بازدید و پیگیری مستمر رئیس سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت از لندفیل سراوان 

بازدید و پیگیری مستمر رئیس سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت از لندفیل سراوان
آخرین وضعیت دفنگاه زباله پهنه مرکزی گیلان؛ لندفیل سراوان رشت اعم از دفن اصولی و بهداشتی، سم پاشی، پروژه بهسازی و وضعیت هدایت شیرابه در روز یکشنبه ٢۶ فروردین ١۴٠٣ توسط علی مقصودی بررسی شد.
به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری؛ با پیگیری های مستمر رئیس سازمان فعالیت های در دست اقدام در لندفیل سراوان تسریع گردیده است.
محمود بهرام خواه معاون پردازش و دفع پسماندهای سازمان با اعلام این خبر گفت : طی بازدید بعمل آمده توسط ریاست سازمان، پروژه بهسازی که با پیشرفت ٨۵ درصدی در حال انجام است بررسی و اقدامات لازم جهت تسریع و تکمیل آن پیگیری گردید.
وی با بیان اینکه از حوضچه تجمیع شیرابه نیز بازدید بعمل آمد افزود: هدایت شیرابه با زهکشی و نصب لوله های منتهی به حوضچه تجمیع شیرابه انجام شده است.
معاون پردازش و دفع سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت افزود: در این بازدید از اقدامات لازم جهت سم پاشی دفنگاه به منظور کنترل حشرات بخصوص مگس نیز بازدید شد و انجام سم پاشی دفنگاه بطور منظم و هر روزه صورت گرفته و کنترل حشرات بخصوص مگس و زاد و ولد آن نیز کنترل گردیده است.
  نظرات