اخبار سازمان

رفت وروب پاکسازی خیابانهای و کوچه های در محدوده منطقه سه شهرداری رشت

رفت وروب پاکسازی خیابانهای و کوچه های در محدوده منطقه سه شهرداری رشت

رفت و روب، پاکسازی و تنظیف محله کیژده و پل جانبازان و بلوار مدرس در محدوده منطقه سه توسط پاکبانان سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت انجام شد. از شهروندان محترم درخواست می‌گردد جهت رعایت نظافت شهر و محلات از رهاسازی پسماند در معابر عمومی خودداری نمایند. امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت

ادامه مطلب
جمع آوری پسماند خشک در محدوده منطقه یک شهرداری رشت

جمع آوری پسماند خشک در محدوده منطقه یک شهرداری رشت

جمع آوری پسماند خشک از درب منازل شهروندان توسط پیمانکاران سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در محدوده منطقه یک شهروندان گرامی می توانند همه روزه با مراجعه به صفحه نخست وبسایت سازمان به نشانی www.rasht-bazyaft.ir و فضای مجازی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت نسبت به روزهای جمع آوری زباله های خشک در منطقه خود مطلع گردند و […]

ادامه مطلب
بازدید مستمر ریاست سازمان از پروژه بهسازی دفنگاه زباله سراوان

بازدید مستمر ریاست سازمان از پروژه بهسازی دفنگاه زباله سراوان

بازدید مستمر از دفنگاه زباله ادامه دارد. بررسی آخرین اقدامات صورت گرفته در دفنگاه، توسط تیم مدیریتی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت؛ علی مقصودی با همراهی حراست و معاون پردازش و دفع پسماند های سازمان از فعالیت های در دست اقدام در دفنگاه زباله بازدید نمود. […]

ادامه مطلب
جمع آوری پسماند خشک در محدوده منطقه سه شهرداری رشت

جمع آوری پسماند خشک در محدوده منطقه سه شهرداری رشت

جمع آوری پسماند خشک از درب منازل شهروندان توسط پیمانکاران سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در محدوده منطقه سه شهروندان گرامی می توانند همه روزه با مراجعه به صفحه نخست وبسایت سازمان به نشانی www.rasht-bazyaft.ir و فضای مجازی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت نسبت به روزهای جمع آوری زباله های خشک در منطقه خود مطلع گردند و […]

ادامه مطلب
لایروبی و پاکسازی کانیوو و رمپ ها در محدوده منطقه سه شهرداری رشت

لایروبی و پاکسازی کانیوو و رمپ ها در محدوده منطقه سه شهرداری رشت

لایروبی و پاکسازی کانیوو و رمپ جنب کوچه شهید ایوب قانع در منطقه سه توسط پاکبانان سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت انجام شد. از شهروندان محترم درخواست می‌گردد جهت رعایت نظافت شهر و محلات از رهاسازی پسماند در معابر عمومی خودداری نمایند. امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت

ادامه مطلب
بخشی از عملکرد حوزه فنی و اجرایی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در سال ۱۴۰۲

بخشی از عملکرد حوزه فنی و اجرایی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در سال ۱۴۰۲

بخشی از اقدامات انجام شده توسط حوزه فنی و اجرایی سازمان در سالی که گذشت. عملکرد معاونت فنی و اجرایی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در سال ۱۴۰۲ جهت اطلاع شهروندان ارائه گردید. به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت؛ این سازمان در راستای تنویر افکار عمومی و ارائه گزارش به مردم در […]

ادامه مطلب
جمع آوری پسماند خشک در محدوده منطقه دو شهرداری رشت

جمع آوری پسماند خشک در محدوده منطقه دو شهرداری رشت

جمع آوری پسماند خشک از درب منازل شهروندان توسط پیمانکاران سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در محدوده منطقه دو شهروندان گرامی می توانند همه روزه با مراجعه به صفحه نخست وبسایت سازمان به نشانی www.rasht-bazyaft.ir و فضای مجازی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت نسبت به روزهای جمع آوری زباله های خشک در منطقه خود مطلع گردند و […]

ادامه مطلب
اقدامات شاخص سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در ساماندهی “لندفیل سراوان” در سال۱۴۰۲

اقدامات شاخص سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در ساماندهی “لندفیل سراوان” در سال۱۴۰۲

اقدامات شاخص سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در ساماندهی دفنگاه پهنه مرکزی گیلان در سال۱۴۰۲ “لندفیل سراوان” به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت؛ وضعیت نامطلوب جایگاه دفن زباله در سراوان همواره یکی از دغدغه های مردم و مسوولان بوده و در این راستا تیم مدیریت شهری رشت شامل اعضای محترم در دوره […]

ادامه مطلب
 برنامه جمع آوری پسماند خشک در مناطق پنجگانه شهر رشت 

 برنامه جمع آوری پسماند خشک در مناطق پنجگانه شهر رشت 

 برنامه جمع آوری پسماند خشک در مناطق پنجگانه شهر رشت جمع آوری پسماند خشک از درب منازل شهروندان توسط پیمانکاران سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت شهروندان گرامی می توانند همه روزه با مراجعه به صفحه نخست وبسایت سازمان به نشانی www.rasht-bazyaft.ir و فضای مجازی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت نسبت به روزهای جمع آوری زباله های […]

ادامه مطلب
خریداری و تحویل دو هزار عدد سطل کارتن پلاست جهت جمع آوری کاغذ و پسماند خشک

خریداری و تحویل دو هزار عدد سطل کارتن پلاست جهت جمع آوری کاغذ و پسماند خشک

با هدف جمع آوری کاغذ و پسماند خشک توسط سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت انجام شد. خریداری و تحویل دو هزار عدد سطل کارتن پلاست جهت جمع آوری کاغذ و پسماند خشک به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت؛ تعداد دو هزار عدد سطل کارتن پلاست جهت اهدا به ادارات، مدارس و اصناف […]

ادامه مطلب
رفت وروب معابر وتنظیف کانیوو در خیابان امام خمینی (ره)در منطقه سه شهرداری رشت

رفت وروب معابر وتنظیف کانیوو در خیابان امام خمینی (ره)در منطقه سه شهرداری رشت

رفت و روب معابر و تنظیف کانیوو در خیابان امام خمینی (ره) در منطقه سه توسط پاکبانان سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت انجام شد از شهروندان محترم درخواست می‌گردد جهت رعایت نظافت شهر و محلات از رهاسازی پسماند در معابر عمومی خودداری نمایند. امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت .

ادامه مطلب
جمع آوری پسماند خشک در محدوده منطقه چهار شهرداری رشت

جمع آوری پسماند خشک در محدوده منطقه چهار شهرداری رشت

جمع آوری پسماند خشک از درب منازل شهروندان توسط پیمانکاران سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در محدوده منطقه چهار شهروندان گرامی می توانند همه روزه با مراجعه به صفحه نخست وبسایت سازمان به نشانی www.rasht-bazyaft.ir و فضای مجازی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت نسبت به روزهای جمع آوری زباله های خشک در منطقه خود مطلع گردند و […]

ادامه مطلب
رفت و روب و کف تراشی در خیابان شهدا در محدوده منطقه سه شهرداری رشت

رفت و روب و کف تراشی در خیابان شهدا در محدوده منطقه سه شهرداری رشت

رفت و روب و کف تراشی در خیابان های شهدا و پاسداران در منطقه سه توسط پاکبانان سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت انجام شد. از شهروندان محترم درخواست می‌گردد جهت رعایت نظافت شهر و محلات از رهاسازی پسماند در معابر عمومی خودداری نمایند. امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت

ادامه مطلب
جمع آوری پسماند خشک در محدوده منطقه یک شهرداری رشت

جمع آوری پسماند خشک در محدوده منطقه یک شهرداری رشت

جمع آوری پسماند خشک از درب منازل شهروندان توسط پیمانکاران سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در محدوده منطقه یک شهروندان گرامی می توانند همه روزه با مراجعه به صفحه نخست وبسایت سازمان به نشانی www.rasht-bazyaft.ir و فضای مجازی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت نسبت به روزهای جمع آوری زباله های خشک در منطقه خود مطلع گردند و […]

ادامه مطلب
انتقال پسماند خشک جمع آوری شده در مناطق دو و پنج به کارخانه بازیافت شهر رشت

انتقال پسماند خشک جمع آوری شده در مناطق دو و پنج به کارخانه بازیافت شهر رشت

انتقال پسماند خشک جمع آوری شده در مناطق دو و پنج به کارخانه بازیافت از کلیه شهروندان گرامی که با تفکیک از مبدا همکاری لازم را با سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت به عمل می آورند تشکر می گردد. شهروندان گرامی می توانند همه روزه با مراجعه به صفحه نخست وبسایت سازمان به نشانی www.rasht-bazyaft.ir و فضای […]

ادامه مطلب
اقدامات شاخص سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در سامانکده سگهای بلا صاحب در سال۱۴۰۲

اقدامات شاخص سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در سامانکده سگهای بلا صاحب در سال۱۴۰۲

اقدامات شاخص  سازمان مدیریت پسماند شهرداری رشت در ساماندهی سگ های بلاصاحب در سال ۱۴۰۲ ❖ زنده گیری و جمع آوری سگهای بلاصاحب از سطح شهر ➢ تعداد سگ های موجود در سامانکده: ۳۴۳ قلاده ❖ سمپاشی سامانکده و جلوگیری از بروز بیماریها ❖ عقد تفاهم نامه فی مابین سازمان پسماند با یکی از حامیان […]

ادامه مطلب

جمع آوری کاغذ،پسماند خشک و ضایعات از ادارات شهر رشت

جمع آوری کاغذ، پسماند خشک و ضایعات از ادارات سطح شهر توسط پیمانکار اختصاصی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت انجام می شود. به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت؛ این سازمان از تابستان سال گذشته با بکارگیری یک پیمانکار اختصاصی، اقدام به جمع آوری پسماند خشک و ضایعات از ادارات سطح شهر رشت […]

ادامه مطلب
گرامیداشت روز جهانی محیط زیست

گرامیداشت روز جهانی محیط زیست

هر سال روز ۱۵ خرداد (۵ ژوئن) در سراسر جهان با عنوان روز جهانی محیط زیست گرامی داشته می‌شود. تاریخچه روز جهانی محیط زیست به سال ۱۹۷۲ بر می‌گردد، در آن سال برای اولین بار، سازمان ملل متحد کنفرانسی را با موضوع انسان و محیط زیست در شهر استکهلم سوئد برگزار کرد. همزمان با برپایی […]

ادامه مطلب
جمع آوری پسماند خشک از ایستگاه های ثابت منطقه یک شهرداری رشت

جمع آوری پسماند خشک از ایستگاه های ثابت منطقه یک شهرداری رشت

پسماند خشک تحویلی شهروندان به ایستگاه های ثابت جمع آوری شد. شهروندان گرامی می توانند همه روزه با مراجعه به صفحه نخست وبسایت سازمان به نشانی www.rasht-bazyaft.ir و فضای مجازی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت نسبت به روزهای جمع آوری زباله های خشک در منطقه خود مطلع گردند و یا با مراجعه به ایستگاه های ثابت پسماند […]

ادامه مطلب
تنظیف پل های عابرپیاده در محدوده منطقه یک شهرداری رشت

تنظیف پل های عابرپیاده در محدوده منطقه یک شهرداری رشت

رفت و روب و تنظیف پل های عابر پیاده در منطقه یک توسط پاکبانان سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت انجام شد. از شهروندان محترم درخواست می‌گردد جهت رعایت نظافت شهر و محلات از رهاسازی پسماند در معابر عمومی خودداری نمایند. امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت

ادامه مطلب
نشست هم اندیشی مدیران سازمان با مدیران سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری قزوین

نشست هم اندیشی مدیران سازمان با مدیران سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری قزوین

نشست و تبادل نظر با محوریت استفاده از فهرست بهاء پسماند و قرار داد رفت روب بین سازمان پسماند های شهرداری رشت و سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری قزوین به گزارش امور ارتباطات و آموزش شهروندی سازمان مدیریت پسماند های شهرداری رشت در این نشست که در محل سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت برگزار گردید.طرفین به […]

ادامه مطلب
جمع آوری پسماند خشک در محدوده منطقه پنج شهرداری رشت

جمع آوری پسماند خشک در محدوده منطقه پنج شهرداری رشت

جمع آوری پسماند خشک از درب منازل شهروندان توسط پیمانکاران سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در  محدوده منطقه پنج شهرداری رشت شهروندان گرامی می توانند همه روزه با مراجعه به صفحه نخست وبسایت سازمان به نشانی www.rasht-bazyaft.ir و فضای مجازی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت نسبت به روزهای جمع آوری زباله های خشک در منطقه خود مطلع […]

ادامه مطلب
بازدید معاون فنی و اجرایی سازمان از ایستگاه های جمع آوری پسماند خشک 

بازدید معاون فنی و اجرایی سازمان از ایستگاه های جمع آوری پسماند خشک 

بازدید معاون فنی و اجرایی سازمان از ایستگاه های جمع آوری پسماند خشک به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت؛ حمید محسنی معاون فنی و اجرایی سازمان در راستای نظارت‌ بر فعالیت ایستگاه های جمع آوری پسماند خشک؛ از دو ایستگاه سطح شهر جهت بررسی مسائل و روند فعالیت های آنان بازدید نمود. […]

ادامه مطلب
رفت و روب و تنظیف پل میدان رازی در منطقه چهار شهرداری رشت

رفت و روب و تنظیف پل میدان رازی در منطقه چهار شهرداری رشت

رفت و روب و تنظیف پل میدان رازی توسط پاکبانان سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت انجام شد. از شهروندان محترم درخواست می‌گردد جهت رعایت نظافت شهر و محلات از رهاسازی پسماند در معابر عمومی خودداری نمایند. امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت

ادامه مطلب
نظافت وشستشویی پل میدان گاز در منطقه چهار شهرداری رشت

نظافت وشستشویی پل میدان گاز در منطقه چهار شهرداری رشت

جمع آوری زباله و رفت و روب و تنظیف معابر در پل میدان گاز توسط پاکبانان سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت انجام شد. از شهروندان محترم درخواست می‌گردد جهت رعایت نظافت شهر و محلات از رهاسازی پسماند در معابر عمومی خودداری نمایند. امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت

ادامه مطلب
رفت و روب و تنظیف معابر در پل شهدای گمنام در منطقه چهار شهرداری رشت

رفت و روب و تنظیف معابر در پل شهدای گمنام در منطقه چهار شهرداری رشت

جمع آوری زباله و رفت و روب و تنظیف معابر در پل شهدای گمنام در منطقه چهار توسط پاکبانان سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت انجام شد. از شهروندان محترم درخواست می‌گردد جهت رعایت نظافت شهر و محلات از رهاسازی پسماند در معابر عمومی خودداری نمایند. امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت

ادامه مطلب
شستشوی علائم ترافیکی،رفت و روب و تنظیف پل شهید باستانی شعار

شستشوی علائم ترافیکی،رفت و روب و تنظیف پل شهید باستانی شعار

شستشوی علائم ترافیکی،رفت و روب و تنظیف پل شهید باستانی شعار در منطقه یک توسط پاکبانان سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت انجام شد. از شهروندان محترم درخواست می‌گردد جهت رعایت نظافت شهر و محلات از رهاسازی پسماند در معابر عمومی خودداری نمایند. امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت

ادامه مطلب
شیطان بنفش یک بار دیگر بطور کامل پاکسازی شد

شیطان بنفش یک بار دیگر بطور کامل پاکسازی شد

شیطان بنفش یک بار دیگر بطور کامل پاکسازی شد. جمع آوری و پاکسازی گیاه غیر بومی و مهاجم سنبل آبی از تالاب عینک به پایان رسید. به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت؛ علی مقصودی رئیس سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت با حضور در جمع پاکبانان و مشارکت کنندگان از موسسه محیط زیست […]

ادامه مطلب
جمع آوری پسماند خشک در محدوده منطقه چهار شهرداری رشت

جمع آوری پسماند خشک در محدوده منطقه چهار شهرداری رشت

جمع آوری پسماند خشک از درب منازل شهروندان توسط پیمانکاران سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در  محدوده منطقه چهار شهروندان گرامی می توانند همه روزه با مراجعه به صفحه نخست وبسایت سازمان به نشانی www.rasht-bazyaft.ir و فضای مجازی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت نسبت به روزهای جمع آوری زباله های خشک در منطقه خود مطلع گردند و […]

ادامه مطلب
فعالیت ایستگاه های دریافت پسماند خشک در مناطق مختلف شهر رشت

فعالیت ایستگاه های دریافت پسماند خشک در مناطق مختلف شهر رشت

فعالیت ایستگاه دریافت پسماند خشک در منطقه یک، بلوار شهید رجایی، خیابان شهید خوش خلقت، جنب ناحیه ۲ منطقه ١ شهرداری رشت از کلیه شهروندان گرامی که با تفکیک از مبدا همکاری لازم را با سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت به عمل می آورند تشکر می گردد. شهروندان گرامی می توانند همه روزه با مراجعه […]

ادامه مطلب
جمع آوری و پاکسازی گیاه غیر بومی و مهاجم سنبل آبی از تالاب عینک

جمع آوری و پاکسازی گیاه غیر بومی و مهاجم سنبل آبی از تالاب عینک

جمع آوری و پاکسازی گیاه غیر بومی و مهاجم سنبل آبی از تالاب عینک ادامه دارد به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت؛ حمید محسنی معاون فنی و اجرایی سازمان با اعلام این خبر گفت : پس از پایان فعالیت دروگر جمع آوری سنبل آبی از تالاب عینک، برنامه جمع آوری دستی توسط […]

ادامه مطلب
انتقال پسماند خشک جمع آوری شده به کارخانه بازیافت شهر رشت

انتقال پسماند خشک جمع آوری شده به کارخانه بازیافت شهر رشت

انتقال پسماند خشک جمع آوری شده در منطقه سه به کارخانه بازیافت از کلیه شهروندان گرامی که با تفکیک از مبدا همکاری لازم را با سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت به عمل می آورند تشکر می گردد. شهروندان گرامی می توانند همه روزه با مراجعه به صفحه نخست وبسایت سازمان به نشانی www.rasht-bazyaft.ir و فضای مجازی سازمان […]

ادامه مطلب
رفت و روب و تنظیف پیاده راه فرهنگی شهرداری رشت

رفت و روب و تنظیف پیاده راه فرهنگی شهرداری رشت

رفت و روب و تنظیف پیاده راه فرهنگی توسط پاکبانان سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت همه روزه انجام می شود. از کلیه شهروندان گرامی درخواست می گردد از رهاسازی پسماند در معابر عمومی خودداری نمایند. امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت

ادامه مطلب
تعمیر چرخ مخازن فلزی جمع آوری پسماند در منطقه یک

تعمیر چرخ مخازن فلزی جمع آوری پسماند در منطقه یک

تعمیر چرخ مخازن فلزی جمع آوری پسماند در منطقه یک انجام شد. به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت؛ بر اثر مستهلک شدن مخازن و چرخ های آن تعویض یا تعمیرات مخازن در دستور کار پیمانکاران سازمان بوده و شهروندان گرامی در صورت بروز هرگونه مشکل و انتقادات و پیشنهادات می توانند با […]

ادامه مطلب
جمع آوری پسماند خشک در محدوده منطقه سه شهرداری رشت

جمع آوری پسماند خشک در محدوده منطقه سه شهرداری رشت

جمع آوری پسماند خشک از درب منازل شهروندان توسط پیمانکاران سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در  محدوده منطقه سه شهروندان گرامی می توانند همه روزه با مراجعه به صفحه نخست وبسایت سازمان به نشانی www.rasht-bazyaft.ir و فضای مجازی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت نسبت به روزهای جمع آوری زباله های خشک در منطقه خود مطلع گردند و […]

ادامه مطلب
شستشوی روزانه و تنظیف معابر در پیاده راه فرهنگی رشت

شستشوی روزانه و تنظیف معابر در پیاده راه فرهنگی رشت

شستشوی روزانه و تنظیف معابر در پیاده راه فرهنگی رشت توسط پاکبانان سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری به انجام رسید. به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت؛ شستشوی پیاده راه و تنظیف معابر به عنوان مرکز پرتردد شهری و گردشگر پذیر همه روزه بجز روزهای بارانی توسط پاکبانان سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در […]

ادامه مطلب
جمع آوری اصولی سگ های بلا صاحب در سطح شهر رشت

جمع آوری اصولی سگ های بلا صاحب در سطح شهر رشت

زنده گیری و جمع آوری اصولی سگ های بلاصاحب در سطح شهر و انتقال سگ ها به سامانکده شهرداری رشت به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت‌؛ سگ های بلاصاحب در شهر رشت زنده گیری و به سامانکده شهرداری رشت انتقال می یابند. حمید محسنی معاون فنی و اجرایی سازمان با اعلام این […]

ادامه مطلب
پنجمین ایستگاه جمع آوری پسماند خشک در شهر رشت آغاز بکار کرد

پنجمین ایستگاه جمع آوری پسماند خشک در شهر رشت آغاز بکار کرد

پنجمین  ایستگاه جمع آوری پسماند خشک در شهر رشت آغاز بکار کرد. با جانمایی و استقرار کانکس جمع آوری پسماند خشک در بلوار شهید افتخاری ،پنجمین  ایستگاه ثابت جمع آوری پسماند خشک فعالیت خود را آغاز نمود. از شهروندان گرامی درخواست می گردد نسبت به تفکیک زباله از مبدا، و جداسازی به صورت خشک و […]

ادامه مطلب
جمع آوری پسماند خشک در محدوده منطقه دو شهرداری رشت

جمع آوری پسماند خشک در محدوده منطقه دو شهرداری رشت

جمع آوری پسماند خشک از درب منازل شهروندان توسط پیمانکاران سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در  محدوده منطقه دو شهروندان گرامی می توانند همه روزه با مراجعه به صفحه نخست وبسایت سازمان به نشانی www.rasht-bazyaft.ir و فضای مجازی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت نسبت به روزهای جمع آوری زباله های خشک در منطقه خود مطلع گردند و […]

ادامه مطلب
جمع آوری پسماند خشک در محدوده منطقه یک شهرداری رشت

جمع آوری پسماند خشک در محدوده منطقه یک شهرداری رشت

جمع آوری پسماند خشک از درب منازل شهروندان توسط پیمانکاران سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در  محدوده منطقه یک شهروندان گرامی می توانند همه روزه با مراجعه به صفحه نخست وبسایت سازمان به نشانی www.rasht-bazyaft.ir و فضای مجازی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت نسبت به روزهای جمع آوری زباله های خشک در منطقه خود مطلع گردند و […]

ادامه مطلب
چهارم خرداد روز دزفول روز مقاومت و پایداری

چهارم خرداد روز دزفول روز مقاومت و پایداری

    چهارم خرداد روز دزفول، روز مقاومت و پایداری گرامی باد   حضرت امام خمینی (ره) در ۵ اردیبهشت سال ۱۳۶۲ در پیامی به مردم دزفول فرمودند: شما دزفولیان امتحان دادید و از این امتحان خوب بیرون آمدید شما دین خود را به اسلام ادا کردید. به گواهی تاریخ و آمار، مردم شهید پرور […]

ادامه مطلب
آغاز بکار چهارمین ایستگاه جمع آوری پسماند خشک در شهر رشت

آغاز بکار چهارمین ایستگاه جمع آوری پسماند خشک در شهر رشت

چهارمین ایستگاه جمع آوری پسماند خشک در شهر رشت آغاز بکار کرد. با جانمایی و استقرار کانکس جمع آوری پسماند خشک در میدان دوم شهرک مهر، چهارمین ایستگاه ثابت جمع آوری پسماند خشک فعالیت خود را آغاز نمود.به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت؛ علی مقصودی ریاست سازمان با اعلام این خبر افزود […]

ادامه مطلب
علی مقصودی طی پیامی شهادت آیت الله رئیسی رئیس جمهور کشور و هیأت همراه را تسلیت گفت

علی مقصودی طی پیامی شهادت آیت الله رئیسی رئیس جمهور کشور و هیأت همراه را تسلیت گفت

به گزارش امور ارتباطات و آموزش شهروندی علی مقصودی رئیس سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت با صدور پیامی، شهادت آیت الله سیدابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور کشور را تسلیت گفت. متن پیام به شرح ذیل میباشد بسمه تعالی انالله و اناالیه راجعون خبر شهادت آیت‌الله دکتر سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور محبوب و مردمی کشور و همراهان ایشان در […]

ادامه مطلب
پاکسازی حاشیه رودخانه زرجوب در خیابان جوان واقع در منطقه دو شهرداری رشت

پاکسازی حاشیه رودخانه زرجوب در خیابان جوان واقع در منطقه دو شهرداری رشت

پاکسازی حاشیه رودخانه زرجوب در خیابان جوان،محدوده منطقه دو توسط پاکبانان سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت انجام شد. از شهروندان محترم درخواست می‌گردد جهت رعایت نظافت شهر و محلات از رهاسازی پسماند در معابر عمومی خودداری نمایند. امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت

ادامه مطلب
پاکسازی ورفت و روب در بلوارحضرت والیعصر (عج) در منطقه یک شهرداری رشت

پاکسازی ورفت و روب در بلوارحضرت والیعصر (عج) در منطقه یک شهرداری رشت

پاکسازی و رفت و روب در بلوار حضرت ولی عصر (عج) تا فرودگاه سردار جنگل توسط پاکبانان سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت انجام شد. از شهروندان محترم درخواست می‌گردد جهت رعایت نظافت شهر و محلات از رهاسازی پسماند در معابر عمومی خودداری نمایند. امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت

ادامه مطلب
جمع آوری پسماند خشک در محدوده منطقه پنج شهرداری رشت

جمع آوری پسماند خشک در محدوده منطقه پنج شهرداری رشت

جمع آوری پسماند خشک از درب منازل شهروندان توسط پیمانکاران سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در  محدوده منطقه پنج شهروندان گرامی می توانند همه روزه با مراجعه به صفحه نخست وبسایت سازمان به نشانی www.rasht-bazyaft.ir و فضای مجازی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت نسبت به روزهای جمع آوری زباله های خشک در منطقه خود مطلع گردند و […]

ادامه مطلب
انتقال پسماند خشک جمع آوری شده در منطقه یک به کارخانه بازیافت

انتقال پسماند خشک جمع آوری شده در منطقه یک به کارخانه بازیافت

انتقال پسماند خشک جمع آوری شده در منطقه یک به کارخانه بازیافت از کلیه شهروندان گرامی که با تفکیک از مبدا همکاری لازم را با سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت به عمل می آورند تشکر می گردد. شهروندان گرامی می توانند همه روزه با مراجعه به صفحه نخست وبسایت سازمان به نشانی www.rasht-bazyaft.ir و فضای مجازی سازمان […]

