جمع آوری پسماند خشک در محدوده منطقه دو شهرداری رشت

جمع آوری پسماند خشک از درب منازل شهروندان توسط پیمانکاران سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در محدوده منطقه دو
آدرس های جمع آوری پسماند خشک در روز پنجشنبه
میدان شهید سلیمانی (مصلی)، شرق خیابان امام به سمت چهار راه میکائیل، خیابان پاستور، خیابان محمد نژاد، خیابان آزادگان، خیابان نادر صفائی، دباغیان، میدان پاسداران، دانشسرا، ساغریسازان، خمیران زاهدان، رودبارتان، خیابان شهاب، بادی الله به سمت حرم خواهر امام (ع)
شهروندان گرامی می توانند همه روزه با مراجعه به سایت سازمان یا از طریق شبکه های اجتماعی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت نسبت به روزهای جمع آوری زباله های خشک در منطقه خود مطلع گردند.
  نظرات