لایروبی و پاکسازی خروجی آب در خیابان سعدی

لایروبی و پاکسازی خروجی آب در خیابان سعدی توسط پاکبانان و خودروی واترجت سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت

  نظرات