ادامه مطلب
شستشوی علائم ترافیکی و پل عابر پیاده در منطقه پنج شهرداری رشت

شستشوی علائم ترافیکی و پل عابر پیاده در منطقه پنج شهرداری رشت

شستشوی علائم ترافیکی و پل عابر پیاده در منطقه پنج توسط پاکبانان سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت انجام شد. از شهروندان محترم درخواست می‌گردد جهت رعایت نظافت شهر و محلات از رهاسازی پسماند در معابر عمومی خودداری نمایند. امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت

ادامه مطلب
رفت و روب و تنظیف پل شهید باستانی شعار در منطقه یک شهرداری رشت

رفت و روب و تنظیف پل شهید باستانی شعار در منطقه یک شهرداری رشت

شستشوی علائم ترافیکی، رفت و روب و تنظیف پل شهید باستانی شعار در منطقه یک توسط پاکبانان سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت انجام شد. از شهروندان محترم درخواست می‌گردد جهت رعایت نظافت شهر و محلات از رهاسازی پسماند در معابر عمومی خودداری نمایند. امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت

ادامه مطلب
شستشوی پل بوسار و مخازن جمع آوری پسماند در منطقه یک شهرداری رشت

شستشوی پل بوسار و مخازن جمع آوری پسماند در منطقه یک شهرداری رشت

شستشوی خیابان و پل بوسار و مخازن جمع آوری پسماند توسط پاکبانان سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت انجام شد. از شهروندان محترم درخواست می‌گردد جهت رعایت نظافت شهر و محلات از رهاسازی پسماند در معابر عمومی خودداری نمایند. امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت

ادامه مطلب
شستشوی و تنظیف پل جانبازان در منطقه سه شهرداری رشت

شستشوی و تنظیف پل جانبازان در منطقه سه شهرداری رشت

شستشوی علائم ترافیکی،رفت و روب و تنظیف پل جانبازان در منطقه سه توسط پاکبانان سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت انجام شد. از شهروندان محترم درخواست می‌گردد جهت رعایت نظافت شهر و محلات از رهاسازی پسماند در معابر عمومی خودداری نمایند. امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت

ادامه مطلب
جمع آوری پسماند خشک در محدوه منطقه پنج شهرداری رشت

جمع آوری پسماند خشک در محدوه منطقه پنج شهرداری رشت

جمع آوری پسماند خشک از درب منازل شهروندان توسط پیمانکاران سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در  محدوده منطقه پنج شهروندان گرامی می توانند همه روزه با مراجعه به صفحه نخست وبسایت سازمان به نشانی www.rasht-bazyaft.ir و فضای مجازی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت نسبت به روزهای جمع آوری زباله های خشک در منطقه خود مطلع گردند و […]

ادامه مطلب
جمع آوری پسماند خشک در محدوده منطقه چهار شهرداری رشت

جمع آوری پسماند خشک در محدوده منطقه چهار شهرداری رشت

جمع آوری پسماند خشک از درب منازل شهروندان توسط پیمانکاران سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در  محدوده منطقه چهار شهروندان گرامی می توانند همه روزه با مراجعه به صفحه نخست وبسایت سازمان به نشانی www.rasht-bazyaft.ir و فضای مجازی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت نسبت به روزهای جمع آوری زباله های خشک در منطقه خود مطلع گردند و […]

ادامه مطلب
جمع آوری پسماند خشک در محدوده منطقه سه شهرداری رشت

جمع آوری پسماند خشک در محدوده منطقه سه شهرداری رشت

جمع آوری پسماند خشک از درب منازل شهروندان توسط پیمانکاران سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در  محدوده منطقه سه شهروندان گرامی می توانند همه روزه با مراجعه به صفحه نخست وبسایت سازمان به نشانی www.rasht-bazyaft.ir و فضای مجازی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت نسبت به روزهای جمع آوری زباله های خشک در منطقه خود مطلع گردند و […]

ادامه مطلب
جمع آوری پسماند خشک درمحدوده منطقه دو شهراری رشت

جمع آوری پسماند خشک درمحدوده منطقه دو شهراری رشت

جمع آوری پسماند خشک از درب منازل شهروندان توسط پیمانکاران سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در  محدوده منطقه دو شهروندان گرامی می توانند همه روزه با مراجعه به صفحه نخست وبسایت سازمان به نشانی www.rasht-bazyaft.ir و فضای مجازی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت نسبت به روزهای جمع آوری زباله های خشک در منطقه خود مطلع گردند و […]

ادامه مطلب
جمع آوری پسماند خشک در محدوده منطقه یک شهرداری رشت

جمع آوری پسماند خشک در محدوده منطقه یک شهرداری رشت

جمع آوری پسماند خشک از درب منازل شهروندان توسط پیمانکاران سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در  محدوده منطقه یک شهروندان گرامی می توانند همه روزه با مراجعه به صفحه نخست وبسایت سازمان به نشانی www.rasht-bazyaft.ir و فضای مجازی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت نسبت به روزهای جمع آوری زباله های خشک در منطقه خود مطلع گردند و […]

ادامه مطلب
بازسازی مخازن فلزی جمع آوری پسماند در منطقه سه شهرداری رشت

بازسازی مخازن فلزی جمع آوری پسماند در منطقه سه شهرداری رشت

تعویض چرخ مخازن فلزی جمع آوری پسماند در منطقه سه انجام شد. به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت؛ بر اثر مستهلک شدن مخازن و چرخ های آن تعویض یا تعمیرات مخازن در دستور کار بوده و شهروندان گرامی در صورت بروز هرگونه مشکل و انتقادات و پیشنهادات می توانند با سامانه ١٣٧ […]

ادامه مطلب
لایروبی و پاکسازی وچاهک ورودی آبهای سطحی در منطقه سه شهرداری رشت

لایروبی و پاکسازی وچاهک ورودی آبهای سطحی در منطقه سه شهرداری رشت

لایروبی و پاکسازی منهول و چاهک های ورودی آب سطحی در منطقه سه توسط پاکبانان سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت انجام شد. از شهروندان محترم درخواست می‌گردد از رهاسازی پسماند در معابر عمومی خودداری نمایند. امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت

ادامه مطلب
مبارزه با گیاه غیر بومی و مهاجم “سنبل آبی” در تالاب عینک ادامه دارد

مبارزه با گیاه غیر بومی و مهاجم “سنبل آبی” در تالاب عینک ادامه دارد

مبارزه با گیاه غیر بومی و مهاجم “سنبل آبی” در تالاب عینک ادامه دارد با استفاده از یک دستگاه دروگر، جمع آوری گونه غیربومی و مهاجم سنبل آبی از تالاب عینک رشت ادامه دارد. به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت؛ علی مقصودی ریاست سازمان با اعلام این خبر گفت : به منظور […]

ادامه مطلب
جمع آوری پسماند و ضایعات ساختمانی مجتمع ابریشم در منطقه سه شهرداری رشت

جمع آوری پسماند و ضایعات ساختمانی مجتمع ابریشم در منطقه سه شهرداری رشت

جمع آوری و پاکسازی پسماند و ضایعات مجتمع ابریشم در منطقه سه توسط پاکبانان سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت انجام شد. از شهروندان محترم درخواست می‌گردد از رهاسازی پسماند در معابر عمومی خودداری نمایند. امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت

ادامه مطلب
شستشوی علائم ترافیکی، رفت و روب و تنظیف پل باستانی شعار و زیر گذر رشتیان در منطقه یک شهرداری رشت

شستشوی علائم ترافیکی، رفت و روب و تنظیف پل باستانی شعار و زیر گذر رشتیان در منطقه یک شهرداری رشت

شستشوی علائم ترافیکی، رفت و روب و تنظیف پل باستانی شعار و زیر گذر رشتیان در منطقه یک توسط پاکبانان سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت انجام شد. از شهروندان محترم درخواست می‌گردد جهت رعایت نظافت شهر و محلات از رهاسازی پسماند در معابر عمومی خودداری نمایند. امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت

ادامه مطلب
جمع آوری پسماند منطقه دو در شیفت شب

جمع آوری پسماند منطقه دو در شیفت شب

جمع آوری پسماند منطقه دو در شیفت شب انجام شد. پاکبانان شهرداری رشت در سه نوبت صبح، عصر و شب اقدام به تخلیه مخازن پسماند در سطح شهر می نمایند. از کلیه شهروندان گرامی درخواست می گردد نسبت به قراردادن زباله های خود در مخازن تا ساعت ٩ شب اقدام نمایند تا در اسرع وقت […]

ادامه مطلب
رفت وروب و تنظیف معابر در محله پستک واقع در منطقه یک شهرداری رشت

رفت وروب و تنظیف معابر در محله پستک واقع در منطقه یک شهرداری رشت

رفت و روب و تنظیف معابر در محله پستک منطقه یک توسط پاکبانان سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت انجام شد. از شهروندان محترم درخواست می‌گردد جهت رعایت نظافت شهر و محلات از رهاسازی پسماند در معابر عمومی خودداری نمایند. امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت

ادامه مطلب
انتقال پسماند خشک جمع آوری شده در مناطق دو و پنج به کارخانه بازیافت

انتقال پسماند خشک جمع آوری شده در مناطق دو و پنج به کارخانه بازیافت

انتقال پسماند خشک جمع آوری شده در مناطق دو و پنج به کارخانه بازیافت از کلیه شهروندان گرامی که با تفکیک از مبدا همکاری لازم را با سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت به عمل می آورند تشکر می گردد. شهروندان گرامی می توانند همه روزه با مراجعه به صفحه نخست وبسایت سازمان به نشانی www.rasht-bazyaft.ir و فضای […]

ادامه مطلب
جمع آوری پسماند خشک در محدوده منطقه پنج شهرداری رشت

جمع آوری پسماند خشک در محدوده منطقه پنج شهرداری رشت

جمع آوری پسماند خشک از درب منازل شهروندان توسط پیمانکاران سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در  محدوده منطقه پنج شهروندان گرامی می توانند همه روزه با مراجعه به صفحه نخست وبسایت سازمان به نشانی www.rasht-bazyaft.ir و فضای مجازی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت نسبت به روزهای جمع آوری زباله های خشک در منطقه خود مطلع گردند و […]

ادامه مطلب
جمع آوری پسماند خشک در محدوده منطقه چهار شهرداری رشت

جمع آوری پسماند خشک در محدوده منطقه چهار شهرداری رشت

جمع آوری پسماند خشک از درب منازل شهروندان توسط پیمانکاران سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در  محدوده منطقه چهار شهروندان گرامی می توانند همه روزه با مراجعه به صفحه نخست وبسایت سازمان به نشانی www.rasht-bazyaft.ir و فضای مجازی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت نسبت به روزهای جمع آوری زباله های خشک در منطقه خود مطلع گردند و […]

ادامه مطلب
جمع آوری پسماند خشک در محدوده منطقه سه شهرداری رشت

جمع آوری پسماند خشک در محدوده منطقه سه شهرداری رشت

جمع آوری پسماند خشک از درب منازل شهروندان توسط پیمانکاران سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در  محدوده منطقه سه شهروندان گرامی می توانند همه روزه با مراجعه به صفحه نخست وبسایت سازمان به نشانی www.rasht-bazyaft.ir و فضای مجازی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت نسبت به روزهای جمع آوری زباله های خشک در منطقه خود مطلع گردند و […]

ادامه مطلب
جمع آوری پسماند خشک در محدوده منطقه دو شهرداری رشت

جمع آوری پسماند خشک در محدوده منطقه دو شهرداری رشت

جمع آوری پسماند خشک از درب منازل شهروندان توسط پیمانکاران سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در  محدوده منطقه دو شهروندان گرامی می توانند همه روزه با مراجعه به صفحه نخست وبسایت سازمان به نشانی www.rasht-bazyaft.ir و فضای مجازی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت نسبت به روزهای جمع آوری زباله های خشک در منطقه خود مطلع گردند و […]

ادامه مطلب
جمع آوری و تحویل پسماند خشک توسط دانش آموزان دبستان دخترانه عطا آفرین

جمع آوری و تحویل پسماند خشک توسط دانش آموزان دبستان دخترانه عطا آفرین

جمع آوری و تحویل پسماند خشک توسط دانش آموزان دبستان دخترانه عطا آفرین دانش آموزان دبستان دخترانه عطا آفرین در منطقه دو رشت نسبت به تفکیک پسماند خشک و تحویل آن اقدام نموند. به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت؛ دانش آموزان دبستان دخترانه عطا آفرین رشت نسبت به تفکیک پسماندهای تر و […]

ادامه مطلب
جمع آوری کاغذ و پسماند خشک از ادارات سطح شهر رشت

جمع آوری کاغذ و پسماند خشک از ادارات سطح شهر رشت

جمع آوری کاغذ و پسماند خشک از ادارات سطح شهر توسط پیمانکار سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت انجام می شود. به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت؛ پسماند خشک و ضایعات از ادارات سطح شهر جمع آوری می گردد. در طی دو ماه اخیر تا کنون شورای اسلامی شهر رشت، بیمارستان رازی، شرکت […]

ادامه مطلب
ایستگاه های دریافت پسماند خشک درمنطقه یک شهرداری رشت

ایستگاه های دریافت پسماند خشک درمنطقه یک شهرداری رشت

آمادگی ایستگاه های دریافت پسماند خشک درمنطقه یک شهرداری رشت به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت؛ با توجه به لزوم تنوع بخشی به شیوه های جمع آوری پسماند خشک و بر اساس درخواست شهروندان مبنی بر وجود ایستگاه های ثابت، سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در نظر دارد تا نسبت به افزایش […]

ادامه مطلب
ایستگاه ثابت دریافت پسماندخشک در منطقه چهار شهرداری رشت

ایستگاه ثابت دریافت پسماندخشک در منطقه چهار شهرداری رشت

آمادگی ایستگاه  دریافت پسماند خشک درمنطقه چهار شهرداری رشت به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت؛ با توجه به لزوم تنوع بخشی به شیوه های جمع آوری پسماند خشک و بر اساس درخواست شهروندان مبنی بر وجود ایستگاه های ثابت، سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در نظر دارد تا نسبت به افزایش ایستگاه […]

ادامه مطلب
جمع آوری پسماند خشک در محدوده منطقه پنج شهرداری رشت

جمع آوری پسماند خشک در محدوده منطقه پنج شهرداری رشت

جمع آوری پسماند خشک از درب منازل شهروندان توسط پیمانکاران سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در  محدوده منطقه پنج شهروندان گرامی می توانند همه روزه با مراجعه به صفحه نخست وبسایت سازمان به نشانی www.rasht-bazyaft.ir و فضای مجازی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت نسبت به روزهای جمع آوری زباله های خشک در منطقه خود مطلع گردند و […]

ادامه مطلب
جمع آوری پسماند خشک در محدوده منطقه چهار شهرداری رشت

جمع آوری پسماند خشک در محدوده منطقه چهار شهرداری رشت

جمع آوری پسماند خشک از درب منازل شهروندان توسط پیمانکاران سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در  محدوده منطقه چهار شهروندان گرامی می توانند همه روزه با مراجعه به صفحه نخست وبسایت سازمان به نشانی www.rasht-bazyaft.ir و فضای مجازی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت نسبت به روزهای جمع آوری زباله های خشک در منطقه خود مطلع گردند و […]

ادامه مطلب
جمع آوری پسماند خشک در محدوده منطقه سه شهرداری رشت

جمع آوری پسماند خشک در محدوده منطقه سه شهرداری رشت

جمع آوری پسماند خشک از درب منازل شهروندان توسط پیمانکاران سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در  محدوده منطقه سه شهروندان گرامی می توانند همه روزه با مراجعه به صفحه نخست وبسایت سازمان به نشانی www.rasht-bazyaft.ir و فضای مجازی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت نسبت به روزهای جمع آوری زباله های خشک در منطقه خود مطلع گردند و […]

ادامه مطلب
جمع آوری پسماند خشک در محدوده منطقه یک شهرداری رشت

جمع آوری پسماند خشک در محدوده منطقه یک شهرداری رشت

جمع آوری پسماند خشک از درب منازل شهروندان توسط پیمانکاران سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در  محدوده منطقه یک شهروندان گرامی می توانند همه روزه با مراجعه به صفحه نخست وبسایت سازمان به نشانی www.rasht-bazyaft.ir و فضای مجازی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت نسبت به روزهای جمع آوری زباله های خشک در منطقه خود مطلع گردند و […]

ادامه مطلب
جمع آوری پسماند خشک از ادارات و سازمانهای شهر رشت

جمع آوری پسماند خشک از ادارات و سازمانهای شهر رشت

جمع آوری پسماند خشک از ادارات سطح شهر توسط پیمانکار سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت انجام شد. به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت؛ پسماند خشک و ضایعات از ادارات سطح شهر جمع آوری می شود. در طی سال جاری شرکت آب و فاضلاب استان گیلان، شرکت شهرک های صنعتی استان گیلان، شرکت […]

ادامه مطلب
لایروبی خروجی آب های سطحی در منطقه دو شهرداری رشت

لایروبی خروجی آب های سطحی در منطقه دو شهرداری رشت

لایروبی خروجی آب های سطحی در منطقه دو توسط پاکبانان سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت انجام شد. به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت؛ با توجه به لزوم لایروبی منهول ها در سطح شهر، پاکسازی دوره ای آن در دستور کار قرار گرفته و از شهروندان محترم نیز درخواست می‌گردد از رهاسازی پسماند […]

ادامه مطلب
رفع آبگرفتگی معابر در سطح شهر رشت

رفع آبگرفتگی معابر در سطح شهر رشت

در پی بارش شدید باران، رفع آبگرفتگی معابر در سطح شهر توسط پاکبانان زحمتکش شهرداری رشت انجام شد. به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت؛ از بعد از ظهر چهارشنبه ۱٩ اردیبهشت و در پی بارش شدید باران و آبگرفتگی معابر، به جهت برطرف نمودن مشکلات عبور و مرور شهروندان و بازگشایی مسیر […]

ادامه مطلب
بازدیدشهردار و اعضای شورای اسلامی از روند احیای تالاب عینک

بازدیدشهردار و اعضای شورای اسلامی از روند احیای تالاب عینک

بازدید شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر رشت از دستگاه دروگر سنبل آبی در تالاب عینک به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت؛ دکتر رحیم شوقی شهردار با همراهی آقایان حسن کریمی کرنق، سید حسین رضویان و محمد حسن عاقل منش از اعضای شورای اسلامی شهر و مهندس ساده روح مدیر منطقه چهار […]

ادامه مطلب
رفت و روب و تنظیف معابر در محدوده منطقه سه شهرداری رشت

رفت و روب و تنظیف معابر در محدوده منطقه سه شهرداری رشت

رفت و روب و تنظیف معابر در محدوده منطقه سه توسط پاکبانان سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت انجام شد. از شهروندان محترم درخواست می‌گردد از رهاسازی پسماند در معابر عمومی خودداری نمایند. امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت

ادامه مطلب
آغاز تعمیر و بازسازی کانکس ها دریافت پسماند خشک در شهر رشت

آغاز تعمیر و بازسازی کانکس ها دریافت پسماند خشک در شهر رشت

آغاز تعمیرات و بازسازی کانکس ها با هدف افزایش ایستگاه های ثابت دریافت پسماند خشک جهت نصب در سطح شهر در حال انجام می باشد. به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت؛ با توجه به لزوم تنوع بخشی به شیوه های جمع آوری پسماند خشک و بر اساس درخواست شهروندان مبنی بر وجود […]

ادامه مطلب
جمع آوری پسماند خشک در محدوده منطقه پنج شهرداری رشت

جمع آوری پسماند خشک در محدوده منطقه پنج شهرداری رشت

جمع آوری پسماند خشک از درب منازل شهروندان توسط پیمانکاران سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در  محدوده منطقه پنج شهرداری رشت شهروندان گرامی می توانند همه روزه با مراجعه به صفحه نخست وبسایت سازمان به نشانی www.rasht-bazyaft.ir و فضای مجازی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت نسبت به روزهای جمع آوری زباله های خشک در منطقه خود مطلع […]

ادامه مطلب
جمع آوری پسماند خشک در محدوده منطقه چهار شهرداری رشت

جمع آوری پسماند خشک در محدوده منطقه چهار شهرداری رشت

جمع آوری پسماند خشک از درب منازل شهروندان توسط پیمانکاران سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در  محدوده منطقه چهار شهروندان گرامی می توانند همه روزه با مراجعه به صفحه نخست وبسایت سازمان به نشانی www.rasht-bazyaft.ir و فضای مجازی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت نسبت به روزهای جمع آوری زباله های خشک در منطقه خود مطلع گردند و […]

ادامه مطلب
جمع آوری پسماند خشک در محدوده منطقه دو شهرداری رشت

جمع آوری پسماند خشک در محدوده منطقه دو شهرداری رشت

جمع آوری پسماند خشک از درب منازل شهروندان توسط پیمانکاران سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در  محدوده منطقه دو شهروندان گرامی می توانند همه روزه با مراجعه به صفحه نخست وبسایت سازمان به نشانی www.rasht-bazyaft.ir و فضای مجازی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت نسبت به روزهای جمع آوری زباله های خشک در منطقه خود مطلع گردند و […]

ادامه مطلب
جمع آوری پسماند خشک در محدوده منطقه یک شهرداری رشت

جمع آوری پسماند خشک در محدوده منطقه یک شهرداری رشت

جمع آوری پسماند خشک از درب منازل شهروندان توسط پیمانکاران سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در  محدوده منطقه یک شهروندان گرامی می توانند همه روزه با مراجعه به صفحه نخست وبسایت سازمان به نشانی www.rasht-bazyaft.ir و فضای مجازی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت نسبت به روزهای جمع آوری زباله های خشک در منطقه خود مطلع گردند و […]

ادامه مطلب
جمع آوری و پاکسازی پسماند در حاشیه رودخانه زرجوب درمحدوده منطقه دو شهرداری رشت

جمع آوری و پاکسازی پسماند در حاشیه رودخانه زرجوب درمحدوده منطقه دو شهرداری رشت

جمع آوری و پاکسازی پسماند در حاشیه رودخانه زرجوب، کوچه هجرتی در منطقه دو توسط پاکبانان سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت انجام شد. از کلیه شهروندان گرامی درخواست می گردد از رهاسازی پسماند در حاشیه رودخانه ها خودداری نمایند. امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت

ادامه مطلب
شستشوی روزانه و تنظیف معابر در پیاده راه فرهنگی رشت

شستشوی روزانه و تنظیف معابر در پیاده راه فرهنگی رشت

شستشوی روزانه و تنظیف معابر در پیاده راه فرهنگی رشت توسط پاکبانان سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری به انجام رسید. به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت؛ شستشوی پیاده راه و تنظیف معابر به عنوان مرکز پرتردد شهری و گردشگر پذیر همه روزه بجز روزهای بارانی توسط پاکبانان سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در […]

ادامه مطلب
آغاز بکار سومین ایستگاه ثابت پسماند خشک در شهر رشت

آغاز بکار سومین ایستگاه ثابت پسماند خشک در شهر رشت

سومین ایستگاه جمع آوری پسماند خشک در شهر رشت آغاز بکار کرد. با جانمایی و استقرار کانکس جمع آوری پسماند خشک در میدان توحید، سومین ایستگاه ثابت جمع آوری پسماند خشک فعالیت خود را آغاز نمود. به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت؛ حمید محسنی معاون فنی و اجرایی سازمان با اعلام خبر […]

ادامه مطلب
جمع آوری و پاکسازی سنبل آبی بادستگاه دروگر در تالاب عینک

جمع آوری و پاکسازی سنبل آبی بادستگاه دروگر در تالاب عینک

جمع آوری و پاکسازی سنبل آبی با دستگاه دروگر در تالاب عینک به وسیله یک دستگاه دروگر سنبل آبی، جمع آوری و پاکسازی این گیاه غیر بومی و مهاجم آغاز شد به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت؛ با درخواست و پیگیری های بعمل آمده توسط سازمان و با مساعدت اداره کل حفاظت […]

ادامه مطلب
جمع آوری پسماندخشک درمحدوده منطقه پنج شهرداری رشت

جمع آوری پسماندخشک درمحدوده منطقه پنج شهرداری رشت

جمع آوری پسماند خشک از درب منازل شهروندان توسط پیمانکاران سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در  محدوده منطقه پنج شهروندان گرامی می توانند همه روزه با مراجعه به صفحه نخست وبسایت سازمان به نشانی www.rasht-bazyaft.ir و فضای مجازی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت نسبت به روزهای جمع آوری زباله های خشک در منطقه خود مطلع گردند.

ادامه مطلب
جمع آوری پسماند خشک در محدوده منطقه چهار شهرداری رشت

جمع آوری پسماند خشک در محدوده منطقه چهار شهرداری رشت

جمع آوری پسماند خشک از درب منازل شهروندان توسط پیمانکاران سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در  محدوده منطقه چهار شهروندان گرامی می توانند همه روزه با مراجعه به صفحه نخست وبسایت سازمان به نشانی www.rasht-bazyaft.ir و فضای مجازی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت نسبت به روزهای جمع آوری زباله های خشک در منطقه خود مطلع گردند.

ادامه مطلب
جمع آوری پسماندخشک در محدوده منطقه سه شهرداری رشت

جمع آوری پسماندخشک در محدوده منطقه سه شهرداری رشت

جمع آوری پسماند خشک از درب منازل شهروندان توسط پیمانکاران سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در  محدوده منطقه سه شهروندان گرامی می توانند همه روزه با مراجعه به صفحه نخست وبسایت سازمان به نشانی www.rasht-bazyaft.ir و فضای مجازی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت نسبت به روزهای جمع آوری زباله های خشک در منطقه خود مطلع گردند.

ادامه مطلب
جمع آوری پسماندخشک در محدوده منطقه دو شهرداری رشت

جمع آوری پسماندخشک در محدوده منطقه دو شهرداری رشت

جمع آوری پسماند خشک از درب منازل شهروندان توسط پیمانکاران سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در  محدوده منطقه دو شهروندان گرامی می توانند همه روزه با مراجعه به صفحه نخست وبسایت سازمان به نشانی www.rasht-bazyaft.ir و فضای مجازی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت نسبت به روزهای جمع آوری زباله های خشک در منطقه خود مطلع گردند.

ادامه مطلب
جمع آوری پسماند خشک در محدوده منطقه یک شهرداری رشت

جمع آوری پسماند خشک در محدوده منطقه یک شهرداری رشت

جمع آوری پسماند خشک از درب منازل شهروندان توسط پیمانکاران سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در  محدوده منطقه یک شهروندان گرامی می توانند همه روزه با مراجعه به صفحه نخست وبسایت سازمان به نشانی www.rasht-bazyaft.ir و فضای مجازی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت نسبت به روزهای جمع آوری زباله های خشک در منطقه خود مطلع گردند.

