پاکسازی رودخانه های زرجوب و گوهر رود از زباله

به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت؛ رودخانه های زرجوب و گوهررود در روز های جمعه هر هفته از زباله پاکسازی خواهد شد.

حمید محسنی معاون فنی و اجرایی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت با اعلام این خبر افزود : در راستای اهمیت دو رودخانه شهر رشت و به جهت پاکیزگی محیط و جلوگیری از آلودگی منظر  مقرر گردیده است تا شرکت های خدماتی و پاکبانان در هر جمعه اقدام به پاکسازی زباله در دو سوی دیواره و بستر رودخانه ها نمایند.
محسنی با اشاره به اینکه در جمعه آتی رودخانه زرجوب در محدوده لب آب رشت پاکسازی خواهد شد از همشهریان محترم درخواست نمود تا از رهاسازی زباله ها در داخل و یا ریختن نخاله و ضایعات در حاشیه رودخانه پرهیز نموده و جهت ارتباط با این سازمان با سامانه ١٣٧ شهرداری رشت تماس حاصل نمایند.

 

  نظرات