کاشت نهال در لندفیل سراوان

کاشت نهال با مشارکت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گیلان و سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در لندفیل سراوان
در دومین مرحله از طرح ایجاد پوشش سبز در لندفیل سراوان، تعداد ٨۵٠٠ اصله نهال غرص شد.
به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت؛ کاشت مشارکتی نهال با هدف ایجاد پوشش سبز در دفنگاه سراوان انجام شد.
علی مقصودی رئیس سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت با اعلام خبر فوق گفت : جهت ایجاد فضای سبز و کاشت نهال، با مساعدت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گیلان و مشارکت کارکنان و جنگلبانان شهرستان رشت حدود ۶ هزار نهال وتیور و ۱۵۰۰ اصله نهال بید توسط سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت و ۱۰۰۰ اصله نهال مقاوم کاج توسط منابع طبیعی شهرستان رشت در لندفیل سراوان کاشته شد.
مقصودی هدف از نهال کاری را ایجاد پوشش سبز بر روی پشته های بهسازی شده عنوان نمود و افزود :  یکی از مراحل پایانی فعالیت های اجرایی در محل دفن ایجاد فضای سبز با هدف تثبیت خاک و جذب کربن دی اکسید متصاعد شده می باشد که در این راستا نهال گیاه مفید وتیور و نهال های مقاوم بید و کاج در دفنگاه سراوان غرص گردید.
  نظرات