ادامه مطلب
پیام تبریک ریاست سازمان به مناسبت فرا رسیدن روز جهانی کارگر

پیام تبریک ریاست سازمان به مناسبت فرا رسیدن روز جهانی کارگر

علی مقصودی ریاست سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در پیامی فرا رسیدن روز جهانی کارگر را تبریک گفت متن این پیام بدین شرح است : بسم الله الرحمن الرحیم با نام و یاد خداوند متعال و با درود و سلام به جامعه کارگری کشور، با توجه به بیانات رهبر فرزانه انقلاب بیش از چهارده میلیون […]

ادامه مطلب
آموزش مدیریت پسماند و تفکیک از مبدا در دبستان پسرانه آفرینش

آموزش مدیریت پسماند و تفکیک از مبدا در دبستان پسرانه آفرینش

آموزش مدیریت پسماند و تفکیک از مبدا در دبستان پسرانه آفرینش، واقع در خیابان سعدی رشت برگزار گردید. در این برنامه بیش از ١٠٠ دانش آموز این دبستان از طریق ارائه مطالب آموزشی و تصاویر مرتبط توسط سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت آموزش دیدند. به دانش آموزان منتخب که سوالات پاسخ های درستی دادند کتاب […]

ادامه مطلب
جمع آوری پسماند و پاکسازی رودخانه زرجوب در خیابان شهاب منطقه دو شهرداری رشت

جمع آوری پسماند و پاکسازی رودخانه زرجوب در خیابان شهاب منطقه دو شهرداری رشت

جمع آوری پسماند و پاکسازی رودخانه زرجوب در خیابان شهاب منطقه دو توسط پاکبانان سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت به انجام رسید. از شهروندان محترم درخواست می‌گردد از رهاسازی پسماند در حاشیه رودخانه های شهر و معابر عمومی خودداری نمایند. امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت.

ادامه مطلب
جمع آوری و پاکسازی پسماند در بلوار شهید مدرس در محدوده منطقه سه شهرداری رشت

جمع آوری و پاکسازی پسماند در بلوار شهید مدرس در محدوده منطقه سه شهرداری رشت

جمع آوری و پاکسازی پسماند در بلوار شهید مدرس توسط پاکبانان سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در محدوده منطقه سه به انجام رسید. از شهروندان محترم درخواست می‌گردد از رهاسازی پسماند در معابر عمومی خودداری نمایند. امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت.

ادامه مطلب
در جلسه با رئیس سازمان جهاد دانشگاهی گیلان بررسی شد

در جلسه با رئیس سازمان جهاد دانشگاهی گیلان بررسی شد

در جلسه با رئیس سازمان جهاد دانشگاهی گیلان بررسی شد موضوعات و راهکارهای اجرایی فی مابین سازمان جهاد دانشگاهی با مدیریت اجرایی پسماند به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت؛ در جلسه ای که به میزبانی سازمان جهاد دانشگاهی گیلان برگزار شد دکتر علی مقصودی رئیس سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت با دکتر […]

ادامه مطلب

جمع آوری پسماند خشک در محدوده منطقه یک شهرداری رشت

جمع آوری پسماند خشک از درب منازل شهروندان توسط پیمانکاران سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در  محدوده منطقه یک شهروندان گرامی می توانند همه روزه با مراجعه به صفحه نخست وبسایت سازمان به نشانی www.rasht-bazyaft.ir و فضای مجازی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت نسبت به روزهای جمع آوری زباله های خشک در منطقه خود مطلع گردند.

ادامه مطلب
جمع آوری پسماند خشک در  محدوده منطقه دو شهرداری رشت

جمع آوری پسماند خشک در  محدوده منطقه دو شهرداری رشت

جمع آوری پسماند خشک از درب منازل شهروندان توسط پیمانکاران سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در  محدوده منطقه دو شهروندان گرامی می توانند همه روزه با مراجعه به صفحه نخست وبسایت سازمان به نشانی www.rasht-bazyaft.ir و فضای مجازی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت نسبت به روزهای جمع آوری زباله های خشک در منطقه خود مطلع گردند.

ادامه مطلب
جمع آوری پسماند خشک در محدوده منطقه سه شهرداری رشت

جمع آوری پسماند خشک در محدوده منطقه سه شهرداری رشت

جمع آوری پسماند خشک از درب منازل شهروندان توسط پیمانکاران سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در  محدوده منطقه سه شهروندان گرامی می توانند همه روزه با مراجعه به صفحه نخست وبسایت سازمان به نشانی www.rasht-bazyaft.ir و فضای مجازی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت نسبت به روزهای جمع آوری زباله های خشک در منطقه خود مطلع گردند.

ادامه مطلب
جمع آوری پسماند خشک در  محدوده منطقه چهار شهرداری رشت

جمع آوری پسماند خشک در  محدوده منطقه چهار شهرداری رشت

جمع آوری پسماند خشک از درب منازل شهروندان توسط پیمانکاران سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در  محدوده منطقه چهار شهروندان گرامی می توانند همه روزه با مراجعه به صفحه نخست وبسایت سازمان به نشانی www.rasht-bazyaft.ir و فضای مجازی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت نسبت به روزهای جمع آوری زباله های خشک در منطقه خود مطلع گردند.

ادامه مطلب
جمع آوری پسماند خشک در محدوده منطقه پنج شهرداری رشت  

جمع آوری پسماند خشک در محدوده منطقه پنج شهرداری رشت  

جمع آوری پسماند خشک از درب منازل شهروندان توسط پیمانکاران سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در  محدوده منطقه پنج شهروندان گرامی می توانند همه روزه با مراجعه به صفحه نخست وبسایت سازمان به نشانی www.rasht-bazyaft.ir و فضای مجازی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت نسبت به روزهای جمع آوری زباله های خشک در منطقه خود مطلع گردند.

ادامه مطلب
پاکسازی زباله حاشیه رودخانه زرجوب در خیابان مصباح منطقه سه

پاکسازی زباله حاشیه رودخانه زرجوب در خیابان مصباح منطقه سه

پاکسازی زباله حاشیه رودخانه زرجوب در خیابان مصباح منطقه سه توسط پاکبانان سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت به انجام رسید. از شهروندان محترم درخواست می‌گردد از رهاسازی پسماند در معابر عمومی و حاشیه رودخانه های شهر خودداری نمایند. امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت

ادامه مطلب
جمع آوری پسماند خشک از ادارات سطح شهر رشت

جمع آوری پسماند خشک از ادارات سطح شهر رشت

جمع آوری پسماند خشک از ادارات سطح شهر توسط پیمانکار سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت انجام شد. به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت؛ پسماند خشک و ضایعات از ادارات سطح شهر جمع آوری می شود. در طی ماه های گذشته، شورای اسلامی شهر رشت، اداره کل بیمه سلامت گیلان، اداره تعزیرات حکومتی، […]

ادامه مطلب
رفت و روب، پاکسازی زباله و تنظیف معابر در محدوده منطقه دو شهرداری رشت

رفت و روب، پاکسازی زباله و تنظیف معابر در محدوده منطقه دو شهرداری رشت

رفت و روب، پاکسازی زباله و تنظیف معابر در محدوده منطقه دو توسط پاکبانان سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت انجام شد. ار کلیه شهروندان گرامی درخواست می گردد از رهاسازی پسماند در معابر عمومی خودداری نمایند. امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت

ادامه مطلب
جمع آوری پسماند خشک در مناطق پنجگانه شهر رشت

جمع آوری پسماند خشک در مناطق پنجگانه شهر رشت

جمع آوری پسماند خشک از درب منازل شهروندان توسط پیمانکاران سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در مناطق پنجگانه رشت شهروندان گرامی می توانند همه روزه با مراجعه به صفحه نخست وبسایت سازمان به نشانی www.rasht-bazyaft.ir و فضای مجازی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت نسبت به روزهای جمع آوری زباله های خشک در منطقه خود مطلع گردند. امور […]

ادامه مطلب
رفت و روب و تنظیف معابر در پیاده راه فرهنگی رشت

رفت و روب و تنظیف معابر در پیاده راه فرهنگی رشت

رفت و روب و تنظیف معابر در پیاده راه فرهنگی رشت توسط پاکبانان سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت همه روزه انجام می شود. از شهروندان محترم درخواست می‌گردد از رهاسازی پسماند در معابر عمومی خودداری نمایند. امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت

ادامه مطلب
بررسی الحاقیه قرارداد نیروگاه زباله سوز رشت با شرکت TTS

بررسی الحاقیه قرارداد نیروگاه زباله سوز رشت با شرکت TTS

بررسی الحاقیه قرارداد نیروگاه زباله سوز رشت با شرکت TTS استمرار و پیگیری جهت اجرای نیروگاه زباله سوز رشت ادامه دارد. به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری؛ جلسه ای با حضور ریاست سازمان و کارشناسان شهرداری و مدیران شرکت توسعه و تدبیر سلامت TTS در دفتر مدیریت سازمان برگزار و نسبت به بررسی […]

ادامه مطلب
 برنامه جمع آوری پسماند خشک در مناطق پنجگانه در روز چهارشنبه

 برنامه جمع آوری پسماند خشک در مناطق پنجگانه در روز چهارشنبه

 برنامه جمع آوری پسماند خشک در مناطق پنجگانه در روز چهارشنبه جمع آوری پسماند خشک از درب منازل شهروندان توسط پیمانکاران سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت شهروندان گرامی می توانند همه روزه با مراجعه به صفحه نخست وبسایت سازمان به نشانی www.rasht-bazyaft.ir و فضای مجازی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت نسبت به روزهای جمع آوری زباله […]

ادامه مطلب
آغاز فعالیت دو ایستگاه دریافت پسماند خشک در شهر رشت

آغاز فعالیت دو ایستگاه دریافت پسماند خشک در شهر رشت

      آغاز فعالیت دو ایستگاه ثابت دریافت پسماند خشک در شهر رشت   با استقرار و بهره برداری از ایستگاه‌ های دریافت پسماند خشک به دنبال تنوع بیشتری در شیوه های جمع آوری زباله های تفکیک شده توسط رشتوندان هستیم.     به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت، دو ایستگاه‌ […]

ادامه مطلب
جمع آوری پسماند خشک در محدوده منطقه یک شهرداری رشت

جمع آوری پسماند خشک در محدوده منطقه یک شهرداری رشت

جمع آوری پسماند خشک از درب منازل شهروندان توسط پیمانکاران سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در  محدوده منطقه یک شهروندان گرامی می توانند همه روزه با مراجعه به صفحه نخست وبسایت سازمان به نشانی www.rasht-bazyaft.ir و فضای مجازی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت نسبت به روزهای جمع آوری زباله های خشک در منطقه خود مطلع گردند.

ادامه مطلب
جمع آوری پسماند خشک در محدوده منطقه دو شهرداری رشت

جمع آوری پسماند خشک در محدوده منطقه دو شهرداری رشت

جمع آوری پسماند خشک از درب منازل شهروندان توسط پیمانکاران سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در  محدوده منطقه دو شهروندان گرامی می توانند همه روزه با مراجعه به صفحه نخست وبسایت سازمان به نشانی www.rasht-bazyaft.ir و فضای مجازی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت نسبت به روزهای جمع آوری زباله های خشک در منطقه خود مطلع گردند.

ادامه مطلب
جمع آوری پسماند خشک در محدوده منطقه چهار شهرداری رشت

جمع آوری پسماند خشک در محدوده منطقه چهار شهرداری رشت

جمع آوری پسماند خشک از درب منازل شهروندان توسط پیمانکاران سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در  محدوده منطقه چهار شهروندان گرامی می توانند همه روزه با مراجعه به صفحه نخست وبسایت سازمان به نشانی www.rasht-bazyaft.ir و فضای مجازی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت نسبت به روزهای جمع آوری زباله های خشک در منطقه خود مطلع گردند.

ادامه مطلب
جمع آوری پسماند خشک در محدوده منطقه سه شهرداری رشت

جمع آوری پسماند خشک در محدوده منطقه سه شهرداری رشت

جمع آوری پسماند خشک از درب منازل شهروندان توسط پیمانکاران سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در  محدوده منطقه سه شهروندان گرامی می توانند همه روزه با مراجعه به صفحه نخست وبسایت سازمان به نشانی www.rasht-bazyaft.ir و فضای مجازی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت نسبت به روزهای جمع آوری زباله های خشک در منطقه خود مطلع گردند.

ادامه مطلب
جمع آوری پسماند خشک در محدوده منطقه پنج شهرداری رشت

جمع آوری پسماند خشک در محدوده منطقه پنج شهرداری رشت

جمع آوری پسماند خشک از درب منازل شهروندان توسط پیمانکاران سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در  محدوده منطقه پنج شهروندان گرامی می توانند همه روزه با مراجعه به صفحه نخست وبسایت سازمان به نشانی www.rasht-bazyaft.ir و فضای مجازی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت نسبت به روزهای جمع آوری زباله های خشک در منطقه خود مطلع گردند.

ادامه مطلب
رفت روب وتنظیف معابر و شستشوی المان های شهری در محدوده منطقه سه شهرداری رشت

رفت روب وتنظیف معابر و شستشوی المان های شهری در محدوده منطقه سه شهرداری رشت

رفت و روب و تنظیف معابر و شستشوی المان های شهری در بلوار مدرس و خیابان رسالت توسط پاکبانان سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت انجام شد. از شهروندان محترم درخواست می‌گردد از رهاسازی پسماند در معابر عمومی خودداری نمایند. امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت

ادامه مطلب
همایش پاکیاران و تفکیک زباله از مبدا در رشت

همایش پاکیاران و تفکیک زباله از مبدا در رشت

رئیس سازمان مدیریت پسماند‌های شهرداری رشت گفت: حل معضل پسماند و مشکلات محیط زیستی از جمله برنامه‌های شهرداری رشت و شورای شهر پیگیر آن است.   به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت و به نقل از صدا و سیمای مرکز گیلان؛ همایش پاکیاران و تفکیک زباله از مبدا با حضور جمعی از […]

ادامه مطلب
جمع آوری و پاکسازی گیاه غیر بومی و مهاجم سنبل آبی از تالاب عینک

جمع آوری و پاکسازی گیاه غیر بومی و مهاجم سنبل آبی از تالاب عینک

جمع آوری و پاکسازی گیاه غیر بومی و مهاجم سنبل آبی از تالاب عینک انجام شد. به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت؛ حمید محسنی معاون فنی و اجرایی سازمان با اعلام این خبر گفت : طی برنامه ریزی صورت گرفته در روز جمعه ٣١ فروردین ماه و با مشارکت شهرداری منطقه چهار […]

ادامه مطلب
رفت و روب و تنظیف معابر در بلوار دیلمان توسط پاکبانان سازمان مدیریت پسماند

رفت و روب و تنظیف معابر در بلوار دیلمان توسط پاکبانان سازمان مدیریت پسماند

رفت و روب و تنظیف معابر در بلوار دیلمان با نظارت میدانی معاون فنی و اجرایی سازمان توسط پاکبانان سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت به انجام رسید. از کلیه شهروندان گرامی درخواست می گردد از رهاسازی پسماند در معابر عمومی خودداری نمایند. امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت

ادامه مطلب
تیمار حیوانات،انگل تراپی در سامانکده سگهای بلاصاحب شهرداری رشت

تیمار حیوانات،انگل تراپی در سامانکده سگهای بلاصاحب شهرداری رشت

در سامانکده سگ های بلاصاحب شهرداری رشت و در راستای تیمار حیوانات؛ انگل تراپی توسط حامیان گروه زندگی انجام شد. به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری؛ در راستای تیمار و درمان سگ های بلاصاحب در سامانکده شهرداری رشت و با همکاری گروه حمایت از حیوانات زندگی، انگل تراپی برای سگ های سامانکده انجام […]

ادامه مطلب
همایش پاکیاران و تفکیک از مبدأ،با حضور خانواده یگان ویژه استان گیلان

همایش پاکیاران و تفکیک از مبدأ،با حضور خانواده یگان ویژه استان گیلان

همایش پاکیاران و تفکیک از مبدا خانواده یگان ویژه استان گیلان برگزار شد. به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت؛ در راستای ترویج فرهنگ مدیریت پسماند در بین آحاد جامعه، همایش پاکیاران و تفکیک از مبدا برای خانواده یگان ویژه استان گیلان برگزار شد. در این برنامه که با حضور و همراهی آقایان […]

ادامه مطلب
جلسه هماهنگی جهت برنامه ریزی آموزشی در سال ١۴٠٣ در مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک رشت

جلسه هماهنگی جهت برنامه ریزی آموزشی در سال ١۴٠٣ در مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک رشت

شورای اسلامی شهر و سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت با همکاری آموزش و پرورش بر ترویج فرهنگ تفکیک از مبدا تاکید دارند. با حضور رئیس کمیسیون توسعه پایدار و رئیس کمیسیون بهداشت،خدمات شهری و محیط زیست شورای اسلامی شهر رشت؛ جلسه هماهنگی جهت آموزش مدیریت پسماند و تفکیک از مبدا در مدارس ابتدایی نواحی یک […]

ادامه مطلب
جلسه هماهنگی بافرماندهی یگان ویژه استان گیلان جهت برگزاری همایش پاکیاران

جلسه هماهنگی بافرماندهی یگان ویژه استان گیلان جهت برگزاری همایش پاکیاران

جلسه هماهنگی جهت برگزاری همایش پاکیاران و تفکیک از مبدا فرماندهی یگان ویژه استان گیلان در دفتر سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت برگزار شد. به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت؛ این سازمان در نظر دارد تا با مشارکت فرماندهی یگان ویژه استان گیلان همایشی را جهت ترویج فرهنگ تفکیک از مبدا و […]

ادامه مطلب
رفت و روب و تنظیف معابر از ورودی خیابان صفاری

رفت و روب و تنظیف معابر از ورودی خیابان صفاری

رفت و روب و تنظیف معابر از ورودی خیابان صفاری به سمت دبیرستان شاهد آیت‌الله بهجت (ره) توسط پاکبانان سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت انجام شد. از شهروندان محترم درخواست می‌گردد از رهاسازی پسماند در معابر عمومی خودداری نمایند.

ادامه مطلب
رفت و روب،تنظیف معابر وپاکسازی زباله درمنطقه دو شهرداری رشت

رفت و روب،تنظیف معابر وپاکسازی زباله درمنطقه دو شهرداری رشت

رفت و روب، تنظیف معابر و پاکسازی زباله شیفت عصر در منطقه دو انجام شد. به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت؛ رفت و روب مستمر پیاده راه فرهنگی و پاکسازی جوی آب توسط پاکبانان سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت به انجام می رسد. همچین برای تخلیه مخازن و جمع آوری پسماند نیز […]

ادامه مطلب
جمع آوری پسماند خشک در محدوده منطقه چهار شهرداری رشت

جمع آوری پسماند خشک در محدوده منطقه چهار شهرداری رشت

جمع آوری پسماند خشک از درب منازل شهروندان توسط پیمانکاران سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در  محدوده منطقه چهار شهروندان گرامی می توانند همه روزه با مراجعه به صفحه نخست وبسایت سازمان به نشانی www.rasht-bazyaft.ir و فضای مجازی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت نسبت به روزهای جمع آوری زباله های خشک در منطقه خود مطلع گردند.

ادامه مطلب
جمع آوری پسماندخشک در محدوده منطقه سه شهرداری رشت

جمع آوری پسماندخشک در محدوده منطقه سه شهرداری رشت

جمع آوری پسماند خشک از درب منازل شهروندان توسط پیمانکاران سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در  محدوده منطقه سه شهروندان گرامی می توانند همه روزه با مراجعه به صفحه نخست وبسایت سازمان به نشانی www.rasht-bazyaft.ir و فضای مجازی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت نسبت به روزهای جمع آوری زباله های خشک در منطقه خود مطلع گردند.

ادامه مطلب
جمع آوری پسماند خشک از ادارات توسط پیمانکاران سازمان

جمع آوری پسماند خشک از ادارات توسط پیمانکاران سازمان

جمع آوری پسماند خشک از ادارات سطح شهر توسط پیمانکار سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت انجام شد. به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت؛ پسماند خشک و ضایعات از ادارات سطح شهر جمع آوری می شود. حمید محسنی معاون فنی و اجرایی سازمان با اعلام این خبر گفت : سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری […]

ادامه مطلب
بازدید و پیگیری مستمر رئیس سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت از لندفیل سراوان 

بازدید و پیگیری مستمر رئیس سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت از لندفیل سراوان 

بازدید و پیگیری مستمر رئیس سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت از لندفیل سراوان آخرین وضعیت دفنگاه زباله پهنه مرکزی گیلان؛ لندفیل سراوان رشت اعم از دفن اصولی و بهداشتی، سم پاشی، پروژه بهسازی و وضعیت هدایت شیرابه در روز یکشنبه ٢۶ فروردین ١۴٠٣ توسط علی مقصودی بررسی شد. به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای […]

ادامه مطلب
کاشت نهال در لندفیل سراوان

کاشت نهال در لندفیل سراوان

کاشت نهال با مشارکت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گیلان و سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در لندفیل سراوان در دومین مرحله از طرح ایجاد پوشش سبز در لندفیل سراوان، تعداد ٨۵٠٠ اصله نهال غرص شد. به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت؛ کاشت مشارکتی نهال با هدف ایجاد پوشش سبز […]

ادامه مطلب
رفت و روب و پاکسازی زباله در بلوار ولی عصر (عج)

رفت و روب و پاکسازی زباله در بلوار ولی عصر (عج)

رفت و روب و پاکسازی زباله در بلوار ولی عصر (عج) توسط پاکبانان سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت انجام شد. از شهروندان محترم درخواست می‌گردد از رهاسازی پسماند در معابر عمومی خودداری نمایند. امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت.

ادامه مطلب
جمع آوری پسماند خشک در محدوده منطقه چهار شهرداری رشت

جمع آوری پسماند خشک در محدوده منطقه چهار شهرداری رشت

جمع آوری پسماند خشک از درب منازل شهروندان توسط پیمانکاران سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در  محدوده منطقه چهار شهروندان گرامی می توانند همه روزه با مراجعه به صفحه نخست وبسایت سازمان به نشانی www.rasht-bazyaft.ir و فضای مجازی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت نسبت به روزهای جمع آوری زباله های خشک در منطقه خود مطلع گردند.

ادامه مطلب
جمع آوری پسماند خشک در محدوده منطقه یک شهرداری رشت

جمع آوری پسماند خشک در محدوده منطقه یک شهرداری رشت

جمع آوری پسماند خشک از درب منازل شهروندان توسط پیمانکاران سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در  محدوده منطقه یک شهروندان گرامی می توانند همه روزه با مراجعه به صفحه نخست وبسایت سازمان به نشانی www.rasht-bazyaft.ir و فضای مجازی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت نسبت به روزهای جمع آوری زباله های خشک در منطقه خود مطلع گردند.

ادامه مطلب
جمع آوری پسماند خشک در محدوده منطقه سه شهرداری رشت

جمع آوری پسماند خشک در محدوده منطقه سه شهرداری رشت

جمع آوری پسماند خشک از درب منازل شهروندان توسط پیمانکاران سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در  محدوده منطقه سه شهروندان گرامی می توانند همه روزه با مراجعه به صفحه نخست وبسایت سازمان به نشانی www.rasht-bazyaft.ir و فضای مجازی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت نسبت به روزهای جمع آوری زباله های خشک در منطقه خود مطلع گردند.

ادامه مطلب
جمع آوری پسماند خشک در محدوده منطقه دو شهرداری رشت

جمع آوری پسماند خشک در محدوده منطقه دو شهرداری رشت

جمع آوری پسماند خشک از درب منازل شهروندان توسط پیمانکاران سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در  محدوده منطقه دو شهروندان گرامی می توانند همه روزه با مراجعه به صفحه نخست وبسایت سازمان به نشانی www.rasht-bazyaft.ir و فضای مجازی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت نسبت به روزهای جمع آوری زباله های خشک در منطقه خود مطلع گردند.

ادامه مطلب
جمع آوری پسماند خشک در محدوده منطقه پنج شهرداری رشت

جمع آوری پسماند خشک در محدوده منطقه پنج شهرداری رشت

جمع آوری پسماند خشک از درب منازل شهروندان توسط پیمانکاران سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در  محدوده منطقه پنج شهروندان گرامی می توانند همه روزه با مراجعه به صفحه نخست وبسایت سازمان به نشانی www.rasht-bazyaft.ir و فضای مجازی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت نسبت به روزهای جمع آوری زباله های خشک در منطقه خود مطلع گردند.

ادامه مطلب
جمع آوری پسماند خشک در محدوده منطقه سه شهرداری رشت

جمع آوری پسماند خشک در محدوده منطقه سه شهرداری رشت

جمع آوری پسماند خشک از درب منازل شهروندان توسط پیمانکاران سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در  محدوده منطقه سه شهروندان گرامی می توانند همه روزه با مراجعه به صفحه نخست وبسایت سازمان به نشانی www.rasht-bazyaft.ir و فضای مجازی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت نسبت به روزهای جمع آوری زباله های خشک در منطقه خود مطلع گردند.

ادامه مطلب
جمع آوری پسماند خشک در محدوده منطقه دو شهرداری رشت

جمع آوری پسماند خشک در محدوده منطقه دو شهرداری رشت

جمع آوری پسماند خشک از درب منازل شهروندان توسط پیمانکاران سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در  محدوده منطقه دو شهروندان گرامی می توانند همه روزه با مراجعه به صفحه نخست وبسایت سازمان به نشانی www.rasht-bazyaft.ir و فضای مجازی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت نسبت به روزهای جمع آوری زباله های خشک در منطقه خود مطلع گردند.

ادامه مطلب
جمع آوری پسماند خشک در محدوده منطقه پنج شهرداری رشت

جمع آوری پسماند خشک در محدوده منطقه پنج شهرداری رشت

جمع آوری پسماند خشک از درب منازل شهروندان توسط پیمانکاران سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در  محدوده منطقه پنج شهروندان گرامی می توانند همه روزه با مراجعه به صفحه نخست وبسایت سازمان به نشانی www.rasht-bazyaft.ir و فضای مجازی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت نسبت به روزهای جمع آوری زباله های خشک در منطقه خود مطلع گردند.

ادامه مطلب
بازدید کارشناسی در راستای مدیریت و کنترل حشرات در لندفیل سراوان

بازدید کارشناسی در راستای مدیریت و کنترل حشرات در لندفیل سراوان

بازدید کارشناسی در راستای مدیریت و کنترل حشرات در لندفیل سراوان انجام شد. به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت؛ در راستای مصوبات جلسه مدیریت پسماند در معاونت عمرانی استانداری گیلان، بازدید کارشناسی جهت مدیریت و کنترل حشرات در لندفیل سراوان انجام پذیرفت. محمود بهرام خواه معاون پردازش و دفع پسماندهای سازمان با […]

ادامه مطلب
زنده گیری، جمع آوری و انتقال سگ های بلاصاحب از سطح شهر به سامانکده شهرداری رشت

زنده گیری، جمع آوری و انتقال سگ های بلاصاحب از سطح شهر به سامانکده شهرداری رشت

زنده گیری، جمع آوری و انتقال سگ های بلاصاحب از سطح شهر به سامانکده شهرداری رشت به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت؛ حمید محسنی معاون فنی و اجرایی سازمان با اعلام خبر فوق گفت : برابر تماس های مردمی با سامانه ١٣٧ شهرداری رشت و مطابق با بند پانزده از ماده ۵۵ […]

ادامه مطلب
جمع آوری پسماند خشک در محدوده منطقه پنج شهرداری رشت

جمع آوری پسماند خشک در محدوده منطقه پنج شهرداری رشت

جمع آوری پسماند خشک از درب منازل شهروندان توسط پیمانکاران سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در  محدوده منطقه پنج شهروندان گرامی می توانند همه روزه با مراجعه به صفحه نخست وبسایت سازمان به نشانی www.rasht-bazyaft.ir و فضای مجازی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت نسبت به روزهای جمع آوری زباله های خشک در منطقه خود مطلع گردند

ادامه مطلب
جمع آوری پسماند خشک در محدوده منطقه دو شهرداری رشت

جمع آوری پسماند خشک در محدوده منطقه دو شهرداری رشت

جمع آوری پسماند خشک از درب منازل شهروندان توسط پیمانکاران سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در  محدوده منطقه دو شهروندان گرامی می توانند همه روزه با مراجعه به صفحه نخست وبسایت سازمان به نشانی www.rasht-bazyaft.ir و فضای مجازی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت نسبت به روزهای جمع آوری زباله های خشک در منطقه خود مطلع گردند.

