پخت و توزیع غذای گرم در سامانکده سگ های بلاصاحب شهرداری رشت

پخت و توزیع غذای گرم در سامانکده سگ های بلاصاحب شهرداری رشت
به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت؛ علاوه بر توزیع روزانه چهار تا پنج گونی غذای خشک مخصوص سگ ها، پخت و توزیع غذای گرم نیز در طول هفته به انجام می رسد که بدین وسیله از کلیه حامیانی که نسبت به تامین و پشتیبانی از سامانکده سگ های بلاصاحب به سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت کمک نموده اند قدردانی می گردد.
  نظرات