رفت و روب،تنظیف معابر وپاکسازی زباله درمنطقه دو شهرداری رشت

رفت و روب، تنظیف معابر و پاکسازی زباله شیفت عصر در منطقه دو انجام شد.
به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت؛ رفت و روب مستمر پیاده راه فرهنگی و پاکسازی جوی آب توسط پاکبانان سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت به انجام می رسد. همچین برای تخلیه مخازن و جمع آوری پسماند نیز بصورت مکانیزه اقدام می گردد.
از شهروندان محترم درخواست می‌گردد از رهاسازی پسماند در معابر عمومی خودداری نمایند.
  نظرات