ادامه مطلب
جمع آوری پسماند خشک در محدوده منطقه یک شهرداری رشت

جمع آوری پسماند خشک در محدوده منطقه یک شهرداری رشت

جمع آوری پسماند خشک از درب منازل شهروندان توسط پیمانکاران سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در  محدوده منطقه یک شهروندان گرامی می توانند همه روزه با مراجعه به صفحه نخست وبسایت سازمان به نشانی www.rasht-bazyaft.ir و فضای مجازی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت نسبت به روزهای جمع آوری زباله های خشک در منطقه خود مطلع گردند.

ادامه مطلب
جمع آوری زباله های حاشیه جاده در محور رشت به تهران در محدوده پلیس راه سراوان

جمع آوری زباله های حاشیه جاده در محور رشت به تهران در محدوده پلیس راه سراوان

زباله های حاشیه جاده در محور رشت به تهران در محدوده پلیس راه سراوان پاکسازی شد. به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت؛ با توجه به آلودگی بصری ایجاد شده در حاشیه بزرگراه رشت-تهران، پاکسازی زباله در حاشیه این محور در دستور کار قرار گرفت. در این پاکسازی که با نظارت میدانی محمود […]

ادامه مطلب
جمع آوری پسماند خشک در محدوده منطقه پنج

جمع آوری پسماند خشک در محدوده منطقه پنج

جمع آوری پسماند خشک از درب منازل شهروندان توسط پیمانکاران سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در  محدوده منطقه پنج شهروندان گرامی می توانند همه روزه با مراجعه به صفحه نخست وبسایت سازمان به نشانی www.rasht-bazyaft.ir و فضای مجازی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت نسبت به روزهای جمع آوری زباله های خشک در منطقه خود مطلع گردند.

ادامه مطلب
جمع آوری پسماند در محدوده منطقه دو

جمع آوری پسماند در محدوده منطقه دو

جمع آوری پسماند خشک از درب منازل شهروندان توسط پیمانکاران سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در  محدوده منطقه دو شهروندان گرامی می توانند همه روزه با مراجعه به صفحه نخست وبسایت سازمان به نشانی www.rasht-bazyaft.ir و فضای مجازی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت نسبت به روزهای جمع آوری زباله های

ادامه مطلب
جمع آوری پسماند خشک در محدوده منطقه یک

جمع آوری پسماند خشک در محدوده منطقه یک

جمع آوری پسماند خشک از درب منازل شهروندان توسط پیمانکاران سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در  محدوده منطقه یک شهروندان گرامی می توانند همه روزه با مراجعه به صفحه نخست وبسایت سازمان به نشانی www.rasht-bazyaft.ir و فضای مجازی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت نسبت به روزهای جمع آوری زباله های خشک در منطقه خود مطلع گردند

ادامه مطلب
جمع آوری پسماند خشک در محدوده منطقه چهار

جمع آوری پسماند خشک در محدوده منطقه چهار

جمع آوری پسماند خشک از درب منازل شهروندان توسط پیمانکاران سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در  محدوده منطقه چهار شهروندان گرامی می توانند همه روزه با مراجعه به صفحه نخست وبسایت سازمان به نشانی www.rasht-bazyaft.ir و فضای مجازی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت نسبت به روزهای جمع آوری زباله های خشک در منطقه خود مطلع گردید

ادامه مطلب
جمع آوری پسماند خشک در محدوده منطقه پنج شهرداری رشت

جمع آوری پسماند خشک در محدوده منطقه پنج شهرداری رشت

جمع آوری پسماند خشک از درب منازل شهروندان توسط پیمانکاران سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در محدوده منطقه پنج شهروندان گرامی می توانند همه روزه با مراجعه به صفحه نخست وبسایت سازمان به نشانی www.rasht-bazyaft.ir و فضای مجازی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت نسبت به روزهای جمع آوری زباله های خشک در منطقه خود مطلع […]

ادامه مطلب
جمع آوری پسماند خشک در محدوده منطقه چهار شهرداری رشت

جمع آوری پسماند خشک در محدوده منطقه چهار شهرداری رشت

جمع آوری پسماند خشک از درب منازل شهروندان توسط پیمانکاران سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در  محدوده منطقه چهار شهروندان گرامی می توانند همه روزه با مراجعه به صفحه نخست وبسایت سازمان به نشانی www.rasht-bazyaft.ir و فضای مجازی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت نسبت به روزهای جمع آوری زباله های خشک در منطقه خود مطلع گردند

ادامه مطلب
جمع آوری پسماند خشک در محدوده منطقه سه شهرداری رشت

جمع آوری پسماند خشک در محدوده منطقه سه شهرداری رشت

جمع آوری پسماند خشک از درب منازل شهروندان توسط پیمانکاران سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در  محدوده منطقه سه شهروندان گرامی می توانند همه روزه با مراجعه به صفحه نخست وبسایت سازمان به نشانی www.rasht-bazyaft.ir و فضای مجازی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت نسبت به روزهای جمع آوری زباله های خشک در منطقه خود مطلع گردند.

ادامه مطلب
جمع آوری پسماند و رفت روب در جاده پیر بازار

جمع آوری پسماند و رفت روب در جاده پیر بازار

جمع آوری پسماند و رفت و روب در جاده پیربازار توسط پاکبانان سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت به انجام رسید از شهروندان محترم درخواست می‌گردد از رهاسازی پسماند در معابر عمومی خودداری نمایند امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری

ادامه مطلب
رفت و روب شبانه و جمع آوری زباله در پیاده راه فرهنگی

رفت و روب شبانه و جمع آوری زباله در پیاده راه فرهنگی

رفت و روب شبانه و جمع آوری زباله در پیاده راه فرهنگی توسط پاکبانان سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت به انجام رسید از شهروندان گرامی درخواست می گردد از رهاسازی پسماند در معابر عمومی خودداری نمایند امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت

ادامه مطلب
جمع آوری پسماند خشک در محدوده مناطق دو و پنج شهرداری رشت

جمع آوری پسماند خشک در محدوده مناطق دو و پنج شهرداری رشت

جمع آوری پسماند خشک از درب منازل شهروندان توسط پیمانکاران سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در  محدوده مناطق دو و پنج شهروندان گرامی می توانند همه روزه با مراجعه به صفحه نخست وبسایت سازمان به نشانی www.rasht-bazyaft.ir و فضای مجازی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت نسبت به روزهای جمع آوری زباله های خشک در منطقه خود مطلع […]

ادامه مطلب
رفت و روب شبانه در بازار روز توسط پاکبانان سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت

رفت و روب شبانه در بازار روز توسط پاکبانان سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت

رفت و روب شبانه در بازار روز توسط پاکبانان سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت به انجام رسید. از همشهریان گرامی درخواست می گردد از رهاسازی پسماند در معابر عمومی خودداری نمایند. امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت

ادامه مطلب
جمع آوری پسماند خشک در مناطق سه و چهار شهرداری رشت

جمع آوری پسماند خشک در مناطق سه و چهار شهرداری رشت

جمع آوری پسماند خشک از درب منازل شهروندان توسط پیمانکاران سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در  محدوده منطقه سه و چهار شهروندان گرامی می توانند همه روزه با مراجعه به صفحه نخست وبسایت سازمان به نشانی www.rasht-bazyaft.ir و فضای مجازی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت نسبت به روزهای جمع آوری زباله های خشک در منطقه خود مطلع […]

ادامه مطلب
جمع آوری پسماند خشک در محدوده منطقه یک شهرداری رشت

جمع آوری پسماند خشک در محدوده منطقه یک شهرداری رشت

جمع آوری پسماند خشک از درب منازل شهروندان توسط پیمانکاران سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در  محدوده منطقه یک شهروندان گرامی می توانند همه روزه با مراجعه به صفحه نخست وبسایت سازمان به نشانی www.rasht-bazyaft.ir و فضای مجازی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت نسبت به روزهای جمع آوری زباله های خشک در منطقه خود مطلع گردند.

ادامه مطلب
جمع آوری پسماند خشک در محدوده منطقه دو شهرداری رشت

جمع آوری پسماند خشک در محدوده منطقه دو شهرداری رشت

جمع آوری پسماند خشک از درب منازل شهروندان توسط پیمانکاران سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در  محدوده منطقه دو شهروندان گرامی می توانند همه روزه با مراجعه به صفحه نخست وبسایت سازمان به نشانی www.rasht-bazyaft.ir و فضای مجازی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت نسبت به روزهای جمع آوری زباله های خشک در منطقه خود مطلع گردند.

ادامه مطلب
جمع آوری زباله خشک در محدوده منطقه پنج شهرداری رشت

جمع آوری زباله خشک در محدوده منطقه پنج شهرداری رشت

جمع آوری پسماند خشک از درب منازل شهروندان توسط پیمانکاران سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در  محدوده منطقه پنج شهروندان گرامی می توانند همه روزه با مراجعه به صفحه نخست وبسایت سازمان به نشانی www.rasht-bazyaft.ir و فضای مجازی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت نسبت به روزهای جمع آوری زباله های خشک در منطقه خود مطلع گردند.

ادامه مطلب
استقرار مخازن فلزی جدید در محدوده منطقه سه رشت انجام شد.

استقرار مخازن فلزی جدید در محدوده منطقه سه رشت انجام شد.

استقرار مخازن فلزی جدید در محدوده منطقه سه رشت انجام شد. به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت؛ حمید محسنی معاون فنی و اجرایی سازمان با اعلام خبر فوق گفت : با توجه به کمبود مخارن و فرسودگی برخی از آنان، تعدادی مخزن فلزی جدید در محدوده منطقه سه رشت جانمایی و مستقر […]

ادامه مطلب
جمع آوری و پاکسازی زباله توسط نیروهای سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت

جمع آوری و پاکسازی زباله توسط نیروهای سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت

به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت؛ جمع آوری پسماند همه روزه و در سه نوبت به انجام می رسد. از کلیه شهروندان گرامی درخواست می گردد از رهاسازی پسماند در معابر عمومی خودداری نمایند و زباله ها را صرفا در ساعت ٩ شب در مخازن قرار دهند.

ادامه مطلب
جمع آوری پسماند خشک در منطقه یک شهر رشت

جمع آوری پسماند خشک در منطقه یک شهر رشت

جمع آوری پسماند خشک از درب منازل شهروندان توسط پیمانکاران سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در محدوده منطقه یک شهروندان گرامی می توانند همه روزه با مراجعه به صفحه نخست وبسایت سازمان به نشانی www.rasht-bazyaft.ir و فضای مجازی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت نسبت به روزهای جمع آوری زباله های خشک در منطقه خود مطلع […]

ادامه مطلب
جمع آوری پسماند خشک در محدوده منطقه یک شهرداری رشت

جمع آوری پسماند خشک در محدوده منطقه یک شهرداری رشت

جمع آوری پسماند خشک از درب منازل شهروندان توسط پیمانکاران سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در  محدوده منطقه یک شهروندان گرامی می توانند همه روزه با مراجعه به صفحه نخست وبسایت سازمان به نشانی www.rasht-bazyaft.ir و فضای مجازی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت نسبت به روزهای جمع آوری زباله های خشک در منطقه خود مطلع گردند.

ادامه مطلب
جمع آوری پسماند خشک در محدوده منطقه دو شهرداری رشت

جمع آوری پسماند خشک در محدوده منطقه دو شهرداری رشت

جمع آوری پسماند خشک از درب منازل شهروندان توسط پیمانکاران سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در  محدوده منطقه دو شهروندان گرامی می توانند همه روزه با مراجعه به صفحه نخست وبسایت سازمان به نشانی www.rasht-bazyaft.ir و فضای مجازی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت نسبت به روزهای جمع آوری زباله های خشک در منطقه خود مطلع گردند.

ادامه مطلب
جمع آوری پسماند خشک در محدوده منطقه چهار شهرداری رشت

جمع آوری پسماند خشک در محدوده منطقه چهار شهرداری رشت

جمع آوری پسماند خشک از درب منازل شهروندان توسط پیمانکاران سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در محدوده منطقه چهار شهروندان گرامی می توانند همه روزه با مراجعه به صفحه نخست وبسایت سازمان به نشانی www.rasht-bazyaft.ir و فضای مجازی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت نسبت به روزهای جمع آوری زباله های خشک در منطقه خود مطلع گردند.

ادامه مطلب
جمع آوری و پاکسازی زباله و نخاله های ساختمانی در بلوار خرمشهر

جمع آوری و پاکسازی زباله و نخاله های ساختمانی در بلوار خرمشهر

جمع آوری و پاکسازی زباله و نخاله های ساختمانی در بلوار خرمشهر انجام شد. به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت؛ با توجه به حجم زباله و نخاله های ساختمانی دپو شده در بلوار خرمشهر و محله تک ماسوله، جمع آوری و پاکسازی آن توسط پاکبابان سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت انجام شد. […]

ادامه مطلب
فراخوان شناسایی پیمانکار جمع آوری پسماند خشک (طرح تفکیک از مبدا)

فراخوان شناسایی پیمانکار جمع آوری پسماند خشک (طرح تفکیک از مبدا)

فراخوان شناسایی پیمانکار جمع آوری پسماند خشک (طرح تفکیک از مبدا) سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در نظر دارد در راستای ارتقای کیفیت امور مرتبط با جمع آوری پسماند خشک و اجرای مفاد قانون مدیریت پسماند نسبت به شناسایی و ارزیابی پیمانکاران (حقیقی و حقوقی) اقدام نماید. لذا از کلیه شرکت ها و افراد حقیقی […]

ادامه مطلب
جمع آوری پسماند خشک در محدوده منطقه سه شهرداری رشت

جمع آوری پسماند خشک در محدوده منطقه سه شهرداری رشت

جمع آوری پسماند خشک از درب منازل شهروندان توسط پیمانکاران سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت. شهروندان گرامی می توانند همه روزه با مراجعه به صفحه نخست وبسایت سازمان به نشانی www.rasht-bazyaft.ir و فضای مجازی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت نسبت به روزهای جمع آوری زباله های خشک در منطقه خود مطلع گردند.

ادامه مطلب
نوسازی تعدادی از مخازن زباله در منطقه سه شهرداری رشت

نوسازی تعدادی از مخازن زباله در منطقه سه شهرداری رشت

نوسازی تعدادی از مخازن زباله در منطقه سه شهرداری رشت به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت. معاون فنی اجرایی سازمان حمیدمحسنی افزود ؛ تعداد ۲۲عدد مخزن نو جایگزین مخازن فرسوده وشکسته جمع آوری زباله توسط پیمانکاران سازمان گردید.        

ادامه مطلب
پاکسازی محلات منطقه سه شهرداری رشت

پاکسازی محلات منطقه سه شهرداری رشت

به مناسبت طرح استقبال از بهار پاکسازی محلات منطقه سه شهرداری رشت. به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیرت پسماند های شهرداری رشت. معاون فنی اجرایی سازمان حمید محسنی اظهار داشت.که تاپایان سال جاری پاکسازی همه روزه در مناطق ومحلات سطح شهر رشت صورت می پذیرد. و از شهروندان ارجمند درخواست می شود که زباله ها […]

ادامه مطلب
جمع آوری پسماند خشک در نواحی دو وپنج شهرداری رشت توسط پیمانکاران سازمان

جمع آوری پسماند خشک در نواحی دو وپنج شهرداری رشت توسط پیمانکاران سازمان

جمع آوری پسماند خشک از درب منازل شهروندان توسط پیمانکاران سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در محدوده منطقه دو و پنج شهروندان گرامی می توانند همه روزه با مراجعه به صفحه نخست وبسایت سازمان به نشانی www.rasht-bazyaft.ir و فضای مجازی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت نسبت به روزهای جمع آوری زباله های خشک در منطقه خود مطلع […]

ادامه مطلب
پاکسازی پسماند و تنظیف معابر در بلوار آیت الله احسانبخش توسط پاکبانان سازمان

پاکسازی پسماند و تنظیف معابر در بلوار آیت الله احسانبخش توسط پاکبانان سازمان

پاکسازی پسماند و تنظیف معابر در بلوار آیت الله احسانبخش توسط پاکبانان سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در راستای طرح استقبال از بهار شهرداری رشت پاکسازی معابر عمومی و تنظیف محیط در دستور کار نیروهای رفت و روب شهر قرار دارد. به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت؛ علی مقصودی ریاست سازمان با […]

ادامه مطلب
پاکسازی زباله و رفت و روب شبانه در مناطق پنجگانه شهرداری رشت

پاکسازی زباله و رفت و روب شبانه در مناطق پنجگانه شهرداری رشت

پاکسازی زباله و رفت و روب شبانه در مناطق پنجگانه توسط پاکبانان سختکوش سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت برای داشتن شهری پاک و کاهش زحمات نیروهای خدوم مدیریت پسماند از کلیه شهروندان گرامی درخواست می گردد از رهاسازی پسماند در معابر عمومی خودداری نمایند.

ادامه مطلب
تخلیه مخازن و جمع آوری پسماند در شیفت شب توسط پاکبانان سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت

تخلیه مخازن و جمع آوری پسماند در شیفت شب توسط پاکبانان سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت

تخلیه مخازن و جمع آوری پسماند در شیفت شب توسط پاکبانان زحمتکش سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت از کلیه شهروندان گرامی درخواست می گردد نسبت به قراردادن زباله های خود در مخازن تا ساعت ٩ شب اقدام نمایند.

ادامه مطلب
جمع آوری پسماند خشک در منطقه دو شهرداری رشت

جمع آوری پسماند خشک در منطقه دو شهرداری رشت

جمع آوری پسماند خشک از درب منازل شهروندان توسط پیمانکاران سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در محدوده منطقه دو شهروندان گرامی می توانند همه روزه با مراجعه به صفحه نخست وبسایت سازمان به نشانی www.rasht-bazyaft.ir و فضای مجازی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت نسبت به روزهای جمع آوری زباله های خشک در منطقه خود مطلع گردند.

ادامه مطلب
شستشویی المانهای وتابلوهای شهری در منطقه سه شهرداری رشت انجام شد

شستشویی المانهای وتابلوهای شهری در منطقه سه شهرداری رشت انجام شد

در طرح استقبال از بهار شهرداری رشت ؛ شستشوی المان ها و تابلوهای شهری در منطقه سه انجام شد به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت؛ شستشوی المان ها، تابلو ها، پل ها و جداول منطقه سه توسط پیمانکاران و با تلاش های پاکبانان سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت انجام شد. حمید محسنی […]

ادامه مطلب

شستشوی مخازن جمع آوری زباله در منطقه سه شهر رشت

شستشوی مخازن جمع آوری پسماند در منطقه سه رشت به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت؛ حمید محسنی معاون فنی و اجرایی سازمان با اعلام این خبر افزود : شستشوی مخازن جمع آوری زباله به صورت روزانه توسط پیمانکاران سازمان مدیریت پسماند های شهرداری رشت صورت می پذیرد. محسنی با درخواست از شهروندان […]

ادامه مطلب
پاکسازی ورودی های شهر رشت همزمان با طرح استقبال از بهار

پاکسازی ورودی های شهر رشت همزمان با طرح استقبال از بهار

پاکسازی ورودی های شهر رشت همزمان با طرح استقبال از بهار به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماند های شهرداری رشت؛ورودی های شهر رشت از چهار مسیر فومن به رشت ،جاده تهران ،مسیر رشت به لاهیجان و انزلی به رشت در روز جمعه هجدهم اسفند ماه با تلاش های پاکبانان سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت […]

ادامه مطلب
کاشت وتیور، اختر، نهال بید و خیزران در لندفیل سراوان 

کاشت وتیور، اختر، نهال بید و خیزران در لندفیل سراوان 

کاشت وتیور، اختر، نهال بید و خیزران در لندفیل سراوان با هدف تثبیت خاک و در ادامه پروژه بهسازی لندفیل سراوان بوته گیاه وتیور، نهال بید و مقادیر زیادی لوله خیزران و گیاه اختر در سراوان غرس شد. به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماند های شهرداری رشت؛ علی مقصودی رئیس سازمان با اعلام این […]

ادامه مطلب
جمع آوری پسماند خشک در محدوده منطقه دو شهرداری رشت

جمع آوری پسماند خشک در محدوده منطقه دو شهرداری رشت

جمع آوری پسماند خشک از درب منازل شهروندان توسط پیمانکاران سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در محدوده منطقه دو شهروندان گرامی می توانند همه روزه با مراجعه به صفحه نخست وبسایت سازمان به نشانی www.rasht-bazyaft.ir و فضای مجازی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت نسبت به روزهای جمع آوری زباله های خشک در منطقه خود مطلع گردند.

ادامه مطلب
شستشوی مخازن زباله ومبلمانهای شهری در سطح شهر رشت

شستشوی مخازن زباله ومبلمانهای شهری در سطح شهر رشت

شستشوی مخازن زباله ومبلمانهای شهری در سطح شهر رشت به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماند های شهرداری رشت. حمید محسنی معاون فنی واجرای سازمان با اعلام این خبر گفت:شستشوی مخازن ثابت ومبلمانهای شهری همه روزه به غیر از روزهای بارانی انجام می پذیرد.

ادامه مطلب
کارگاه آموزشی با موضوع آموزش مدیریت پسماند در شهرک صنعتی سپیدرود رشت برگزار شد

کارگاه آموزشی با موضوع آموزش مدیریت پسماند در شهرک صنعتی سپیدرود رشت برگزار شد

کارگاه آموزشی با موضوع آموزش مدیریت پسماند در شهرک صنعتی سپیدرود رشت برگزار شد. به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت؛ با هدف ارتقای سطح دانش مدیران واحد های صنعتی مستقر در شهرک صنعتی سپیدرود رشت، کارگاه آموزشی با تدریس سجاد حسینی عضو هیات مدیره سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت برگزار گردید. در […]

ادامه مطلب
جمع آوری پسماند خشک در محدوده منطقه سه شهرداری رشت

جمع آوری پسماند خشک در محدوده منطقه سه شهرداری رشت

جمع آوری پسماند خشک از درب منازل شهروندان توسط پیمانکاران سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در محدوده منطقه سه شهروندان گرامی می توانند همه روزه با مراجعه به صفحه نخست وبسایت سازمان به نشانی www.rasht-bazyaft.ir و فضای مجازی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت نسبت به روزهای جمع آوری زباله های خشک در منطقه خود مطلع گردند.

ادامه مطلب
جمع آوری پسماند خشک در محدوده منطقه دو شهرداری رشت

جمع آوری پسماند خشک در محدوده منطقه دو شهرداری رشت

جمع آوری پسماند خشک از درب منازل شهروندان توسط پیمانکاران سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در محدوده منطقه دو شهروندان گرامی می توانند همه روزه با مراجعه به صفحه نخست وبسایت سازمان به نشانی www.rasht-bazyaft.ir و فضای مجازی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت نسبت به روزهای جمع آوری زباله های خشک در منطقه خود مطلع گردند.  

ادامه مطلب
جمع آوری پسماند خشک در محدوده منطقه سه

جمع آوری پسماند خشک در محدوده منطقه سه

جمع آوری پسماند خشک از درب منازل شهروندان توسط پیمانکاران سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در محدوده منطقه سه شهروندان گرامی می توانند همه روزه با مراجعه به صفحه نخست وبسایت سازمان به نشانی www.rasht-bazyaft.ir و فضای مجازی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت نسبت به روزهای جمع آوری زباله های خشک در منطقه خود مطلع گردند.

ادامه مطلب
جمع آوری و پاکسازی کوچه ها از شاخه های شکسته درختان در پی بارش برف

جمع آوری و پاکسازی کوچه ها از شاخه های شکسته درختان در پی بارش برف

جمع آوری و پاکسازی کوچه ها از شاخه های شکسته درختان در پی بارش برف توسط پاکبانان سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت. به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت، حمید محسنی معاون فنی اجرای سازمان گفت ؛در پی بارش برف که موجب شکستگی شاخ برگهای درختان در سطح شهر گردید.پاکبانان سازمان اقدام به […]

ادامه مطلب
جمع آوری پسماند خشک در محدوده منطقه سه شهرداری رشت

جمع آوری پسماند خشک در محدوده منطقه سه شهرداری رشت

جمع آوری پسماند خشک از درب منازل شهروندان توسط پیمانکاران سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در محدوده منطقه سه شهروندان گرامی می توانند همه روزه با مراجعه به صفحه نخست وبسایت سازمان به نشانی www.rasht-bazyaft.ir و فضای مجازی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت نسبت به روزهای جمع آوری زباله های خشک در منطقه خود مطلع گردند.

ادامه مطلب
جمع آوری پسماند خشک در محدوده منطقه چهار

جمع آوری پسماند خشک در محدوده منطقه چهار

جمع آوری پسماند خشک از درب منازل شهروندان توسط پیمانکاران سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در محدوده منطقه چهار شهروندان گرامی می توانند همه روزه با مراجعه به صفحه نخست وبسایت سازمان به نشانی www.rasht-bazyaft.ir و فضای مجازی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت نسبت به روزهای جمع آوری زباله های خشک در منطقه خود مطلع گردند.

ادامه مطلب
آموزش مدیریت پسماند و تفکیک از مبدا در دبستان دخترانه فاطیما

آموزش مدیریت پسماند و تفکیک از مبدا در دبستان دخترانه فاطیما

آموزش مدیریت پسماند و تفکیک از مبدا در دبستان دخترانه فاطیما ، واقع در خیابان رسالت، روبروی کانون بسیج،کوچه قنبرزاده دوم رشت برگزار گردید. در این برنامه بیش از ۸۰ دانش آموز این دبستان از طریق ارائه مطالب آموزشی و نمایش عروسکی توسط گروه هنری سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت آموزش دیدند.

ادامه مطلب
جمع آوری پسماند خشک در محدوده منطقه یک شهرداری رشت

جمع آوری پسماند خشک در محدوده منطقه یک شهرداری رشت

جمع آوری پسماند خشک از درب منازل شهروندان توسط پیمانکاران سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در محدوده منطقه یک شهروندان گرامی می توانند همه روزه با مراجعه به صفحه نخست وبسایت سازمان به نشانی www.rasht-bazyaft.ir و فضای مجازی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت نسبت به روزهای جمع آوری زباله های خشک در منطقه خود مطلع گردند.

