معرفی سازمان

سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در سال ۱۳۸۴ شکل گرفت و با توجه به اهداف سازمانی و وظایف محوله کوشیده است تا در راستای مدیریت پسماندهای شهر رشت، گسترش تفکیک از مبدا و ساماندهی لندفیل سراوان اقدام نماید. شهروندان گرامی میتوانند جهت ارتباط به دفتر این سازمان به آدرس رشت، سبزه میدان، استادسرا مراجعه و یا با شماره تلفن ۳۳۲۴۱۷۷۰-۰۱۳ تماس حاصل نمایند.

 

  نظرات