بازدید از تصفیه خانه شیرابه سراوان با هدف اطلاع از پیشرفت امور

رئیس کمیسیون بهداشت، محیط زیست و خدمات شهری از تصفیه خانه شیرابه سراوان بازدید کرد.

به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت؛ حسن کریمی کرنق رئیس کمیسیون بهداشت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر رشت همراه با سجاد حسینی عضو هیات مدیره سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت و هیات همراه از تصفیه خانه شیرابه سراوان و میزان پیشرفت پروژه بازدید کرد.

در این بازدید از روند بهسازی دفنگاه سراوان نیز گزارشی ارائه و میزان پیشرفت پروژه ارزیابی گردید.

این گزارش می افزاید، تصفیه خانه شیرابه سراوان تجهیز و تکمیل گردیده و عملیات بهسازی دفنگاه سراوان رشت نیز توسط پیمانکار در حال انجام است و با ساخت حوضچه تجمیع شیرابه و انتقال به تصفیه خانه، از انتشار آلودگی و خروج شیرابه ها به محیط جلوگیری خواهد شد.

 

  نظرات