ادامه مطلب
جمع آوری پسماند خشک در محدوده مناطق دو و پنج شهرداری رشت

جمع آوری پسماند خشک در محدوده مناطق دو و پنج شهرداری رشت

جمع آوری پسماند خشک از درب منازل شهروندان توسط پیمانکاران سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در محدوده مناطق دو و پنج شهروندان گرامی می توانند همه روزه با مراجعه به صفحه نخست وبسایت سازمان به نشانی www.rasht-bazyaft.ir و فضای مجازی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت نسبت به روزهای جمع آوری زباله های خشک در منطقه خود مطلع […]

ادامه مطلب
شستشوی جداول شهری در مناطق پنجگانه رشت

شستشوی جداول شهری در مناطق پنجگانه رشت

شستشوی جداول شهری توسط پیمانکاران سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت؛ حمید محسنی معاون فنی و اجرایی سازمان با اعلام این خبر گفت :  شستشوی جداول در مناطق پنجگانه شهر رشت انجام شد. وی با تاکید بر اینکه شستشوی جداول شهری همه روزه به غیر از روزهای بارانی […]

ادامه مطلب
شن و نمک پاشی شبانه جهت تسهیل تردد خودروها در جاده دسترسی به لندفیل سراوان رشت

شن و نمک پاشی شبانه جهت تسهیل تردد خودروها در جاده دسترسی به لندفیل سراوان رشت

شن و نمک پاشی شبانه جهت تسهیل تردد خودروها در جاده دسترسی به لندفیل سراوان رشت به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت؛ شن و نمک پاشی شبانه در مسیر دسترسی به لندفیل سراوان انجام شد. محمود بهرام خواه معاون پردازش و دفع پسماندهای سازمان با اعلام خبر فوق گفت : برابر اطلاعیه […]

ادامه مطلب
جمع آوری پسماند خشک در محدوده منطقه پنج شهرداری رشت

جمع آوری پسماند خشک در محدوده منطقه پنج شهرداری رشت

جمع آوری پسماند خشک از درب منازل شهروندان توسط پیمانکاران سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در محدوده منطقه پنج شهروندان گرامی می توانند همه روزه با مراجعه به صفحه نخست وبسایت سازمان به نشانی www.rasht-bazyaft.ir و فضای مجازی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت نسبت به روزهای جمع آوری زباله های خشک در منطقه خود مطلع گردند.

ادامه مطلب
جمع آوری پسماند خشک درمحدوده منطقه دو شهرداری رشت

جمع آوری پسماند خشک درمحدوده منطقه دو شهرداری رشت

جمع آوری پسماند خشک از درب منازل شهروندان توسط پیمانکاران سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در محدوده منطقه دو شهروندان گرامی می توانند همه روزه با مراجعه به صفحه نخست وبسایت سازمان به نشانی www.rasht-bazyaft.ir و فضای مجازی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت نسبت به روزهای جمع آوری زباله های خشک در منطقه خود مطلع گردند.

ادامه مطلب
جمع آوری پسماند خشک در محدوده منطقه چهار شهرداری رشت 

جمع آوری پسماند خشک در محدوده منطقه چهار شهرداری رشت 

جمع آوری پسماند خشک در منطقه چهار  شهرداری رشت جمع آوری پسماند خشک از درب منازل شهروندان توسط پیمانکاران سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در محدوده منطقه چهار شهروندان گرامی می توانند همه روزه با مراجعه به صفحه نخست وبسایت سازمان به نشانی www.rasht-bazyaft.ir و فضای مجازی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت نسبت به روزهای جمع آوری […]

ادامه مطلب
جمع آوری پسماند خشک در محدوده منطقه سه شهرداری رشت

جمع آوری پسماند خشک در محدوده منطقه سه شهرداری رشت

جمع آوری پسماند خشک از درب منازل شهروندان توسط پیمانکاران سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در محدوده منطقه سه شهروندان گرامی می توانند همه روزه با مراجعه به صفحه نخست وبسایت سازمان به نشانی www.rasht-bazyaft.ir و فضای مجازی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت نسبت به روزهای جمع آوری زباله های خشک در منطقه خود مطلع گردند.

ادامه مطلب
جمع آوری پسماند خشک درمحدوده منطقه یک شهرداری رشت

جمع آوری پسماند خشک درمحدوده منطقه یک شهرداری رشت

جمع آوری پسماند خشک از درب منازل شهروندان توسط پیمانکاران سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در محدوده منطقه یک شهروندان گرامی می توانند همه روزه با مراجعه به صفحه نخست وبسایت سازمان به نشانی www.rasht-bazyaft.ir و فضای مجازی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت نسبت به روزهای جمع آوری زباله های خشک در منطقه خود مطلع گردند.

ادامه مطلب
ادامه پاکسازی وبازگشایی معابر توسط پاکبانان سازمان

ادامه پاکسازی وبازگشایی معابر توسط پاکبانان سازمان

برف روبی و بازگشایی معابر عمومی توسط پاکبانان سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در منطقه دو، خیابان شریعتی و بلوار حافظ به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت؛ صبح چهارشنبه نهم اسفند ماه پاکبانان سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت نسبت به برف روبی از معابر و تنظیف خیابان های شهر اقدام نمودند. شهروندان […]

ادامه مطلب
برف روبی و بازگشایی معابر عمومی توسط پاکبانان سازمان

برف روبی و بازگشایی معابر عمومی توسط پاکبانان سازمان

برف روبی و بازگشایی معابر عمومی توسط پاکبانان سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در منطقه پنج، بلوار لاکان به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت؛ صبح چهارشنبه نهم اسفند ماه پاکبانان سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت نسبت به برف روبی از معابر و تنظیف خیابان های شهر اقدام نمودند. شهروندان محترم می توانند […]

ادامه مطلب
زباله های پراکنده در مناطق مختلف جمع آوری و تخلیه مخازن به انجام رسید

زباله های پراکنده در مناطق مختلف جمع آوری و تخلیه مخازن به انجام رسید

زباله های پراکنده در مناطق مختلف جمع آوری و تخلیه مخازن به انجام رسید. به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت؛ با وجود بکارگیری نیروهای رفت و روب سازمان در امر برف روبی و بازگشایی معابر عمومی، جمع آوری زباله های پراکنده و تخلیه مخازن نیز با حضور میدانی و نظارت معاون فنی […]

ادامه مطلب
جمع آوری، پاکسازی و انتقال ‌‌شاخه و درختان آسیب دیده در سطح مناطق پنجگانه شهر رشت

جمع آوری، پاکسازی و انتقال ‌‌شاخه و درختان آسیب دیده در سطح مناطق پنجگانه شهر رشت

جمع آوری، پاکسازی و انتقال ‌‌شاخه و درختان آسیب دیده در سطح مناطق پنجگانه شهر رشت به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت؛ از ساعات ابتدایی صبح سه شنبه هشتم اسفند ماه، نیروهای رفت و روب سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در پنج منطقه رشت اقدام به جمع آوری، پاکسازی و انتقال شاخه […]

ادامه مطلب
پاکسازی معابر شهری از برف توسط پاکبانان سازمان

پاکسازی معابر شهری از برف توسط پاکبانان سازمان

برف روبی معابر و بازگشایی مسیر عبور آب توسط پاکبانان سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در مناطق پنجگانه شهر به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت؛ صبح سه شنبه هشتم اسفند ماه و با نظارت میدانی معاون فنی و اجرایی سازمان نسبت به برف روبی از معابر و رفع مسدودیت منهول ها به […]

ادامه مطلب
برف روبی معابر و بازگشایی مسیر عبور آب توسط پاکبانان سازمان

برف روبی معابر و بازگشایی مسیر عبور آب توسط پاکبانان سازمان

برف روبی معابر و بازگشایی مسیر عبور آب توسط پاکبانان سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در مناطق پنجگانه شهر به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت؛ صبح سه شنبه هشتم اسفند ماه و با نظارت میدانی معاون فنی و اجرایی سازمان نسبت به برف روبی از معابر و رفع مسدودیت منهول ها به […]

ادامه مطلب
برف روبی و بازگشایی مسیر دسترسی به لندفیل سراوان

برف روبی و بازگشایی مسیر دسترسی به لندفیل سراوان

برف روبی و بازگشایی مسیر دسترسی به لندفیل سراوان با استفاده از ماشین آلات سنگین مستقر در دفنگاه به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت؛ در پی بارش سنگین برف از شامگاه دوشنبه هفتم اسفند ماه، میزان بارش در محدوده سراوان بیش از شهر رشت گزارش شده است. علی مقصودی رئیس سازمان مدیریت […]

ادامه مطلب
تلاش های پاکبانان سازمان طی شب گذشته جهت جمع آوری پسماند از سطح شهر

تلاش های پاکبانان سازمان طی شب گذشته جهت جمع آوری پسماند از سطح شهر

گوشه از تلاش های پاکبانان سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت طی شب گذشته جهت جمع آوری پسماند از سطح شهر با توجه به بارش برف و مدفون شدن کیسه های زباله از کلیه شهروندان گرامی درخواست می گردد طی بیست و چهار ساعت آینده نسبت به مدیریت و نگهداری پسماندهای تولید شده در منزل و […]

ادامه مطلب
برف تکانی درختان توسط پاکبانان سازمان

برف تکانی درختان توسط پاکبانان سازمان

در ساعات اولیه صبح و با هدف جلوگیری از شکستن درختان و کاهش خسارت به فضای سبز شهری، شاخه تکانی درختان توسط پاکبانان سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت به انجام رسید. از شهروندان گرامی درخواست می گردد تا بازگشایی کامل معابر از تردد های غیرضروری خودداری نمایند. امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت

ادامه مطلب
اطلاعیه

اطلاعیه

اطلاعیه به استحضار شهروندان گرامی می رساند در پی بارش شدید برف و امکان مدفون شدن زباله ها در سطح معابر و عدم امکان جمع آوری کامل زباله ها و آلودگی بصری ناشی از آنها، از شهروندان فهیم درخواست می‌شود  طی بیست و چهار ساعت آینده نسبت به مدیریت و نگهداری پسماندهای تولید شده در […]

ادامه مطلب
در پی بارش برف در رشت، برف روبی و بازگشایی معابر عمومی

در پی بارش برف در رشت، برف روبی و بازگشایی معابر عمومی

در پی بارش برف در رشت، برف روبی و بازگشایی معابر عمومی در پی بارش برف در شهر رشت و از شامگاه دوشنبه در کنار کلیه سازمان های خدمت رسان، برف روبی و بازگشایی معابر عمومی توسط پاکبانان سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در مناطق پنجگانه رشت در حال انجام می باشد. از شهروندان محترم […]

ادامه مطلب
برف روبی و بازگشایی معابر عمومی

برف روبی و بازگشایی معابر عمومی

برف روبی و بازگشایی معابر عمومی در پی بارش برف در شهر رشت و از شامگاه دوشنبه در کنار کلیه سازمان های خدمت رسان، برف روبی و بازگشایی معابر عمومی توسط پاکبانان سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در مناطق پنجگانه رشت در حال انجام می باشد. از شهروندان محترم درخواست می‌گردد از تردد های غیرضروری […]

ادامه مطلب
مهندس عباس نژاد عضو شورای اسلامی شهر رشت از لندفیل سراوان بازدید نمود

مهندس عباس نژاد عضو شورای اسلامی شهر رشت از لندفیل سراوان بازدید نمود

مهندس عباس نژاد عضو شورای اسلامی شهر رشت از لندفیل سراوان بازدید نمود. به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت؛ مهندس مسعود عباس نژاد عضو شورای اسلامی شهر رشت و رییس کمیسیون شهرسازی و معماری این شورا در هوایی برفی از لندفیل سراوان بازدید نمود. محمود بهرام خواه معاون پردازش و دفع سازمان […]

ادامه مطلب
جمع آوری پسماند خشک در منطقه پنج

جمع آوری پسماند خشک در منطقه پنج

جمع آوری پسماند خشک در منطقه پنج جمع آوری پسماند خشک از درب منازل شهروندان توسط پیمانکاران سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در محدوده منطقه پنج شهروندان گرامی می توانند همه روزه با مراجعه به صفحه نخست وبسایت سازمان به نشانی www.rasht-bazyaft.ir و فضای مجازی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت نسبت به روزهای جمع آوری زباله […]

ادامه مطلب
جمع آوری پسماند خشک در منطقه سه

جمع آوری پسماند خشک در منطقه سه

جمع آوری پسماند خشک در منطقه سه جمع آوری پسماند خشک از درب منازل شهروندان توسط پیمانکاران سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در محدوده منطقه سه شهروندان گرامی می توانند همه روزه با مراجعه به صفحه نخست وبسایت سازمان به نشانی www.rasht-bazyaft.ir و فضای مجازی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت نسبت به روزهای جمع آوری زباله […]

ادامه مطلب
جمع آوری پسماند خشک در منطقه دو

جمع آوری پسماند خشک در منطقه دو

جمع آوری پسماند خشک در منطقه دو جمع آوری پسماند خشک از درب منازل شهروندان توسط پیمانکاران سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در محدوده منطقه دو شهروندان گرامی می توانند همه روزه با مراجعه به صفحه نخست وبسایت سازمان به نشانی www.rasht-bazyaft.ir و فضای مجازی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت نسبت به روزهای جمع آوری زباله […]

ادامه مطلب
جمع آوری پسماند خشک در منطقه یک

جمع آوری پسماند خشک در منطقه یک

جمع آوری پسماند خشک در منطقه یک جمع آوری پسماند خشک از درب منازل شهروندان توسط پیمانکاران سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در محدوده منطقه یک شهروندان گرامی می توانند همه روزه با مراجعه به صفحه نخست وبسایت سازمان به نشانی www.rasht-bazyaft.ir و فضای مجازی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت نسبت به روزهای جمع آوری زباله های […]

ادامه مطلب
رفت و روب و تنظیف معابر عمومی توسط پاکبانان سازمان

رفت و روب و تنظیف معابر عمومی توسط پاکبانان سازمان

رفت و روب و تنظیف معابر عمومی توسط پاکبانان سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در محدوده پل جانبازان به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری؛ رفت و روب و تنظیف معابر همه روزه توسط پاکبانان سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در مناطق پنجگانه به انجام رسیده و با توجه به در پیش بودن نوروز […]

ادامه مطلب
جمع آوری پسماند خشک در محدوده منطقه دو شهرداری رشت

جمع آوری پسماند خشک در محدوده منطقه دو شهرداری رشت

جمع آوری پسماند خشک از درب منازل شهروندان توسط پیمانکاران سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در محدوده منطقه دو آدرس های جمع آوری پسماند خشک در روز پنجشنبه میدان شهید سلیمانی (مصلی)، شرق خیابان امام به سمت چهار راه میکائیل، خیابان پاستور، خیابان محمد نژاد، خیابان آزادگان، خیابان نادر صفائی، دباغیان، میدان پاسداران، دانشسرا، ساغریسازان، […]

ادامه مطلب
جمع آوری پسماند خشک در محدوده منطقه پنج شهرداری رشت

جمع آوری پسماند خشک در محدوده منطقه پنج شهرداری رشت

جمع آوری پسماند خشک از درب منازل شهروندان توسط پیمانکاران سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در محدوده منطقه پنج آدرس های جمع آوری پسماند خشک در روز پنجشنبه خیابان شهید نوری، بلوارانقلاب اسلامی، ایثارغربی، باهنر الی مهر۵۶، مهر۱۵، مرکزآموزش عالی علمی کاربردی جهاد دانشگاهی شهروندان گرامی می توانند همه روزه با مراجعه به سایت سازمان […]

ادامه مطلب
جمع آوری پسماند خشک مناطق پنجگانه در روز شنبه

جمع آوری پسماند خشک مناطق پنجگانه در روز شنبه

آدرس های جمع آوری پسماند خشک از درب منازل شهروندان توسط پیمانکاران سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در روز شنبه در مناطق پنجگانه شهر رشت منطقه یک :غرب بلوار گلسار از میدان صابرین الی بلوار اصفهان، خیابان شاهد به سمت اداره بازرسی، بلوار توحید، دو طرف بلوار گیلان، بلوار استاد معین، ٢٠ متری گاز، خیابان […]

ادامه مطلب
آدرس های جمع آوری پسماند خشک در روز پنجشنبه

آدرس های جمع آوری پسماند خشک در روز پنجشنبه

آدرس های جمع آوری پسماند خشک از درب منازل شهروندان توسط پیمانکاران سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در روز پنج شنبه در مناطق پنجگانه شهر رشت منطقه یک : جنوب فرودگاه سردار جنگل، جاده رشت انزلی، بلوار ولی عصر (عج) سمت غرب، کوی عرفان به سمت میر ابولقاسمی، شمال بلوار دیلمان، خیابان ابولقاسمی، مجتمع مسکونی […]

ادامه مطلب
جمع آوری پسماند خشک در منطقه دو شهرداری رشت

جمع آوری پسماند خشک در منطقه دو شهرداری رشت

جمع آوری پسماند خشک از درب منازل شهروندان توسط پیمانکاران سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در محدوده منطقه دو آدرس های جمع آوری پسماند خشک در روز سه‌شنبه : دو طرف خیابان تختی، توانبخشی، کوچه بازدیدی، خیابان جوان الی شریعتی، خیابان شریعتی از لب آب الی میدان شهرداری، میدان بسیج (صیقلان)، خیابان آیت الله احسان […]

ادامه مطلب
تنظیف معابر توسط پاکبانان سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت

تنظیف معابر توسط پاکبانان سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت

تنظیف معابر توسط پاکبانان سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در بلوار امام خمینی (ره) حد فاصل میدان شهید سلیمانی (مصلی) الی میدان گیلان به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری؛ رفت و روب و تنظیف معابر همه روزه توسط پاکبانان سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در مناطق پنجگانه به انجام رسیده و با توجه […]

ادامه مطلب
جمع آوری پسماند خشک مناطق پنجگانه در روز چهارشنبه

جمع آوری پسماند خشک مناطق پنجگانه در روز چهارشنبه

آدرس های جمع آوری پسماند خشک از درب منازل شهروندان توسط پیمانکاران سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در روز شنبه در مناطق پنجگانه شهر رشت منطقه یک : جنوب بلوار دیلمان، بلوار سمیه حدفاصل چهار راه دیلمان به سمیه تا چهارراه دیلمان به گلسار، خیابان میر ابوالقاسمی، بلوار آذر اندامی، خیابان فرهنگ توحیدی، شیر خانی […]

ادامه مطلب
جمع آوری پسماند خشک در محدوده منطقه چهار

جمع آوری پسماند خشک در محدوده منطقه چهار

جمع آوری پسماند خشک از درب منازل شهروندان توسط پیمانکاران سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در محدوده منطقه چهار آدرس های جمع آوری پسماند خشک در روز سه‌شنبه : جنوب بلوارشهید افتخاری حدفاصله یخسازی الی احمدگوراب، حافظ آباد، خیابان بلال زاده، خیابان باقرالعلوم، بابائی، خیابان باب الحوائج، شهرک حمیدیان، پارک دانشجو، بلوار شهید حمیدیان، رزمندگان […]

ادامه مطلب
جمع آوری پسماند خشک مناطق پنجگانه در روز سه شنبه

جمع آوری پسماند خشک مناطق پنجگانه در روز سه شنبه

آدرس های جمع آوری پسماند خشک از درب منازل شهروندان توسط پیمانکاران سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در روز سه شنبه در مناطق پنجگانه شهر رشت منطقه یک : غرب خیابان سعدی و غرب خیابان بوسار تا میدان شهید قلی پور، جنوب شهید قلی پور حدفاصل میدان شهید قلی پور تا سه راه معلم، خیابان […]

ادامه مطلب
جمع آوری پسماند خشک از درب منازل شهروندان در محدوده منطقه پنج

جمع آوری پسماند خشک از درب منازل شهروندان در محدوده منطقه پنج

جمع آوری پسماند خشک از درب منازل شهروندان توسط پیمانکاران سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در محدوده منطقه پنج آدرس های جمع آوری پسماند خشک در روز دوشنبه : جماران، خیابان شهید مهدی زاده به سمت غرب، غرب خیابان شهیدمحسن عاشوری، خیابان سید احمد خمینی، خیابان شهید امیدی، باغ فرجاد، خیابان جماران الی کوچه ۴۱ […]

ادامه مطلب
پایان فاز دوم عملیات بهسازی سامانکده سگ های بلاصاحب شهرداری رشت

پایان فاز دوم عملیات بهسازی سامانکده سگ های بلاصاحب شهرداری رشت

پایان فاز دوم عملیات بهسازی سامانکده سگ های بلاصاحب شهرداری رشت به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت‌؛ عملیات بهسازی فاز دوم سامانکده سگ ها که از یکشنبه هشتم بهمن ماه آغاز گردیده بود به پایان رسید. علی مقصودی رئیس سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت با اعلام این خبر گفت : اجرای عملیات […]

ادامه مطلب
جمع آوری پسماند خشک در محدوده منطقه ۲ شهر رشت

جمع آوری پسماند خشک در محدوده منطقه ۲ شهر رشت

جمع آوری پسماند خشک از درب منازل شهروندان توسط پیمانکاران سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در محدوده منطقه دو محلهای جمع آوری : خیابان امام خمینی (ره) الی چهار راه میکائیل، میدان حشمت، خیابان هفده شهریور، آفخرا،چله خاله، بلوار حافظ، بیمارستان توتونکاران، پارک شهر، خیابان ملت، میدان دفاع مقدس، صندوق عدالت و شرق لاکانی

ادامه مطلب
جمع آوری پسماند خشک مناطق پنجگانه در روز دوشنبه

جمع آوری پسماند خشک مناطق پنجگانه در روز دوشنبه

آدرس های جمع آوری پسماند خشک از درب منازل شهروندان توسط پیمانکاران سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در روز دوشنبه در مناطق پنجگانه شهر رشت منطقه یک: غرب بلوار معلم، شمال خیابان هشت دی، پارک نیک مرام وکسمایی، صفاری و صفاری ۲ چهاراه احدیان،خیابان بعثت ،خیابان خزر،۱۳آبان،ولیعصر شرقی وغربی ،خیابان نبوت  شرق بلوار شهید رجایی […]

ادامه مطلب
جمع آوری پسماند خشک مناطق پنجگانه در روز یکشنبه

جمع آوری پسماند خشک مناطق پنجگانه در روز یکشنبه

آدرس های جمع آوری پسماند خشک از درب منازل شهروندان توسط پیمانکاران سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در روزیکشنبه در مناطق پنجگانه شهر رشت منطقه یک : بلوار ‌شهید قلی پور (خیابان گلزاران تا میدان جهاد و شهرک فرهنگیان)، سمت غرب بلوار شهید رجایی (رشتیان) تا رودخانه، پارک سیمرغ، خیابان بیستون حد فاصله سه راه […]

ادامه مطلب
جمع آوری پسماند خشک از درب منازل شهروندان توسط پیمانکاران سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت

جمع آوری پسماند خشک از درب منازل شهروندان توسط پیمانکاران سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت

جمع آوری پسماند خشک از درب منازل شهروندان توسط پیمانکاران سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در محدوده منطقه سه آدرس های جمع آوری پسماند خشک در روز شنبه: جنوب جاده رشت انزلی حدفاصله بین ایران خودرو و میدان ولیعصر، هلال احمر، جنوب خیابان انصاری حدفاصله بین میدان ولیعصر تا چهارراه گلسار، بلوار شهید احمدزاده، خیابان […]

ادامه مطلب
جمع آوری و پاکسازی پسماند در حاشیه رودخانه پل عراق توسط پاکبانان سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت

جمع آوری و پاکسازی پسماند در حاشیه رودخانه پل عراق توسط پاکبانان سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت

جمع آوری و پاکسازی پسماند در حاشیه رودخانه پل عراق توسط پاکبانان سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت از کلیه شهروندان گرامی درخواست می گردد از رهاسازی پسماند در حاشیه رودخانه خودداری نمایند.

ادامه مطلب
تعمیر چرخ مخازن فلزی جمع آوری پسماند در سطح مناطق شهر رشت

تعمیر چرخ مخازن فلزی جمع آوری پسماند در سطح مناطق شهر رشت

تعمیر چرخ مخازن فلزی جمع آوری پسماند در سطح مناطق شهر رشت به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت؛ مخازن فلزی جمع آوری پسماند در سطح مناطق شهر رشت تعمیر و بهسازی می شود. حمید محسنی معاون فنی و اجرایی سازمان با اعلام خبر فوق گفت : با توجه به کمبود مخازن جمع […]

ادامه مطلب
زنده گیری و جمع آوری اصولی سگ های بلاصاحب در سطح شهر و انتقال سگ ها به سامانکده شهرداری رشت

زنده گیری و جمع آوری اصولی سگ های بلاصاحب در سطح شهر و انتقال سگ ها به سامانکده شهرداری رشت

زنده گیری و جمع آوری اصولی سگ های بلاصاحب در سطح شهر و انتقال سگ ها به سامانکده شهرداری رشت به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت‌؛ سگ های بلاصاحب در شهر رشت زنده گیری و به سامانکده شهرداری رشت انتقال می یابند. حمید محسنی معاون فنی و اجرایی سازمان با اعلام این […]

ادامه مطلب
جمع آوری و پاکسازی پسماند در جنب پل رودخانه زرجوب توسط پاکبانان ساعی سازمان

جمع آوری و پاکسازی پسماند در جنب پل رودخانه زرجوب توسط پاکبانان ساعی سازمان

جمع آوری و پاکسازی پسماند در جنب پل رودخانه زرجوب توسط پاکبانان ساعی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت از کلیه شهروندان گرامی درخواست می گردد از رهاسازی پسماند در حاشیه رودخانه خودداری نمایند.

ادامه مطلب
جمع آوری پسماند خشک از درب منازل شهروندان توسط پیمانکاران سازمان

جمع آوری پسماند خشک از درب منازل شهروندان توسط پیمانکاران سازمان

جمع آوری پسماند خشک از درب منازل شهروندان توسط پیمانکاران سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در منطقه پنج . محله های جمع آوری پسماند خشک در روز پنجشنبه:  بلوار لاکان از کوچه شهید پور اسماعیلی الی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پل طالشان، خیابان ذولفقاری شمالی، میدان ولایت، خیابان ابن سینا، مجتمع مسکونی گلها، شهرک گلدیس، […]

ادامه مطلب
جمع آوری پسماند خشک از درب منازل شهروندان توسط پیمانکاران سازمان

جمع آوری پسماند خشک از درب منازل شهروندان توسط پیمانکاران سازمان

جمع آوری پسماند خشک از درب منازل شهروندان توسط پیمانکاران سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت مسیر های جمع آوری پسماند خشک  منطقه دو شهر رشت در روز چهارشنبه :میدان شهید سلیمانی (مصلی)، شرق خیابان امام به سمت چهار راه میکائیل، خیابان پاستور،خیابان محمد نژاد خیابان آزادگان، خیابان نادر صفائی،دباغیان ، میدان پاسداران، دانشسرا، ساغریسازان، خمیران […]

ادامه مطلب
رفت و روب شیفت شب توسط پاکبانان زحمتکش سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت

رفت و روب شیفت شب توسط پاکبانان زحمتکش سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت

رفت و روب شیفت شب توسط پاکبانان زحمتکش سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت برای کاهش زحمات پاکبانان عزیز از شهروندان محترم درخواست می‌گردد از رهاسازی پسماند در معابر عمومی خودداری نمایند.

