رفت و روب و تنظیف معابر از ورودی خیابان صفاری

رفت و روب و تنظیف معابر از ورودی خیابان صفاری به سمت دبیرستان شاهد آیت‌الله بهجت (ره) توسط پاکبانان سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت انجام شد.
از شهروندان محترم درخواست می‌گردد از رهاسازی پسماند در معابر عمومی خودداری نمایند.
  نظرات