جمع آوری پسماند خشک مناطق پنجگانه در روز چهارشنبه

آدرس های جمع آوری پسماند خشک از درب منازل شهروندان توسط پیمانکاران سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در روز شنبه در مناطق پنجگانه شهر رشت

منطقه یک :

جنوب بلوار دیلمان، بلوار سمیه حدفاصل چهار راه دیلمان به سمیه تا چهارراه دیلمان به گلسار، خیابان میر ابوالقاسمی، بلوار آذر اندامی، خیابان فرهنگ توحیدی، شیر خانی به سمت فنی حرفه ای، خیابان  ١٠۶ و ١٠٨، جنوب بلوار اردشیری، سمت شرق بلوار بوسار، شمال بلوار شهید انصاری از سه راه دیلمان تا میدان شهید انصاری و پل بوسار  (شهرک شهید بهشتی و شهرک گلها)منطقه دو :

میدان شهید سلیمانی (مصلی)، شرق خیابان امام به سمت چهار راه میکائیل، خیابان پاستور،خیابان محمد نژاد خیابان آزادگان، خیابان نادر صفائی،دباغیان ، میدان پاسداران، دانشسرا، ساغریسازان، خمیران زاهدان، رودبارتان، خیابان شهاب،بادی الله به سمت حرم خواهر امام (ع)

منطقه سه :

غرب بزرگراه مدرس حدفاصله بین بوستان پلیس الی میدان امام حسین، خیابان پاسداران، شهرک شهید رجایی، کنسولگری روسیه، صدا و سیما، جنوب بلوار شهید چمران  الی میدان امام حسین ، غرب بلوار کشاورز الی میدان شهید فتحی (لب آب)

منطقه چهار :

جنوب بزرگراه شهید بهشتی حدفاصله بین فلکه گاز الی رازی، غرب بلوار لاکان، از فلکه گاز الی خیابان شهید رجایی، ۱۶متری سمیه، شهرک فجر، شهید احصاری، پارک سمیه، سلیمانداراب،
خیابان شهید نظری، کوی مصطفی خمینی، قاسمیه، آزادی، میرزاکوچک خان، خیابان شهدا

منطقه پنج :

خیابان شهید نوری، بلوارانقلاب اسلامی، ایثارغربی، باهنر الی مهر۵۶، مهر۱۵، مرکزآموزش عالی علمی کاربردی جهاد دانشگاهی

شهروندان گرامی می توانند همه روزه با مراجعه به سایت سازمان یا از طریق شبکه های اجتماعی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت نسبت به روزهای جمع آوری زباله های خشک در منطقه خود مطلع گردند.

  نظرات