رفت و روب و پاکسازی زباله در بلوار ولی عصر (ع)

رفت و روب و پاکسازی زباله در بلوار ولی عصر (عج) توسط پاکبانان سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت انجام شد.
از شهروندان محترم درخواست می‌گردد از رهاسازی پسماند در معابر عمومی خودداری نمایند.
  نظرات