجرایی و پردازش و دفع، روسای ادارات بازرسی و حراست، امور اداری و اقتصادی، حقوقی و روابط عمومی در دفتر ریاست سازمان برگزار و نسبت به بررسی مسائل و روند فعالیت های جاری سازمان بحث و تبادل نظر گردید.
  نظرات