رفت و روب و تنظیف معابر عمومی توسط پاکبانان سازمان

رفت و روب و تنظیف معابر عمومی توسط پاکبانان سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در محدوده پل جانبازان
به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری؛ رفت و روب و تنظیف معابر همه روزه توسط پاکبانان سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در مناطق پنجگانه به انجام رسیده و با توجه به در پیش بودن نوروز بر استمرار این امر و زیباسازی محیط بصری شهر تاکید گردیده است.
از کلیه شهروندان گرامی درخواست می گردد از رهاسازی پسماند در معابر عمومی خودداری نمایند.
  نظرات