سازمان مدیریت پسماند

چارت سازمانی

چارت سازمانی

سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت با توجه به ساختار و اساسنامه ی مصوب دارای چارت سازمانی با گردش کار دو سویه از ریاست به کارشناس و بالعکس می باشد.    

ادامه مطلب
اعضای هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره

این سازمان به عنوان اصلی ترین سازمان فعال در حوزه مدیریت پسماند استان گیلان می باشد که اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل می است :

ادامه مطلب
معرفی سازمان

معرفی سازمان

سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در سال ۱۳۸۴ شکل گرفت و با توجه به اهداف سازمانی و وظایف محوله کوشیده است تا در راستای مدیریت پسماندهای شهر رشت، گسترش تفکیک از مبدا و ساماندهی لندفیل سراوان اقدام نماید. شهروندان گرامی میتوانند جهت ارتباط به دفتر این سازمان به آدرس رشت، سبزه میدان، استادسرا مراجعه و […]

ادامه مطلب