ادامه مطلب
آموزش مدیریت پسماند و تفکیک از مبدا در دبستان دخترانه باران اندیشه دو

آموزش مدیریت پسماند و تفکیک از مبدا در دبستان دخترانه باران اندیشه دو

آموزش مدیریت پسماند و تفکیک از مبدا در دبستان دخترانه باران اندیشه دو واقع در شهرک بهشتی، خیابان شیرخانی رشت برگزار گردید. در این برنامه بیش از ۵۵ دانش آموز این دبستان از طریق ارائه مطالب آموزشی و نمایش عروسکی توسط گروه هنری سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت آموزش دیدند.

ادامه مطلب
آموزش مدیریت پسماند و تفکیک از مبدا در دبستان دخترانه نصرت

آموزش مدیریت پسماند و تفکیک از مبدا در دبستان دخترانه نصرت

آموزش مدیریت پسماند و تفکیک از مبدا در دبستان دخترانه نصرت یک واقع در نقره دشت، خیابان سردار جنگل رشت برگزار گردید. در این برنامه بیش از ١۵٠ دانش آموز این دبستان از طریق ارائه مطالب آموزشی و نمایش عروسکی توسط گروه هنری سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت آموزش دیدند.

ادامه مطلب
جمع آوری و پاکسازی گیاه غیر بومی و مهاجم سنبل آبی از تالاب عینک انجام شد

جمع آوری و پاکسازی گیاه غیر بومی و مهاجم سنبل آبی از تالاب عینک انجام شد

جمع آوری و پاکسازی گیاه غیر بومی و مهاجم سنبل آبی از تالاب عینک انجام شد. به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت؛ حمید محسنی معاون فنی و اجرایی سازمان با اعلام این خبر گفت : طی برنامه ریزی صورت گرفته در جمعه هر هفته این سازمان با مشارکت شهرداری منطقه چهار و […]

ادامه مطلب
پخت و توزیع غذای گرم در سامانکده سگ های بلاصاحب شهرداری رشت

پخت و توزیع غذای گرم در سامانکده سگ های بلاصاحب شهرداری رشت

پخت و توزیع غذای گرم در سامانکده سگ های بلاصاحب شهرداری رشت به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت؛ علاوه بر توزیع روزانه چهار تا پنج گونی غذای خشک مخصوص سگ ها، پخت و توزیع غذای گرم نیز در طول هفته به انجام می رسد که بدین وسیله از کلیه حامیانی که نسبت […]

ادامه مطلب
آموزش مدیریت پسماند و تفکیک از مبدا در دبستان پسرانه شهید ابراهیم نژاد

آموزش مدیریت پسماند و تفکیک از مبدا در دبستان پسرانه شهید ابراهیم نژاد

آموزش مدیریت پسماند و تفکیک از مبدا در دبستان پسرانه شهید ابراهیم نژاد ١ واقع در خیابان سردار جنگل رشت برگزار گردید. در این برنامه بیش از ٢٠٠ دانش آموز این دبستان از طریق ارائه مطالب آموزشی و نمایش عروسکی توسط گروه هنری سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت آموزش دیدند.

ادامه مطلب
آموزش مدیریت پسماند و تفکیک از مبدا در دبستان پسرانه شهید عضدی

آموزش مدیریت پسماند و تفکیک از مبدا در دبستان پسرانه شهید عضدی

آموزش مدیریت پسماند و تفکیک از مبدا در دبستان پسرانه شهید عضدی دوره اول، واقع دراستقامت ۱، خیابان بلال زاده کوچه رز برگزار گردید در این برنامه بیش از ۲۷۹ دانش آموز این دبستان از طریق ارائه مطالب آموزشی و نمایش عروسکی توسط گروه هنری سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت آموزش دیدند.

ادامه مطلب
آموزش مدیریت پسماند و تفکیک از مبدا در دبستان پسرانه شهید صلاحکار

آموزش مدیریت پسماند و تفکیک از مبدا در دبستان پسرانه شهید صلاحکار

آموزش مدیریت پسماند و تفکیک از مبدا در دبستان پسرانه شهید صلاحکار واقع در منظریه، خیابان ولیعصر، بن بست زرینی رشت برگزار گردید. در این برنامه بیش از ۴۶٠ دانش آموز این دبستان از طریق ارائه مطالب آموزشی و نمایش عروسکی توسط گروه هنری سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت آموزش دیدند.

ادامه مطلب
جلسه بررسی فرآیند صورت وضعیت در سامانه جرائم برگزار شد

جلسه بررسی فرآیند صورت وضعیت در سامانه جرائم برگزار شد

جلسه بررسی فرآیند صورت وضعیت در سامانه جرائم برگزار شد. به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت، با حضور ریاست سازمان و مدیران سازمان فناوری اطلاعات شهرداری رشت و تیم کارشناسی سازمان مدیریت پسماند جلسه هم اندیشی و تشریح نرم افزار صورتجلسات روزانه و ماهانه قرارداد رفت و روب پسماندها بصورت الکترونیک  و […]

ادامه مطلب
آموزش مدیریت پسماند و تفکیک از مبدا در دبستان علامه طباطبایی

آموزش مدیریت پسماند و تفکیک از مبدا در دبستان علامه طباطبایی

آموزش مدیریت پسماند و تفکیک از مبدا در دبستان علامه طباطبایی واقع در خیابان انقلاب، بن بست صالحی رشت برگزار گردید. در این برنامه بیش از ٢۴٧ دانش آموز این دبستان از طریق ارائه مطالب آموزشی و نمایش عروسکی توسط گروه هنری سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت آموزش دیدند.

ادامه مطلب
آموزش مدیریت پسماند و تفکیک از مبدا در دبستان دخترانه الزهرا

آموزش مدیریت پسماند و تفکیک از مبدا در دبستان دخترانه الزهرا

آموزش مدیریت پسماند و تفکیک از مبدا در دبستان دخترانه الزهرا  واقع در سیاه اسطلخ،کوچه خوش خلقت در این برنامه بیش از ۱۲۵ دانش آموز این دبستان از طریق ارائه مطالب آموزشی و نمایش عروسکی توسط گروه هنری سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت آموزش دیدند.  

ادامه مطلب
آموزش مدیریت پسماند و تفکیک از مبدا در دبستان دخترانه حمزه رفعتی

آموزش مدیریت پسماند و تفکیک از مبدا در دبستان دخترانه حمزه رفعتی

آموزش مدیریت پسماند و تفکیک از مبدا در دبستان دخترانه حمزه رفعتی واقع در علی آباد، خیابان صفاری رشت برگزار گردید. در این برنامه بیش از ١۶٠ دانش آموز این دبستان از طریق ارائه مطالب آموزشی و نمایش عروسکی توسط گروه هنری سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت آموزش دیدند.

ادامه مطلب
پاکسازی زباله در حاشیه رودخانه پل بوسار توسط پاکبانان سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت

پاکسازی زباله در حاشیه رودخانه پل بوسار توسط پاکبانان سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت

پاکسازی زباله در حاشیه رودخانه پل بوسار توسط پاکبانان سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت از کلیه شهروندان گرامی درخواست می گردد از رهاسازی پسماند در حاشیه رودخانه خودداری نمایند.

ادامه مطلب
پاکسازی زباله در حاشیه رودخانه پارک شهر توسط پاکبانان سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت

پاکسازی زباله در حاشیه رودخانه پارک شهر توسط پاکبانان سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت

پاکسازی زباله در حاشیه رودخانه پارک شهر توسط پاکبانان سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت از کلیه شهروندان گرامی درخواست می گردد از رهاسازی پسماند در حاشیه رودخانه خودداری نمایند.

ادامه مطلب
آموزش مدیریت پسماند و تفکیک از مبدا در دبستان پارسا مهر

آموزش مدیریت پسماند و تفکیک از مبدا در دبستان پارسا مهر

آموزش مدیریت پسماند و تفکیک از مبدا در دبستان پارسا مهر واقع در گلسار خیابان ۱۶۹ در این برنامه بیش از ۱۵۰دانش آموز این دبستان از طریق ارائه مطالب آموزشی و نمایش عروسکی توسط گروه هنری سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت آموزش دیدند.

ادامه مطلب
جمع آوری پسماند خشک منطقه سه شهر رشت توسط شرکت ظریف کاسپین پاک گیل دیلم

جمع آوری پسماند خشک منطقه سه شهر رشت توسط شرکت ظریف کاسپین پاک گیل دیلم

جمع آوری پسماند خشک منطقه سه شهر رشت توسط شرکت ظریف کاسپین پاک گیل دیلم. شهروندان محترم می‌توانند با توجه به نقشه تفکیکی هر منطقه از روز جمع آوری پسماند خشک در محل خود مطلع شده و از ساعت ٩ صبح الی ١۴ نسبت به تحویل پسماندخشک اقدام نمایند.  

ادامه مطلب
آموزش مدیریت پسماند و تفکیک از مبدا در دبستان شهید قلی زاده

آموزش مدیریت پسماند و تفکیک از مبدا در دبستان شهید قلی زاده

آموزش مدیریت پسماند و تفکیک از مبدا در دبستان شهید قلی زاده واقع در خیابان استقامت رشت برگزار گردید. در این برنامه بیش از ٣۵٠ دانش آموز این دبستان از طریق ارائه مطالب آموزشی و نمایش عروسکی توسط گروه هنری سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت آموزش دیدند.

ادامه مطلب
در پی بارش شدید باران، رفع آبگرفتگی در بلوار شهدای گمنام

در پی بارش شدید باران، رفع آبگرفتگی در بلوار شهدای گمنام

در پی بارش شدید باران، رفع آبگرفتگی در بلوار شهدای گمنام به سمت میدان جهاد انجام شد. به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت؛ در پی بارش شدید باران، رفع آبگرفتگی به وسیله خودروی واتر جت سازمان در بلوار شهدای گمنام به سمت میدان جهاد انجام شد. شهروندان محترم در صورت بروز هرگونه […]

ادامه مطلب
آموزش مدیریت پسماند و تفکیک از مبدا در دبستان رهنما

آموزش مدیریت پسماند و تفکیک از مبدا در دبستان رهنما

آموزش مدیریت پسماند و تفکیک از مبدا در دبستان رهنما  واقع در ابتدای مسکن مهر،کوچه ولیعصر برگزار گردید. در این برنامه بیش از ۲۱۵ دانش آموز این دبستان از طریق ارائه مطالب آموزشی و نمایش عروسکی توسط گروه هنری سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت آموزش دیدند.

ادامه مطلب
در پی بارش شدید باران، رفع آبگرفتگی در خیابان مهر ششم شهرک مهر

در پی بارش شدید باران، رفع آبگرفتگی در خیابان مهر ششم شهرک مهر

در پی بارش شدید باران، رفع آبگرفتگی در خیابان مهر ششم شهرک مهر انجام شد. به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت؛ در پی بارش شدید باران، رفع آبگرفتگی در خیابان مهر ششم شهرک مهر به وسیله خودروی واتر جت سازمان انجام شد. شهروندان محترم در صورت بروز هرگونه مشکل می توانند با […]

ادامه مطلب
آموزش مدیریت پسماند و تفکیک از مبدا در دبستان ١٢ بهمن

آموزش مدیریت پسماند و تفکیک از مبدا در دبستان ١٢ بهمن

آموزش مدیریت پسماند و تفکیک از مبدا در دبستان ١٢ بهمن واقع در خیابان امام خمینی (ره)، انتهاى منطقه آب و برق،کوچه عاشوری رشت برگزار گردید. در این برنامه بیش از ۴٠٠ دانش آموز این دبستان از طریق ارائه مطالب آموزشی و نمایش عروسکی توسط گروه هنری سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت آموزش دیدند.

ادامه مطلب
آموزش مدیریت پسماند در دبستان دخترانه صنیعی تهرانی

آموزش مدیریت پسماند در دبستان دخترانه صنیعی تهرانی

آموزش مدیریت پسماند و تفکیک از مبدا در دبستان دخترانه صنیعی تهرانی واقع در سرچشمه، خیابان شهید ایزد دوست رشت برگزار گردید. در این برنامه بیش از ١٨٠ دانش آموز این دبستان از طریق ارائه مطالب آموزشی و نمایش عروسکی توسط گروه هنری سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت آموزش دیدند.

ادامه مطلب
آغاز فاز دوم بتن ریزی و بهسازی سامانکده سگ های بلاصاحب شهرداری رشت

آغاز فاز دوم بتن ریزی و بهسازی سامانکده سگ های بلاصاحب شهرداری رشت

آغاز فاز دوم بتن ریزی و بهسازی سامانکده سگ های بلاصاحب شهرداری رشت ساخت جایگاه های جدید در سامانکده سگ های بلاصاحب شهرداری رشت آغاز شد. به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت؛ در راستای بهبود وضعیت سامانکده سگ ها، فاز دوم بهسازی با بتن ریزی و کف سازی در دست اقدام می […]

ادامه مطلب
گزارش تصویری از پاکسازی و تنظیف مستمر جوی آب توسط پاکبانان در پیاده راه فرهنگی رشت

گزارش تصویری از پاکسازی و تنظیف مستمر جوی آب توسط پاکبانان در پیاده راه فرهنگی رشت

گزارش تصویری از پاکسازی و تنظیف مستمر جوی آب توسط پاکبانان در پیاده راه فرهنگی رشت به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت؛ پاکسازی مستمر جوی آب و تنظیف پیاده راه فرهنگی رشت توسط پاکبانان سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت انجام شد. در صبح یکشنبه هشتم بهمن ماه و در هوای بارانی نیز […]

ادامه مطلب
آموزش مدیریت پسماند و تفکیک از مبدا در دبستان دخترانه نواب صفوی واقع در خیابان سعدی رشت برگزار گردید

آموزش مدیریت پسماند و تفکیک از مبدا در دبستان دخترانه نواب صفوی واقع در خیابان سعدی رشت برگزار گردید

آموزش مدیریت پسماند و تفکیک از مبدا در دبستان دخترانه نواب صفوی واقع در خیابان سعدی رشت برگزار گردید. در این برنامه بیش از ۴٩٠ دانش آموز این دبستان از طریق ارائه مطالب آموزشی و نمایش عروسکی توسط گروه هنری سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت آموزش دیدند.

ادامه مطلب
جمع آوری و پاکسازی گیاه غیر بومی و مهاجم سنبل آبی از تالاب عینک انجام شد

جمع آوری و پاکسازی گیاه غیر بومی و مهاجم سنبل آبی از تالاب عینک انجام شد

جمع آوری و پاکسازی گیاه غیر بومی و مهاجم سنبل آبی از تالاب عینک انجام شد. به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت؛ حمید محسنی معاون فنی و اجرایی سازمان با اعلام این خبر گفت : طی برنامه ریزی صورت گرفته در جمعه هر هفته این سازمان با مشارکت شهرداری منطقه چهار و […]

ادامه مطلب
آموزش مدیریت پسماند و تفکیک از مبدا در دبستان بوعلی سینا واقع در شهرک لاکان شهر 

آموزش مدیریت پسماند و تفکیک از مبدا در دبستان بوعلی سینا واقع در شهرک لاکان شهر 

آموزش مدیریت پسماند و تفکیک از مبدا در دبستان بوعلی سینا واقع در شهرک لاکان شهر در این برنامه بیش از ۱۶٠ دانش آموز این دبستان از طریق ارائه مطالب آموزشی و نمایش عروسکی توسط گروه هنری سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت آموزش دیدند.

ادامه مطلب
آموزش مدیریت پسماند و تفکیک از مبدا در دبستان شهید صدیقی واقع در بلوار لاکان

آموزش مدیریت پسماند و تفکیک از مبدا در دبستان شهید صدیقی واقع در بلوار لاکان

آموزش مدیریت پسماند و تفکیک از مبدا در دبستان شهید صدیقی واقع در بلوار لاکان، نرسیده به دانشگاه آزاد رشت برگزار گردید. در این برنامه بیش از ٢٠٠ دانش آموز این دبستان از طریق ارائه مطالب آموزشی و نمایش عروسکی توسط گروه هنری سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت آموزش دیدند.

ادامه مطلب
حضور ریاست سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در نمایشگاه ملی شهریران

حضور ریاست سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در نمایشگاه ملی شهریران

حضور ریاست سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در نمایشگاه ملی شهریران به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت‌؛ نمایشگاه ملی شهرداری‌های ایران با عنوان شهریران در مصلی امام خمینی (ره) در حال برگزاری است و دکتر علی مقصودی ریاست سازمان و مهندس سجاد حسینی عضو هیات مدیره سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در […]

ادامه مطلب
نصب پوستر تفکیک از مبدا در مدارس، ادارات و بانک های شهر رشت

نصب پوستر تفکیک از مبدا در مدارس، ادارات و بانک های شهر رشت

نصب پوستر تفکیک از مبدا در مدارس، ادارات و بانک های شهر رشت به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت؛ در راستای ترویج فرهنگ تفکیک از مبدا و بازیافت و قرار دادن به موقع پسماند ها در ساعت ٩ شب تعداد کثیری پوستر مربوطه توسط امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت آماده […]

ادامه مطلب
آموزش مدیریت پسماند و تفکیک از مبدا در دبستان ثامن الائمه واقع در نخودچر، خیابان اسدآبادی رشت برگزار گردید

آموزش مدیریت پسماند و تفکیک از مبدا در دبستان ثامن الائمه واقع در نخودچر، خیابان اسدآبادی رشت برگزار گردید

آموزش مدیریت پسماند و تفکیک از مبدا در دبستان ثامن الائمه واقع در نخودچر، خیابان اسدآبادی رشت برگزار گردید. در این برنامه بیش از ١٢٠ دانش آموز این دبستان از طریق ارائه مطالب آموزشی و نمایش عروسکی توسط گروه هنری سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت آموزش دیدند.

ادامه مطلب
جمع آوری و پاکسازی گیاه غیر بومی و مهاجم سنبل آبی از تالاب عینک انجام شد

جمع آوری و پاکسازی گیاه غیر بومی و مهاجم سنبل آبی از تالاب عینک انجام شد

جمع آوری و پاکسازی گیاه غیر بومی و مهاجم سنبل آبی از تالاب عینک انجام شد. به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت؛ حمید محسنی معاون فنی و اجرایی سازمان با اعلام این خبر گفت : طی برنامه ریزی صورت گرفته در جمعه هر هفته این سازمان با مشارکت شهرداری منطقه چهار و […]

ادامه مطلب
جلسه شورای اداری سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت برگزار شد

جلسه شورای اداری سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت برگزار شد

جلسه شورای اداری سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت برگزار شد. به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری؛ صبح یکشنبه یکم بهمن ماه ١۴٠٢ جلسه شورای اداری با حضور رئیس سازمان دکتر علی مقصودی، مهندس سجاد حسینی عضو هیات مدیره سازمان، معاونین فنی و اجرایی و پردازش و دفع، روسای ادارات بازرسی و حراست، امور […]

ادامه مطلب
آموزش مدیریت پسماند و تفکیک از مبدا در دبستان کوثر واقع در گلباغ نماز رشت برگزار گردید

آموزش مدیریت پسماند و تفکیک از مبدا در دبستان کوثر واقع در گلباغ نماز رشت برگزار گردید

آموزش مدیریت پسماند و تفکیک از مبدا در دبستان کوثر واقع در گلباغ نماز رشت برگزار گردید. در این برنامه بیش از ٣٠٠ دانش آموز این دبستان از طریق ارائه مطالب آموزشی و نمایش عروسکی توسط گروه هنری سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت آموزش دیدند.

ادامه مطلب
جلسه تودیع و معارفه مسؤل بازرسی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت برگزار شد

جلسه تودیع و معارفه مسؤل بازرسی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت برگزار شد

جلسه تودیع و معارفه مسؤل بازرسی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت برگزار شد. به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت؛ صبح شنبه ٣٠ دی ماه جلسه تودیع و معارفه مسؤل بازرسی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت با حضور ریاست سازمان برگزار شد. در این جلسه از زحمات رضا باقری ماتک قدردانی و کیومرث […]

ادامه مطلب
آموزش مدیریت پسماند و تفکیک از مبدا در دبستان شهید کریمی واقع در رودبارتان برگزار گردید.

آموزش مدیریت پسماند و تفکیک از مبدا در دبستان شهید کریمی واقع در رودبارتان برگزار گردید.

آموزش مدیریت پسماند و تفکیک از مبدا در دبستان شهید کریمی واقع در رودبارتان برگزار گردید. در این برنامه بیش از۴۲۰ دانش آموز این دبستان از طریق ارائه مطالب آموزشی و نمایش عروسکی توسط گروه هنری سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت آموزش دیدند. د

ادامه مطلب
پاکسازی،کفتراشی ،هرس علفهای هرز،شستشوی تابلوها و مخازن سطح محدوده منطقه سه انجام شد

پاکسازی،کفتراشی ،هرس علفهای هرز،شستشوی تابلوها و مخازن سطح محدوده منطقه سه انجام شد

پاکسازی،کفتراشی ،هرس علفهای هرز،شستشوی تابلوها ومخازن سطح محدوده منطقه سه انجام شد. به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت؛ حمید محسنی معاون فنی و اجرایی سازمان با اعلام خبر فوق گفت : طی برنامه ریزی بعمل آمده، پاکسازی،کفتراشی ،هرس علفهای هرز،شستشوی تابلوها و مخازن سطح محدوده منطقه سه توسط پاکبانان سازمان مدیریت پسماندهای […]

ادامه مطلب
جمع آوری کاغذ و ضایعات از ادارات سطح شهر رشت در حال انجام است

جمع آوری کاغذ و ضایعات از ادارات سطح شهر رشت در حال انجام است

جمع آوری کاغذ و ضایعات از ادارات سطح شهر رشت در حال انجام است. به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت؛ در راستای مدیریت پسماند در ادارات و مدارس سطح شهر رشت اهدای سطل های کارتن پلاست و دریافت کاغذ و ضایعات در حال انجام است. علی مقصودی ریاست سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری […]

ادامه مطلب
آموزش مدیریت پسماند و تفکیک از مبدا در دبستان تائب دوره دوم واقع در ساغریسازان رشت برگزار گردید

آموزش مدیریت پسماند و تفکیک از مبدا در دبستان تائب دوره دوم واقع در ساغریسازان رشت برگزار گردید

آموزش مدیریت پسماند و تفکیک از مبدا در دبستان تائب دوره دوم واقع در ساغریسازان رشت برگزار گردید. در این برنامه بیش از ۱۲۰ دانش آموز این دبستان از طریق ارائه مطالب آموزشی و نمایش عروسکی توسط گروه هنری سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت آموزش دیدند.

ادامه مطلب
با حضور شهردار رشت برگزار شد،نشست ماهانه ومشترک روسای سازمان های تابعه شهرداری رشت

با حضور شهردار رشت برگزار شد،نشست ماهانه ومشترک روسای سازمان های تابعه شهرداری رشت

با حضور دکتر رحیم شوقی شهردار رشت ؛ نشست ماهانه و مشترک روسای سازمان های تابعه شهرداری رشت در سازمان مدیریت پسماند برگزار شد. به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت؛ نشست ماهانه و مشترک روسای سازمان های تابعه شهرداری رشت با حضور دکتر رحیم شوقی شهردار، به میزبانی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری […]

ادامه مطلب
آموزش مدیریت پسماند و تفکیک از مبدا در دبستان شهید برادران حسینی واقع در احمدگوراب

آموزش مدیریت پسماند و تفکیک از مبدا در دبستان شهید برادران حسینی واقع در احمدگوراب

آموزش مدیریت پسماند و تفکیک از مبدا در دبستان شهید برادران حسینی ٢ واقع در احمدگوراب، کوچه حق شناس رشت برگزار گردید. در این برنامه بیش از ٢٧٠ دانش آموز این دبستان از طریق ارائه مطالب آموزشی و نمایش عروسکی توسط گروه هنری سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت آموزش دیدند.

ادامه مطلب
آموزش مدیریت پسماند و تفکیک از مبدا در دبستان پسرانه سما واقع در پارک شهر

آموزش مدیریت پسماند و تفکیک از مبدا در دبستان پسرانه سما واقع در پارک شهر

آموزش مدیریت پسماند و تفکیک از مبدا در دبستان پسرانه سما واقع در پارک شهر، بلوار حافظ برگزار گردید. در این برنامه بیش از ١٢٠ دانش آموز این دبستان از طریق ارائه مطالب آموزشی و نمایش عروسکی توسط گروه هنری سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت آموزش دیدند.

ادامه مطلب
آموزش مدیریت پسماند و تفکیک از مبدا در دبستان شهدایی نیروی دریایی

آموزش مدیریت پسماند و تفکیک از مبدا در دبستان شهدایی نیروی دریایی

آموزش مدیریت پسماند و تفکیک از مبدا در دبستان شهدای نیروی دریایی واقع در خیابان رسالت روبروی شهرک نیروی دریایی در این برنامه بیش از ۲۶۰ دانش آموز این دبستان از طریق ارائه مطالب آموزشی و نمایش عروسکی توسط گروه هنری سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت آموزش دیدند.

ادامه مطلب
١٨ هزار دانش آموز ابتدایی شهر رشت آموزش دیدند

١٨ هزار دانش آموز ابتدایی شهر رشت آموزش دیدند

١٨ هزار دانش آموز ابتدایی شهر رشت آموزش دیدند. به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت؛ آموزش مدیریت پسماند و تفکیک از مبدا در یکصد مدرسه ابتدایی شهر رشت برگزار شد. رئیس سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت با بیان این مطلب گفت: در راستای ترویج فرهنگ صحیح مدیریت پسماند و آموزش تفکیک از […]

ادامه مطلب
آموزش مدیریت پسماند و تفکیک از مبدا در دبستان شهید کریم نوبخت

آموزش مدیریت پسماند و تفکیک از مبدا در دبستان شهید کریم نوبخت

آموزش مدیریت پسماند و تفکیک از مبدا در دبستان شهید کریم نوبخت واقع در چهار راه حشمت، کوی بیانی رشت برگزار گردید. در این برنامه بیش از ١٨٠ دانش آموز این دبستان از طریق ارائه مطالب آموزشی و نمایش عروسکی توسط گروه هنری سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت آموزش دیدند.

