رفت و روب و تنظیف پل شهید باستانی شعار در منطقه یک شهرداری رشت

شستشوی علائم ترافیکی، رفت و روب و تنظیف پل شهید باستانی شعار در منطقه یک توسط پاکبانان سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت انجام شد.
از شهروندان محترم درخواست می‌گردد جهت رعایت نظافت شهر و محلات از رهاسازی پسماند در معابر عمومی خودداری نمایند.
امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت
  نظرات