پاکسازی و امحا گونه غیربومی و مهاجم سنبل آبی از تالاب عینک ادامه دارد

جمع آوری گیاه سنبل آبی توسط پاکبانان شهرداری رشت به انجام رسید

به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت؛ پایش و کنترل توده های سنبل آبی در تالاب عینک رشت ادامه داشته و با رشد و تکثیر پیش از تشکیل توده های حجیم و بصورت ادواری توسط نیروهای پاکبان جمع آوری و امحا می گردد.

سنبل آبی گونه گیاهی منطقه آمریکای لاتین و رودخانه آمازون است که در کشور ایران به عنوان گونه گیاهی غیر بومی و مهاجم محسوب شده که با تکثیر سریع از طریق استالونهای خود می‌تواند سطح وسیعی از مناطق تالابی را پوشانده و عمل اکسیژن رسانی و روند طبیعی بوم سازگان های تالابی را مختل نماید.
این گیاه نخستین بار در سال ١٣٩٠ در تالاب عینک رشت مشاهده شد و بر اساس مطالعات صورت گرفته تا ٣٠ سال بذر آن در محیط های آبی امکان رشد مجدد می یابد و بیش از یک دهه است که مبارزه برای کنترل و امحا آن در تالاب عینک رشت ادامه دارد.
از شهروندان محترم درخواست می‌گردد از جابجایی این گیاه اجتناب نموده و در صورت مشاهده خرید و فروش آن با سامانه ١٣٧ شهرداری رشت تماس حاصل نمایند.

  نظرات