ادامه مطلب
جمع آوری و پاکسازی گیاه غیر بومی و مهاجم سنبل آبی از تالاب عینک انجام شد

جمع آوری و پاکسازی گیاه غیر بومی و مهاجم سنبل آبی از تالاب عینک انجام شد

جمع آوری و پاکسازی گیاه غیر بومی و مهاجم سنبل آبی از تالاب عینک انجام شد. به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت؛ حمید محسنی معاون فنی و اجرایی سازمان با اعلام این خبر گفت : طی برنامه ریزی صورت گرفته در جمعه هر هفته این سازمان با مشارکت شهرداری منطقه چهار و […]

ادامه مطلب
آموزش مدیریت پسماند و تفکیک از مبدا در دبستان چینی چیان واقع در بلوار شیون فومنی

آموزش مدیریت پسماند و تفکیک از مبدا در دبستان چینی چیان واقع در بلوار شیون فومنی

آموزش مدیریت پسماند و تفکیک از مبدا در دبستان چینی چیان واقع در بلوار شیون فومنی، سه را ه معلولین رشت برگزار گردید. در این برنامه بیش از ٢٧٠ دانش آموز این دبستان از طریق ارائه مطالب آموزشی و نمایش عروسکی توسط گروه هنری سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت آموزش دیدند.

ادامه مطلب
آموزش مدیریت پسماند و تفکیک از مبدا در دبستان شهدای سلیمان داراب 

آموزش مدیریت پسماند و تفکیک از مبدا در دبستان شهدای سلیمان داراب 

آموزش مدیریت پسماند و تفکیک از مبدا در دبستان شهدای سلیمان داراب  واقع در بلوار لاکان کوچه شهید احصاری در این برنامه بیش از ۱۷۸ دانش آموز این دبستان از طریق ارائه مطالب آموزشی و نمایش عروسکی توسط گروه هنری سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت آموزش دیدند.

ادامه مطلب
بازدید مدیرکل بازرسی استان گیلان از تصفیه خانه شیرابه لندفیل سراوان

بازدید مدیرکل بازرسی استان گیلان از تصفیه خانه شیرابه لندفیل سراوان

بازدید مدیرکل بازرسی استان گیلان از تصفیه خانه شیرابه لندفیل سراوان سجاد ده‌‌ده‌جانی مدیرکل بازرسی استان گیلان همراه با رحیم شوقی شهردار رشت از تصفیه خانه لندفیل سراوان بازدید نمودند. به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری؛ صبح روز سه شنبه نوزدهم دی ماه سجاد ده‌‌ده‌جانی مدیرکل بازرسی استان گیلان همراه با رحیم شوقی […]

ادامه مطلب
آموزش مدیریت پسماند و تفکیک از مبدا در دبستان آذر اندامی واقع در خیابان گلسار ۱۶۹

آموزش مدیریت پسماند و تفکیک از مبدا در دبستان آذر اندامی واقع در خیابان گلسار ۱۶۹

آموزش مدیریت پسماند و تفکیک از مبدا در دبستان آذراندامی دختران واقع در  گلسار خیابان ۱۶۹ در این برنامه بیش از ۹۰دانش آموز این دبستان از طریق ارائه مطالب آموزشی و نمایش عروسکی توسط گروه هنری سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت آموزش دیدند.

ادامه مطلب
آموزش مدیریت پسماند و تفکیک از مبدا در دبستان آذراندامی پسران واقع در گلباغ نماز

آموزش مدیریت پسماند و تفکیک از مبدا در دبستان آذراندامی پسران واقع در گلباغ نماز

آموزش مدیریت پسماند و تفکیک از مبدا در دبستان آذراندامی پسران واقع در گلباغ نماز ، خیابان استاد معین رشت برگزار گردید. در این برنامه بیش از ١٠٠ دانش آموز این دبستان از طریق ارائه مطالب آموزشی و نمایش عروسکی توسط گروه هنری سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت آموزش دیدند.

ادامه مطلب
آموزش مدیریت پسماند و تفکیک از مبدا در دبستان استثنایی خزائلی پسران

آموزش مدیریت پسماند و تفکیک از مبدا در دبستان استثنایی خزائلی پسران

آموزش مدیریت پسماند و تفکیک از مبدا در دبستان استثنایی خزائلی پسران واقع در پیرکلاچای، خیابان فجر آزادگان رشت برگزار گردید. در این برنامه بیش از ١۴٠ دانش آموز این دبستان از طریق ارائه مطالب آموزشی و نمایش عروسکی توسط گروه هنری سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت آموزش دیدند.

ادامه مطلب
آموزش مدیریت پسماند و تفکیک از مبدا در دبستان شهید سرافراز واقع در بیستون

آموزش مدیریت پسماند و تفکیک از مبدا در دبستان شهید سرافراز واقع در بیستون

آموزش مدیریت پسماند و تفکیک از مبدا در دبستان شهید سرافراز واقع در بیستون، خیابان، خیابان صفاری رشت برگزار گردید. در این برنامه بیش از ١٩٠ دانش آموز این دبستان از طریق ارائه مطالب آموزشی و نمایش عروسکی توسط گروه هنری سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت آموزش دیدند.

ادامه مطلب
مانور ماشین آلات سنگین ستاد عملیات زمستانه شهرداری رشت برگزار شد

مانور ماشین آلات سنگین ستاد عملیات زمستانه شهرداری رشت برگزار شد

مانور ماشین آلات سنگین ستاد عملیات زمستانه شهرداری رشت برگزار شد. به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت؛ با حضور دکتر رحیم شوقی شهردار و تعدادی از اعضای محترم شورای اسلامی شهر رشت، روسای سازمان ها، معاونین و مدیران مناطق مانور ماشین آلات سنگین ستاد عملیات زمستانه شهرداری رشت در محل شهرک مهر […]

ادامه مطلب
آموزش مدیریت پسماند و تفکیک از مبدا در پیش دبستانی ستاره شهر  

آموزش مدیریت پسماند و تفکیک از مبدا در پیش دبستانی ستاره شهر  

آموزش مدیریت پسماند و تفکیک از مبدا در پیش دبستانی ستاره شهر واقع در چهارراه میکائیل در این برنامه بیش از ۵۰ دانش آموز این پیش دبستانی از طریق ارائه مطالب آموزشی و نمایش عروسکی توسط گروه هنری سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت آموزش دیدند.

ادامه مطلب
آموزش مدیریت پسماند و تفکیک از مبدا در دبستان حضرت رقیه(س) برگزار شد

آموزش مدیریت پسماند و تفکیک از مبدا در دبستان حضرت رقیه(س) برگزار شد

آموزش مدیریت پسماند و تفکیک از مبدا در دبستان حضرت رقیه(س) واقع در رشت خیابان امین الضرب،روبروی اداره ی قند شکر برگزار شد در این برنامه بیش از ۲۹۰ دانش آموز این دبستان از طریق ارائه مطالب آموزشی و نمایش عروسکی توسط گروه هنری سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت آموزش دیدند.

ادامه مطلب
جمع آوری پسماند خشک منطقه سه شهر رشت توسط شرکت ظریف کاسپین پاک گیل دیلم

جمع آوری پسماند خشک منطقه سه شهر رشت توسط شرکت ظریف کاسپین پاک گیل دیلم

جمع آوری پسماند خشک منطقه سه شهر رشت توسط شرکت ظریف کاسپین پاک گیل دیلم. شهروندان محترم می‌توانند با توجه به نقشه تفکیکی هر منطقه از روز جمع آوری پسماند خشک در محل خود مطلع شده و از ساعت ٩ صبح الی ١۴ نسبت به تحویل پسماندخشک اقدام نمایند.

ادامه مطلب
آموزش مدیریت پسماند و تفکیک از مبدا در دبستان تقوا واقع در دیانتی،خیابان شهید بامروت

آموزش مدیریت پسماند و تفکیک از مبدا در دبستان تقوا واقع در دیانتی،خیابان شهید بامروت

آموزش مدیریت پسماند و تفکیک از مبدا در دبستان تقوا واقع در دیانتی، خیابان شهید بامروت رشت برگزار گردید. در این برنامه بیش از ٢٠٠ دانش آموز این دبستان از طریق ارائه مطالب آموزشی و نمایش عروسکی توسط گروه هنری سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت آموزش دیدند.

ادامه مطلب
آموزش مدیریت پسماند و تفکیک از مبدا در دبستان قدس پسران، دوره دوم

آموزش مدیریت پسماند و تفکیک از مبدا در دبستان قدس پسران، دوره دوم

آموزش مدیریت پسماند و تفکیک از مبدا در دبستان قدس پسران، دوره دوم واقع در گلسار، خیابان ۱۷۴ رشت برگزار گردید. در این برنامه بیش از ١٠٠ دانش آموز این دبستان از طریق ارائه مطالب آموزشی و نمایش عروسکی توسط گروه هنری سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت آموزش دیدند.

ادامه مطلب
نصب پوستر تفکیک از مبدا در مدارس، اصناف و نانوایی های رشت

نصب پوستر تفکیک از مبدا در مدارس، اصناف و نانوایی های رشت

نصب پوستر تفکیک از مبدا در مدارس، اصناف و نانوایی های رشت به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت؛ در راستای ترویج فرهنگ تفکیک از مبدا و بازیافت و قرار دادن به موقع پسماند ها در ساعت ٩ شب تعداد کثیری پوستر مربوطه توسط امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت آماده و […]

ادامه مطلب
شستشوی مکانیزه معابر و تنظیف خیابان ها در سطح منطقه دو رشت

شستشوی مکانیزه معابر و تنظیف خیابان ها در سطح منطقه دو رشت

شستشوی مکانیزه معابر و تنظیف خیابان ها در سطح منطقه دو رشت به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت؛ معابر و خیابان ها در سطح منطقه دو شهر رشت شستشوی مکانیزه شد. حمید محسنی معاون فنی و اجرایی سازمان با اعلام این خبر افزود : با استفاده از ناوگان مکانیزه شرکت های پیمانکار […]

ادامه مطلب
برگزاری کارگاه آموزشی ضابطین قضایی حوزه پسماند ویژه کارکنان شهرداری رشت

برگزاری کارگاه آموزشی ضابطین قضایی حوزه پسماند ویژه کارکنان شهرداری رشت

برگزاری کارگاه آموزشی ضابطین قضایی حوزه پسماند ویژه کارکنان شهرداری رشت به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت؛ کارگاه آموزشی یک روزه ضابطین قضایی حوزه پسماند ویژه کارکنان شهرداری رشت در روز یکشنبه دهم دی ماه در سالن اجتماعات سازمان آتش نشانی برگزار شد. علی مقصودی ریاست سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت با […]

ادامه مطلب
آموزش مدیریت پسماند و تفکیک از مبدا در دبستان حضرت معصومه (س) واقع در گلسار

آموزش مدیریت پسماند و تفکیک از مبدا در دبستان حضرت معصومه (س) واقع در گلسار

آموزش مدیریت پسماند و تفکیک از مبدا در دبستان حضرت معصومه (س) واقع در گلسار، جنب مسجد امام رضا (ع) رشت برگزار گردید. در این برنامه بیش از ١٠٠ دانش آموز این دبستان از طریق ارائه مطالب آموزشی و نمایش عروسکی توسط گروه هنری سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت آموزش دیدند.

ادامه مطلب
جمع آوری و پاکسازی گیاه غیر بومی و مهاجم سنبل آبی از تالاب عینک انجام شد

جمع آوری و پاکسازی گیاه غیر بومی و مهاجم سنبل آبی از تالاب عینک انجام شد

جمع آوری و پاکسازی گیاه غیر بومی و مهاجم سنبل آبی از تالاب عینک انجام شد. به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت؛ حمید محسنی معاون فنی و اجرایی سازمان با اعلام این خبر گفت : طی برنامه ریزی صورت گرفته در روز جمعه هشتم دی ماه و با مشارکت شهرداری منطقه چهار […]

ادامه مطلب
جلسه با نمایندگان شهرسازی مناطق پنجگانه شهرداری رشت برگزار شد

جلسه با نمایندگان شهرسازی مناطق پنجگانه شهرداری رشت برگزار شد

جلسه با نمایندگان شهرسازی مناطق پنجگانه شهرداری رشت برگزار شد به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت؛ جلسه ای با حضور ریاست و تعدادی از کارکنان سازمان با نمایندگان شهرسازی مناطق پنجگانه شهرداری رشت در محل سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری برگزار و در راستای برنامه ریزی قرارداد تنظیف و رفت و روب شهر […]

ادامه مطلب
نصب پوستر تفکیک از مبدا در مراکز آموزشی، دانشگاه ها و مدارس رشت

نصب پوستر تفکیک از مبدا در مراکز آموزشی، دانشگاه ها و مدارس رشت

نصب پوستر تفکیک از مبدا در مراکز آموزشی، دانشگاه ها و مدارس رشت به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت؛ در راستای ترویج فرهنگ تفکیک از مبدا و بازیافت و قرار دادن به موقع پسماند ها در ساعت ٩ شب تعداد کثیری پوستر مربوطه توسط امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت آماده […]

ادامه مطلب
آموزش مدیریت پسماند و تفکیک از مبدا در دبستان شهید فهمیده

آموزش مدیریت پسماند و تفکیک از مبدا در دبستان شهید فهمیده

آموزش مدیریت پسماند و تفکیک از مبدا در دبستان شهید فهمیده واقع در پل بوسار کوی حسینی جنب مسجد قدس در این برنامه بیش از ۲۳۰ دانش آموز این دبستان از طریق ارائه مطالب آموزشی و نمایش عروسکی توسط گروه هنری سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت آموزش دیدند.

ادامه مطلب
آموزش مدیریت پسماند و تفکیک از مبدا در پیش دبستان و دبستان مهر آیین (دختران)

آموزش مدیریت پسماند و تفکیک از مبدا در پیش دبستان و دبستان مهر آیین (دختران)

آموزش مدیریت پسماند و تفکیک از مبدا در پیش دبستان و دبستان مهر آیین واقع در خیابان بیستون در این برنامه بیش از ۱۵۰ دانش آموز این دبستان از طریق ارائه مطالب آموزشی و نمایش عروسکی توسط گروه هنری سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت آموزش دیدند.

ادامه مطلب
در گفتگو با برنامه صبح تازه شبکه باران؛ اجرای طرح بزرگ عقیم سازی سگ های بلاصاحب

در گفتگو با برنامه صبح تازه شبکه باران؛ اجرای طرح بزرگ عقیم سازی سگ های بلاصاحب

در گفتگو با برنامه صبح تازه شبکه باران؛ اجرای طرح بزرگ عقیم سازی سگ های بلاصاحب به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت؛ علی مقصودی رییس سازمان با حضور در برنامه صبح تازه شبکه باران پیرامون اجرای طرح بزرگ عقیم سازی سگ های بلاصاحب شهر رشت و همچنین راه اندازی سامانه بومی رشتپاک […]

ادامه مطلب
پاکسازی و تنظیف محیط در آرامستان تازه آباد

پاکسازی و تنظیف محیط در آرامستان تازه آباد

پاکسازی و تنظیف محیط در آرامستان تازه آباد توسط پاکبانان سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت به انجام رسید. به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت؛ حمید محسنی معاون فنی و اجرایی سازمان با اعلام خبر فوق گفت : طی برنامه ریزی بعمل آمده، پاکسازی و تنظیف محیط در آرامستان تازه آباد توسط پاکبانان […]

ادامه مطلب
پاکسازی سنبل آبی از تالاب عینک جمعه یکم دی ماه

پاکسازی سنبل آبی از تالاب عینک جمعه یکم دی ماه

جمع آوری و پاکسازی گیاه غیر بومی و مهاجم سنبل آبی از تالاب عینک انجام شد. به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت؛ حمید محسنی معاون فنی و اجرایی سازمان با اعلام این خبر گفت : طی برنامه ریزی صورت گرفته در روز جمعه یکم دی ماه و با مشارکت شهرداری منطقه چهار […]

ادامه مطلب
ارائه گزارش سازمان در خصوص برنامه عملیاتی ۱۴۰۳

ارائه گزارش سازمان در خصوص برنامه عملیاتی ۱۴۰۳

در جلسه کمیسیون بهداشت مطرح شد؛ درخواست حسن کریمی کرنق برای راه اندازی کارخانه های بازیافت رشت| انتقاد مجید عزیزی از سو مدیریت ها | انتقاد مسعود عباس نژاد از سهم اندک رشت از بودجه های ملی | اضافه شدن آیتم مسئولیت حرفه ای به بیمه تکمیلی کارکنان   به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت […]

ادامه مطلب
آموزش مدیریت پسماند و تفکیک از مبدا در پیش دبستانی گلهای ایران

آموزش مدیریت پسماند و تفکیک از مبدا در پیش دبستانی گلهای ایران

آموزش مدیریت پسماند و تفکیک از مبدا در پیش دبستانی گلهای ایران واقع در منظریه رشت برگزار گردید. در این برنامه بیش از ۴٠ دانش آموز این پیش دبستان از طریق ارائه مطالب آموزشی و نمایش عروسکی توسط گروه هنری سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت آموزش دیدند.

ادامه مطلب
آموزش مدیریت پسماند و تفکیک از مبدا در دبستان آوای مهر

آموزش مدیریت پسماند و تفکیک از مبدا در دبستان آوای مهر

آموزش مدیریت پسماند و تفکیک از مبدا در دبستان آوای مهر واقع در گلباغ نماز رشت برگزار گردید. در این برنامه بیش از ٧٠ دانش آموز این دبستان از طریق ارائه مطالب آموزشی و نمایش عروسکی توسط گروه هنری سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت آموزش دیدند.

ادامه مطلب
جلسه هماهنگی جهت آموزش مدیریت پسماند در آموزش و پرورش ناحیه دو رشت برگزار شد.

جلسه هماهنگی جهت آموزش مدیریت پسماند در آموزش و پرورش ناحیه دو رشت برگزار شد.

جلسه هماهنگی جهت آموزش مدیریت پسماند در آموزش و پرورش ناحیه دو رشت برگزار شد. به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت؛ در راستای ترویج مدیریت پسماند و تفکیک از مبدا در مدارس، جلسه ای با حضور مهندس سجاد حسینی عضو هیات مدیره سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت و امین علی نژاد معاون […]

ادامه مطلب
آموزش مدیریت پسماند و تفکیک از مبدا در دبستان نبوت شیفت پسران

آموزش مدیریت پسماند و تفکیک از مبدا در دبستان نبوت شیفت پسران

آموزش مدیریت پسماند و تفکیک از مبدا در دبستان نبوت شیفت پسران واقع بلوار شهید انصاری جنب گلباغ نماز برگزار گردید. در این برنامه بیش از ۴۳۰ دانش آموز این دبستان از طریق ارائه مطالب آموزشی و نمایش عروسکی توسط گروه هنری سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت آموزش دیدند.

ادامه مطلب
آموزش مدیریت پسماند و تفکیک از مبدا در دبستان شکوه 

آموزش مدیریت پسماند و تفکیک از مبدا در دبستان شکوه 

آموزش مدیریت پسماند و تفکیک از مبدا در دبستان شکوه  واقع بلوار چمران برگزار گردید. در این برنامه بیش از ۷۳ دانش آموز این دبستان از طریق ارائه مطالب آموزشی و نمایش عروسکی توسط گروه هنری سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت آموزش دیدند.

ادامه مطلب
طرح بزرگ عقیم سازی سگ های بلاصاحب در شهر رشت اجرایی می شود

طرح بزرگ عقیم سازی سگ های بلاصاحب در شهر رشت اجرایی می شود

طرح بزرگ عقیم سازی سگ های بلاصاحب در شهر رشت اجرایی می شود به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت؛ جلسه ای با حضور ریاست سازمان، ناظرین مناطق پنجگانه و مدیر گروه حامیان حیوانات زندگی در صبح روز پنجشنبه ٣٠ آذر برگزار و نسبت به مسائل مربوط به سگ های بلاصاحب در شهر […]

ادامه مطلب
آموزش مدیریت پسماند و تفکیک از مبدا در دبستان مهدی پور واقع در خیابان باهنر

آموزش مدیریت پسماند و تفکیک از مبدا در دبستان مهدی پور واقع در خیابان باهنر

 آموزش مدیریت پسماند و تفکیک از مبدا در دبستان مهدی پورواقع در خیابان باهنر برگزار گردید. در این برنامه بیش از ٨٠ دانش آموز این دبستان از طریق ارائه مطالب آموزشی و نمایش عروسکی توسط گروه هنری سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت آموزش دیدند.

ادامه مطلب
آموزش مدیریت پسماند و تفکیک از مبدا در دبستان نخبگان گیلان

آموزش مدیریت پسماند و تفکیک از مبدا در دبستان نخبگان گیلان

آموزش مدیریت پسماند و تفکیک از مبدا در دبستان نخبگان گیلان واقع در بلوار رشتیان، خیابان شهید آرمیده برگزار گردید. در این برنامه بیش از ١٠٠ دانش آموز این دبستان از طریق ارائه مطالب آموزشی و نمایش عروسکی توسط گروه هنری سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت آموزش دیدند.

ادامه مطلب
برسی پیشنهاد اجرای پروژه پیرولیزبا حضور کارشناسان واعضای هیات مدیره نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی استان گیلان

برسی پیشنهاد اجرای پروژه پیرولیزبا حضور کارشناسان واعضای هیات مدیره نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی استان گیلان

با حضور اعضای هیات مدیره و کارشناسان سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان پیشنهاد اجرای پروژه پیرولیز بررسی شد. به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت؛ با حضور ریاست سازمان و با شرکت اعضای هیات مدیره و کارشناسان سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان پیشنهاد اجرای پروژه […]

ادامه مطلب
آموزش مدیریت پسماند و تفکیک از مبدا در دبستان نسیبه شاهد

آموزش مدیریت پسماند و تفکیک از مبدا در دبستان نسیبه شاهد

آموزش مدیریت پسماند و تفکیک از مبدا در دبستان نسیبه شاهدواقع در بلوار دیلمان خیابان وحدت  برگزار گردید. در این برنامه بیش از ۱۸۰دانش آموز این دبستان از طریق ارائه مطالب آموزشی و نمایش عروسکی توسط گروه هنری سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت آموزش دیدند.

ادامه مطلب
برگزاری جلسه با ریاست اتاق اصناف گیلان جهت ساماندهی مراکز خرید پسماند خشک

برگزاری جلسه با ریاست اتاق اصناف گیلان جهت ساماندهی مراکز خرید پسماند خشک

برگزاری جلسه با ریاست اتاق اصناف گیلان جهت ساماندهی مراکز خرید پسماند خشک به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت؛ جلسه ای پیرامون ساماندهی مراکز خرید پسماند خشک و ضایعات با حضور دکتر سماکچی عضو شورای اسلامی شهر رشت و رییس کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک و نماینده اصناف در شورای […]

ادامه مطلب
آموزش مدیریت پسماند و تفکیک از مبدا در دبستان استقلال

آموزش مدیریت پسماند و تفکیک از مبدا در دبستان استقلال

آموزش مدیریت پسماند و تفکیک از مبدا در دبستان استقلال واقع در بلوار شهدا، پشت اداره پست شهید قندی رشت برگزار گردید. در این برنامه بیش از ١۵٠ دانش آموز این دبستان از طریق ارائه مطالب آموزشی و نمایش عروسکی توسط گروه هنری سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت آموزش دیدند.

ادامه مطلب

استقرار نیروهای رفت و روب سازمان در کنار موکب خدام العطره شهرداری جهت پاکسازی پیاده راه فرهنگی رشت

استقرار نیروهای رفت و روب سازمان در کنار موکب خدام العطره شهرداری جهت پاکسازی پیاده راه فرهنگی رشت به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت؛ همزمان با فرا رسیدن سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و برپایی موکب خدام العطره شهرداری رشت، پاکسازی محیط توسط نیروهای رفت و روب سازمان مدیریت […]

ادامه مطلب
جمع آوری و پاکسازی گیاه غیر بومی و مهاجم سنبل آبی از تالاب عینک انجام شد.

جمع آوری و پاکسازی گیاه غیر بومی و مهاجم سنبل آبی از تالاب عینک انجام شد.

جمع آوری و پاکسازی گیاه غیر بومی و مهاجم سنبل آبی از تالاب عینک انجام شد. به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت؛ حمید محسنی معاون فنی و اجرایی سازمان با اعلام این خبر گفت : طی برنامه ریزی صورت گرفته در جمعه هر هفته این سازمان با مشارکت شهرداری منطقه چهار و […]

ادامه مطلب
پاکسازی زباله در حاشیه رودخانه زرجوب توسط پاکبانان سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت

پاکسازی زباله در حاشیه رودخانه زرجوب توسط پاکبانان سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت

پاکسازی زباله در حاشیه رودخانه زرجوب توسط پاکبانان سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت. ازکلیه شهروندان درخواست می گردد از رها سازی زباله ها درحاشیه رودخانه خود داری نمایند.    

ادامه مطلب
آموزش مدیریت پسماند و تفکیک از مبدا در دبستان خاتون

آموزش مدیریت پسماند و تفکیک از مبدا در دبستان خاتون

آموزش مدیریت پسماند و تفکیک از مبدا در دبستان خاتون واقع در شهرک قدس رشت برگزار گردید. در این برنامه بیش از ۱۰۰دانش آموز این دبستان از طریق ارائه مطالب آموزشی و نمایش عروسکی توسط گروه هنری سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت آموزش دیدند.

ادامه مطلب
بازدید از محل پردازش و دفن و سیستم پیرولیز  شهرداری کرج در مرکز حلقه دره

بازدید از محل پردازش و دفن و سیستم پیرولیز  شهرداری کرج در مرکز حلقه دره

بازدید از محل پردازش و دفن و سیستم پیرولیز  شهرداری کرج در مرکز حلقه دره به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت؛ علی مقصودی ریاست سازمان و سجاد حسینی عضو هیات مدیره سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت از محل پردازش و دفن و سیستم پیرولیز  شهرداری کرج در مرکز حلقه دره بازدید نموده […]

ادامه مطلب
جلسه سرمایه گذاری برای استحصال گاز از لندفیل سراوان

جلسه سرمایه گذاری برای استحصال گاز از لندفیل سراوان

جلسه سرمایه گذاری برای استحصال گاز از لندفیل سراوان در سازمان انرژی های تجدید پذیر ایران (ساتبا) به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت؛ با توجه به برگزاری جلساتی با سرمایه گذاری بخش خصوصی، پیگیری لازم در زمینه سرمایه گذاری استحصال گاز از مرکز دفن سراوان رشت با حضور دکتر علی مقصودی ریاست […]

ادامه مطلب
آموزش مدیریت پسماند وتفکیک از مبدا در دبستان مسافر کوچولو

آموزش مدیریت پسماند وتفکیک از مبدا در دبستان مسافر کوچولو

آموزش مدیریت پسماند وتفکیک از مبدا در دبستان مسافر کوچولو آموزش مدیریت پسماند وتفکیک از مبدا در دبستان مسافر کوچولو واقع در مسکن مهر رشت  شیفت دختران برگزار گردید. وتعداد ۱۵۰ دانش آموز این دبستان از طریق نمایش عروسکی، نقالی،شعر خوانی،توسط گروه هنری سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت آموزش دیدند.

