جمع آوری پسماند خشک از ادارات توسط پیمانکاران سازمان

جمع آوری پسماند خشک از ادارات سطح شهر توسط پیمانکار سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت انجام شد.
به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت؛ پسماند خشک و ضایعات از ادارات سطح شهر جمع آوری می شود.
حمید محسنی معاون فنی و اجرایی سازمان با اعلام این خبر گفت : سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت از سال گذشته جهت جمع آوری پسماند خشک به ویژه کاغذ از سطح ادارات، مدارس و بیمارستان ها یک پیمانکار را به صورت اختصاصی جهت جمع آوری کاغذ و ضایعات به خدمت گرفته است که در این راستا به صورت مستمر جمع آوری پسماند خشک از مکان های ذکر شده انجام می گیرد.
محسنی در پایان با اشاره به اینکه همکاری برخی ادارات خوب ارزیابی می شود افزود : تعدادی از ادارات شهر رشت همکاری مثبتی جهت جمع آوری و تحویل پسماندخشک داشته اند که سایر ادارات سطح شهر نیز می‌بایست نسبت به تفکیک از مبدا اهتمام بیشتری ورزند.
  نظرات