ادامه مطلب
قابل توجه مدیران مدارس؛ آمادگی سازمان جهت آموزش

قابل توجه مدیران مدارس؛ آمادگی سازمان جهت آموزش

آمادگی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت جهت آموزش در مدارس کلیه مدارس ابتدائی شهر رشت،در صورت تمایل می توانند نسبت به تماس با این سازمان جهت حضور و اجرای برنامه آموزشی با محوریت مدیریت پسماند وتفکیک از مبدا در مدارس اقدام نماید. نشانی: سبزه میدان، ابتدای خیابان استاد سرا، سازمان مدیریت پسماند های شهرداری رشت […]

ادامه مطلب
برگزاری آموزش تفکیک از مبدا در پانزده مدرسه ابتدائی شهر رشت

برگزاری آموزش تفکیک از مبدا در پانزده مدرسه ابتدائی شهر رشت

برگزاری آموزش تفکیک از مبدا در پانزده مدرسه ابتدائی شهر رشت توسط سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت؛ یکصد مدرسه دوره ابتدائی این شهر تا پایان سال آموزش میبینند.   به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت؛ علی مقصودی رئیس سازمان با اعلام این خبر گفت: در راستای مصوبات کارگروه مدیریت پسماند شهرستان رشت […]

ادامه مطلب
آغاز رسمی آموزش مدیریت پسماند و تفکیک از مبدا در مدارس رشت در دبستان امام جعفر صادق (ع) برگزار شد.

آغاز رسمی آموزش مدیریت پسماند و تفکیک از مبدا در مدارس رشت در دبستان امام جعفر صادق (ع) برگزار شد.

با نواختن زنگ پاکیار آغاز رسمی آموزش مدیریت پسماند و تفکیک از مبدا در مدارس رشت در دبستان امام جعفر صادق (ع) برگزار شد. به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت؛ در این مراسم که با حضور مسئولان از جمله آقایان حسن کریمی کرنق، سید شمس شفیعی و نادر حسینی از اعضای شورای […]

ادامه مطلب
جمع آوری و پاکسازی گیاه غیر بومی و مهاجم سنبل آبی از تالاب عینک انجام شد

جمع آوری و پاکسازی گیاه غیر بومی و مهاجم سنبل آبی از تالاب عینک انجام شد

جمع آوری و پاکسازی گیاه غیر بومی و مهاجم سنبل آبی از تالاب عینک انجام شد. به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت؛ حمید محسنی معاون فنی و اجرایی سازمان با اعلام این خبر گفت : طی برنامه ریزی صورت گرفته در جمعه هر هفته این سازمان با مشارکت شهرداری منطقه چهار و […]

ادامه مطلب
جمع آوری نخاله های ساختمانی با ماشین آلات سنگین در منطقه چهار شهر رشت

جمع آوری نخاله های ساختمانی با ماشین آلات سنگین در منطقه چهار شهر رشت

جمع آوری نخاله های ساختمانی با ماشین آلات سنگین و پاکسازی و تنظیف آسایش ٢١ در منطقه چهار شهر رشت به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت؛ حمید محسنی معاون فنی و اجرایی سازمان با اعلام این خبر افزود : با توجه به مراجعات و دغدغه های اهالی محترم، پاکسازی آسایش ٢١ در […]

ادامه مطلب
دیدار نماینده مجلس شورای اسلامی با ریاست سازمان

دیدار نماینده مجلس شورای اسلامی با ریاست سازمان

بررسی فعالیت های سازمان مدیریت پسماند با حضور جبار کوچکی نژاد نماینده مردم رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت؛ صبح روز چهارشنبه پانزدهم آذر ماه، مهندس جبار کوچکی نژاد نماینده مردم شهرستان های رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی با حضور در سازمان مدیریت […]

ادامه مطلب
انتخاب رئیس سازمان در کارگروه تخصصی مدیریت پسماندهای کشور

انتخاب رئیس سازمان در کارگروه تخصصی مدیریت پسماندهای کشور

انتخاب رئیس سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت به عنوان عضو اصلی کارگروه تخصصی مدیریت پسماند کشور به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت؛ در جلسه انتخاباتی که صبح روز سه شنبه چهاردهم آذر ماه در سازمان همیاری شهرداری ها و دهیاری های وزارت کشور برگزار شد‌‌‌‌، علی مقصودی ریاست سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری […]

ادامه مطلب
پیگیری و بازدید مستمر ریاست سازمان از پروژه بهسازی لندفیل سراوان

پیگیری و بازدید مستمر ریاست سازمان از پروژه بهسازی لندفیل سراوان

پیگیری و بازدید مستمر ریاست سازمان از پروژه بهسازی لندفیل سراوان رشت به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت؛ محمود بهرامخواه معاون پردازش و دفع پسماندهای سازمان با اعلام این خبر گفت : با توجه به اهمیت پروژه بهسازی لندفیل سراوان، دکتر علی مقصودی ریاست سازمان نسبت به پیگیری و بازدید مستمر و […]

ادامه مطلب
جمع آوری پسماند خشک منطقه سه شهر رشت

جمع آوری پسماند خشک منطقه سه شهر رشت

جمع آوری پسماند خشک منطقه سه شهر رشت توسط شرکت ظریف کاسپین پاک گیل دیلم. شهروندان محترم می‌توانند با توجه به نقشه تفکیکی هر منطقه از روز جمع آوری پسماند خشک در محل خود مطلع شده و از ساعت ٩ صبح الی ١۴ نسبت به تحویل پسماندخشک اقدام نمایند.

ادامه مطلب
راه اندازی سامانه اختصاصی هوشمند جمع آوری پسماند خشک

راه اندازی سامانه اختصاصی هوشمند جمع آوری پسماند خشک

سامانه اختصاصی هوشمند جمع آوری پسماند خشک با استفاده از هوش مصنوعی و نقشه در رشت راه اندازی می شود. به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت؛ علی مقصودی رئیس سازمان با اعلام این خبر افزود : سامانه هوشمند جمع آوری پسماند خشک با نام (رشت پاک) به سفارش این سازمان تهیه و […]

ادامه مطلب
فراخوان سامانه هوشمند رشت پاک

فراخوان سامانه هوشمند رشت پاک

بسمه تعالی  فراخوان شناسایی مجریان بخش خصوصی بهره بردار از سامانه هوشمند جمع آوری پسماند خشک سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در نظر دارد مطابق ضوابط ماده (۹و۷) قانون مدیریت پسماند نسبت به شناسایی پیمانکاران بهره بردار از سامانه هوشمند جمع آوری پسماند خشک(رشت پاک )، اقدام نماید. لذا از کلیه افراد حقیقی و حقوقی […]

ادامه مطلب
آگهی همکاری و بکارگیری دامپزشک

آگهی همکاری و بکارگیری دامپزشک

آگهی همکاری سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در نظر دارد نسبت به بکارگیری یک دامپزشک متخصص و جراح در زمینه عقیم سازی، درمان و تیمار سگ های بلاصاحب شهری در سامانکده شهرداری رشت اقدام نماید. لذا از متقاضیان درخواست می شود با شماره ۰۱۳۳۳۲۴۱۷۷۰ تماس حاصل نموده و یا حضورا به آدرس سبزه میدان، خیابان […]

ادامه مطلب
برگزاری جلسه ارائه پروژه نیروگاه بیوگاز

برگزاری جلسه ارائه پروژه نیروگاه بیوگاز

جلسه ارائه پروژه با موضوع نیروگاه بیوگاز در لندفیل سراوان توسط شرکت صیناکو در سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت برگزار شد. به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت؛ محمود بهرامخواه معاون پردازش و دفع پسماندهای سازمان با اعلام این خبر افزود : در این جلسه که با حضور دکتر علی مقصودی ریاست سازمان […]

ادامه مطلب
تردد خودروهای جمع‌آوری پسماند خشک در منطقه پنج شهر رشت در هفته ای که گذشت.

تردد خودروهای جمع‌آوری پسماند خشک در منطقه پنج شهر رشت در هفته ای که گذشت.

تصاویر AVL تردد خودروهای جمع‌آوری پسماند خشک در منطقه پنج شهر رشت توسط شرکت زیست پژوهان نانو سازه در هفته ای که گذشت. شهروندان محترم می‌توانند با توجه به نقشه تفکیکی هر منطقه از روز جمع آوری پسماند خشک در محل خود مطلع شده و از ساعت ٩ صبح الی ١۴ نسبت به تحویل پسماند […]

ادامه مطلب
جمع آوری و پاکسازی گیاه غیر بومی و مهاجم سنبل آبی از تالاب عینک انجام شد.

جمع آوری و پاکسازی گیاه غیر بومی و مهاجم سنبل آبی از تالاب عینک انجام شد.

جمع آوری و پاکسازی گیاه غیر بومی و مهاجم سنبل آبی از تالاب عینک انجام شد. به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت؛ حمید محسنی معاون فنی و اجرایی سازمان با اعلام این خبر افزود : طی پایش های مداوم و لزوم جمع آوری مستمر گیاه غیر بومی و مهاجم سنبل آبی در […]

ادامه مطلب
بررسی فعالیت های سازمان مدیریت پسماند با حضور مسعود عباس نژاد عضو شورای اسلامی شهر رشت

بررسی فعالیت های سازمان مدیریت پسماند با حضور مسعود عباس نژاد عضو شورای اسلامی شهر رشت

بررسی فعالیت های سازمان مدیریت پسماند با حضور مسعود عباس نژاد عضو شورای اسلامی شهر رشت به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت؛ صبح روز سه شنبه هفتم آذر ماه، مهندس مسعود عباس نژاد عضو شورای اسلامی شهر رشت و رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورا با حضور در سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری […]

ادامه مطلب
جمعه ها و رفت و روب شهر

جمعه ها و رفت و روب شهر

جمعه ها و رفت و روب شهر رفت و روب پل های غیر هم‌سطح، خیابان ها و معابر در روزهای جمعه هر هفته توسط پاکبانان سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت و با نظارت میدانی معاون فنی و اجرایی سازمان صورت می پذیرد.

ادامه مطلب
بازدید و برنامه ریزی جهت پاکسازی سنبل آبی از تالاب عینک

بازدید و برنامه ریزی جهت پاکسازی سنبل آبی از تالاب عینک

بازدید و برنامه ریزی جهت پاکسازی سنبل آبی از تالاب عینک به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت؛ حمید محسنی معاون فنی و اجرایی سازمان با اعلام این خبر افزود : با توجه به پاکسازی های دوره ای در طی یک دهه گذشته و چند نوبت در سال جاری ضروری است تا نسبت […]

ادامه مطلب
تصاویرAVL پسماند خشک منطقه ۲ شهرداری رشت

تصاویرAVL پسماند خشک منطقه ۲ شهرداری رشت

تصاویر AVL تردد خودروهای جمع‌آوری پسماند خشک در منطقه دو شهر رشت توسط شرکت راستین پیمان مهسان در هفته ای که گذشت. شهروندان محترم می‌توانند با توجه به نقشه تفکیکی هر منطقه از روز جمع آوری پسماند خشک در محل خود مطلع شده و از ساعت ٩ صبح الی ١۴ نسبت به تحویل پسماند های […]

ادامه مطلب
بصورت میانگین در طی ۸ ماه اول سال ۱۴۰۲ حدود ۲/۴۳ درصد از زباله شهر رشت را نان تشکیل داده است.

بصورت میانگین در طی ۸ ماه اول سال ۱۴۰۲ حدود ۲/۴۳ درصد از زباله شهر رشت را نان تشکیل داده است.

بصورت میانگین در طی ۸ ماه اول سال ۱۴۰۲ حدود ۲/۴۳ درصد از زباله شهر رشت را نان تشکیل داده است. به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت؛ علی مقصودی رئیس سازمان با بیان مطلب فوق گفت: نتایج بررسی ها نشان می‌دهد که غلات و فرآورده‌های نانوایی و عمدتاً نان که تقریبا در […]

ادامه مطلب
روند بهسازی لندفیل سراوان ادامه دارد

روند بهسازی لندفیل سراوان ادامه دارد

به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت؛ محمود بهرامخواه معاون پردازش و دفع پسماندهای سازمان با اعلام این خبر افزود : امروز جمعه سوم آذر ماه روند بهسازی و ساماندهی لندفیل سراوان ادامه داشته و با توجه به تاکیدات ریاست محترم سازمان و دستورات شهردار محترم رشت مبنی بر سرعت بخشیدن به فرآیند […]

ادامه مطلب
گزارش عملکرد AVL پیمانکار پسماندخشک مناطق یک و چهار شهرداری رشت

گزارش عملکرد AVL پیمانکار پسماندخشک مناطق یک و چهار شهرداری رشت

AVL تصاویر  تردد خودروهای جمع‌آوری پسماند خشک در مناطق یک و چهار شهر رشت توسط شرکت آتیه سازان آرزو در هفته ای که گذشت. شهروندان محترم می‌توانند با توجه به نقشه تفکیکی هر منطقه از روز جمع آوری پسماند خشک در محل خود مطلع شده و از ساعت ٩ صبح الی ١۴ نسبت به تحویل […]

ادامه مطلب
پاکسازی درختان ریشه کن شده در میدان صیقلان

پاکسازی درختان ریشه کن شده در میدان صیقلان

در پی وزش باد شدید عصر دوشنبه در میدان صیقلان جنب دبیرستان دهخدا درختان چنار ریشه کن در معابر توسط پاکبانان سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت با حضور میدانی معاون فنی و اجرایی سازمان جمع آوری و عبور و مرور خودروها به حالت عادی بازگشت. از عموم شهروندان محترم درخواست می گردد جهت جلوگیری از […]

ادامه مطلب
پاکسازی درختان ریشه کن شده در پی وزش باد شدیددر حاجی آباد

پاکسازی درختان ریشه کن شده در پی وزش باد شدیددر حاجی آباد

پاکسازی درختان ریشه کن شده در پی وزش باد شدید در پی وزش باد شدید عصر دوشنبه در خیابان امام خمینی (ره) ورودی حاجی آباد و دور میدان پاسداران ابتدای دانشسرا درختان چنار ریشه کن شده در معابر توسط پاکبانان سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت با همکاری سایر نیروهای شهرداری جمع آوری و عبور و […]

ادامه مطلب
گزارش عملکرد AVL پیمانکار پسماندخشک منطقه پنج شهرداری رشت

گزارش عملکرد AVL پیمانکار پسماندخشک منطقه پنج شهرداری رشت

تصاویر AVL تردد خودروهای جمع‌آوری پسماند خشک در منطقه پنج شهر رشت توسط شرکت زیست پژوهان نانو سازه در هفته ای که گذشت. شهروندان محترم می‌توانند با توجه به نقشه تفکیکی هر منطقه از روز جمع آوری پسماند خشک در محل خود مطلع شده و از ساعت ٩ صبح الی ١۴ نسبت به تحویل پسماند […]

ادامه مطلب
بازدیدرئیس کل دادگستری استان گیلان از پروژه لندفیل سراوان رشت

بازدیدرئیس کل دادگستری استان گیلان از پروژه لندفیل سراوان رشت

حجت السلام والمسلمین اسماعیل صادقی نیارکی رئیس کل دادگستری استان گیلان با همراهی دکتر رحیم شوقی شهردار رشت از پروژه بهسازی لندفیل سراوان بازدید کردند. به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت؛ محمود بهرامخواه معاون پردازش و دفع پسماندهای سازمان با اعلام این خبر افزود : در این بازدید که دو تن از […]

ادامه مطلب
غذارسانی غیراصولی منجر به تجمع حیوانات بلاصاحب در شهر و افزایش تعارض بین سگها و شهروندان شده است.

غذارسانی غیراصولی منجر به تجمع حیوانات بلاصاحب در شهر و افزایش تعارض بین سگها و شهروندان شده است.

به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت علی مقصودی رئیس سازمان با اعلام اینکه در راستای ساماندهی سگهای بلاصاحب در رشت به مسائلی برخوردیم که لازم می‌دانیم با شهروندان گرامی طرح موضوع نماییم گفت : به دلیل غذا دادن به سگها در مناطق مسکونی  توسط تعدادی از شهروندان، در سطح محلات مسکونی شهر […]

ادامه مطلب
اگر فقط زباله‌ها را شب ساعت ۹ بیرون خانه‌ها بگذاریم…..

اگر فقط زباله‌ها را شب ساعت ۹ بیرون خانه‌ها بگذاریم…..

   رئیس سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت اعلام کرد: اگر تنها زباله‌ها را شب هنگام ساعت ۹ شب بیرون خانه‌ها بگذاریم بخش قابل توجه ای از مشکلات و مسائل بهداشتی محله‌مان را حل کرده‌ایم. علی مقصودی با اشاره به اینکه زمانبندی جمع‌آوری زباله‌های محلات مختلف شهر رشت به گونه‌ای برنامه‌ریزی شده که کار جمع‌آوری دقیقاً از […]

ادامه مطلب
بازدید از سامانکده سگ های بلاصاحب شهری

بازدید از سامانکده سگ های بلاصاحب شهری

باحضور رئیس کمیسیون بهداشت،محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر از سامانکده سگ های بلاصاحب شهرداری رشت بازدید شد. به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت؛ صبح روز دوشنبه بیست و دوم آبان ماه حسن کریمی کرنق رئیس کمیسیون بهداشت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر رشت همراه با علی […]

ادامه مطلب
پاکسازی رودخانه زرجوب از زباله و هرس علف های هرز

پاکسازی رودخانه زرجوب از زباله و هرس علف های هرز

به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در راستای تنظیف محیط زیست شهری حاشیه رودخانه زرجوب از زباله پاکسازی و پاکتراشی علف های هرز به انجام رسید. حمید محسنی معاون فنی و اجرایی سازمان با اعلام این خبر افزود : این پاکسازی ها توسط پاکبانان سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت هر هفته در […]

ادامه مطلب
پاکسازی و امحا گونه غیربومی و مهاجم سنبل آبی از تالاب عینک

پاکسازی و امحا گونه غیربومی و مهاجم سنبل آبی از تالاب عینک

جمع آوری ادواری گیاه #سنبل_آبی توسط نیروهای زحمتکش رفت و روب سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت ادامه دارد. به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت؛ پایش و کنترل توده های سنبل آبی در تالاب عینک رشت ادامه داشته و با رشد و تکثیر پیش از تشکیل توده های حجیم و بصورت ادواری توسط […]

ادامه مطلب
بازدید ریاست سازمان از پروژه بهسازی لندفیل سراوان

بازدید ریاست سازمان از پروژه بهسازی لندفیل سراوان

دکتر علی مقصودی شقاقی ریاست سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت از روند پیشرفت پروژه بهسازی لندفیل سراوان بازدید نمود. به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت؛ محمود بهرامخواه معاون پردازش و دفع پسماندهای سازمان با اعلام این خبر افزود : در راستای اهمیت پروژه و تاکیدات ریاست محترم جمهور و عزم مدیریت شهری […]

ادامه مطلب
پیشرفت هشتاد درصدی پروژه بهسازی لندفیل سراوان

پیشرفت هشتاد درصدی پروژه بهسازی لندفیل سراوان

 به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت به نقل از  مدیریت ارتباطات شهرداری رشت، رحیم شوقی از پیشرفت فیزیکی حدود ۸۰ درصدی پروژه بهسازی لندفیل سراوان خبر داد و افزود: محدوده اجرای پروژه به مساحت ۲۱ هکتار به طور کامل پوشانده می شود تا از نفوذ شیرابه به طرف اراضی و آب های […]

ادامه مطلب
بررسی فعالیت های سازمان با حضور عضو شورای اسلامی شهر رشت

بررسی فعالیت های سازمان با حضور عضو شورای اسلامی شهر رشت

به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت؛ صبح روز چهارشنبه دهم آبان ماه  محسن سماکچی عضو شورای اسلامی شهر رشت با حضور در سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت با علی مقصودی ریاست این سازمان دیدار و به بررسی روند فعالیت های این سازمان و اهم اقدامات انجام شده پرداخت

ادامه مطلب
همکاری عالی شرکت گاز گیلان جهت جمع آوری کاغذ های بازیافتی

همکاری عالی شرکت گاز گیلان جهت جمع آوری کاغذ های بازیافتی

گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت؛ در راستای تفکیک از مبدا و جمع آوری پسماند خشک در ادارات و مدارس، شرکت گاز استان گیلان از ادارات پیشرو در زمینه جمع آوری پسماند خشک و کاغذ بوده که جا دارد سایر ادارات شهر رشت نیز در خصوص مدیریت پسماند و تفکیک از مبدا به […]

ادامه مطلب
بررسی فعالیت های مدیریت پسماند با حضور شهردار رشت

بررسی فعالیت های مدیریت پسماند با حضور شهردار رشت

بررسی فعالیت های سازمان مدیریت پسماند با حضور دکتر رحیم شوقی شهردار رشت به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت؛ صبح روز دوشنبه هشتم آبان ماه دکتر رحیم شوقی شهردار رشت با حضور در سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت به بررسی روند فعالیت های این سازمان و اهم اقدامات انجام شده پرداخت. با […]

ادامه مطلب
برگزاری جلسه کمیسیون توسعه پایدار شورای اسلامی شهر رشت

برگزاری جلسه کمیسیون توسعه پایدار شورای اسلامی شهر رشت

جلسه کمیسیون توسعه پایدار شورای اسلامی شهر رشت به ریاست سید حسین رضویان برگزار شد   به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت جلسه کمیسیون توسعه پایدار در شورای اسلامی رشت برگزار و نسبت به بررسی یکی از طرح های ارسالی با موضوع انرژی های تجدید پذیر اقدام وسپس لوح تقدیری به یکی […]

ادامه مطلب
جلسه ریاست سازمان با سرکارگران مناطق پنجگانه شرکت های رفت و روب برگزار شد

جلسه ریاست سازمان با سرکارگران مناطق پنجگانه شرکت های رفت و روب برگزار شد

تلاش و تدبیر سرکارگران منجر به جلوگیری از تضییع حقوق کارگران خواهد شد جلسه ریاست سازمان با سرکارگران مناطق پنجگانه شرکت های رفت و روب برگزار شد به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت؛ طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه سوم و چهارم آبان ماه، سرکارگران رفت و روب مناطق پنجگانه شامل نواحی پانزده […]

ادامه مطلب
همکاری دستگاه ها با یکدیگر منجر به انسجام مدیریتی و بهبود عملکرد در مدیریت پسماند می شود

همکاری دستگاه ها با یکدیگر منجر به انسجام مدیریتی و بهبود عملکرد در مدیریت پسماند می شود

مجید عزیزی، ریاست شورای اسلامی شهرستان رشت با حضور در سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت عنوان کرد: همکاری دستگاه ها با یکدیگر منجر به انسجام مدیریتی و بهبود عملکرد در مدیریت پسماند می شود. به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت؛ مجید عزیزی عضو شورای اسلامی شهر رشت با حضور در سازمان مدیریت […]

ادامه مطلب
در کمیسیون بهداشت، محیط زیست و خدمات شهری مطرح شد: درخواست احیای کارگروه ساماندهی سگ های بلاصاحب

در کمیسیون بهداشت، محیط زیست و خدمات شهری مطرح شد: درخواست احیای کارگروه ساماندهی سگ های بلاصاحب

در کمیسیون بهداشت، محیط زیست و خدمات شهری مطرح شد: درخواست احیای کارگروه ساماندهی سگ های بلاصاحب   به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل شورای اسلامی شهر رشت هفتاد و ششمین جلسه کمیسیون بهداشت، محیط زیست و خدمات شهری روز دوشنبه اول آبان […]

ادامه مطلب
نصب دستگاه شریدر با هدف خورد کردن (چیپس کردن) لاستیک هاى مستعمل در دفنگاه سراوان

نصب دستگاه شریدر با هدف خورد کردن (چیپس کردن) لاستیک هاى مستعمل در دفنگاه سراوان

نصب دستگاه شریدر با هدف خورد کردن (چیپس کردن) لاستیک هاى مستعمل در دفنگاه سراوان یک عدد دستگاه شریدر در دفنگاه سراوان رشت نصب و راه اندازی شد. به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت؛ محمود بهرامخواه معاون پردازش و دفع پسماندهای سازمان با اعلام این خبر گفت : در راستای ساماندهی لاستیک […]

ادامه مطلب
جلسه توان سنجی شرکت های هوشمند جمع آوری پسماند خشک

جلسه توان سنجی شرکت های هوشمند جمع آوری پسماند خشک

پیمانکاران بر اساس شیوه نامه جمع آوری هوشمند پسماند خشک ابلاغی وزارت کشور انتخاب می شوند. به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت؛ جلسه کمیته صدور و لغو مجوز با موضوع توان سنجی شرکت های هوشمند جمع آوری پسماند خشک در سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت برگزار شد. در این جلسه که نمایندگانی […]

ادامه مطلب
تفکیک از مبدا در ادارات با جدیت پیگیری می شود

تفکیک از مبدا در ادارات با جدیت پیگیری می شود

تفکیک از مبدا در ادارات با جدیت پیگیری می شود سطل های تفکیک زباله تر و خشک و سطل مخصوص جمع آوری کاغذ باطله با شعار کاغذ زباله نیست در فرمانداری رشت جانمایی شد.به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت؛ حمید محسنی معاون فنی و اجرایی سازمان با اعلام این خبر افزود : […]

ادامه مطلب
مهمترین وظایف شهرداران و دهیاران گیلان مدیریت پسماند است

مهمترین وظایف شهرداران و دهیاران گیلان مدیریت پسماند است

استاندار در کارگروه مدیریت پسماند گیلان: مهمترین وظایف شهرداران و دهیاران گیلان مدیریت پسماند است استاندار گیلان با تاکید بر اینکه این استان یکی از مقاصد مهمم گردشگری کشور است، گفت: یکی از مهمترین وظایف شهرداران و دهیاران در بخش مدیریت و ساماندهی پسماند است.  به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت به […]

ادامه مطلب
سم پاشی دفنگاه زباله سراوان با هدف جلوگیری از ازدیاد حشرات

سم پاشی دفنگاه زباله سراوان با هدف جلوگیری از ازدیاد حشرات

سم پاشی دفنگاه زباله سراوان با هدف جلوگیری از ازدیاد حشرات با سموم استاندارد به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت؛ با توجه به انجام پروژه بهسازی دفنگاه سراوان، سم پاشی دفنگاه نیز جهت کنترل جمعیت حشرات انجام می گیرد. محمود بهرامخواه معاون پردازش و دفع پسماندهای سازمان در همین رابطه اضهار داشت: […]

ادامه مطلب
رفع آب گرفتگی معابر با خودروی واترجت سازمان

رفع آب گرفتگی معابر با خودروی واترجت سازمان

در پی بارش شدید باران و آبگرفتگی معابر عمومی در مناطق شهر و به منظور پیشگیری از بروز مشکلات برای شهروندان، رفع آبگرفتگی به وسیله خودروی واتر جت سازمان و لایروبی با تلاش های پاکبانان در سه نقطه فلکه جهاد، ورودی خیابان شهید رجایی و نبش کوچه ۴٧ توسط معاونت فنی و اجرایی سازمان مدیریت […]

ادامه مطلب
رفع آبگرفتگی معابر با نظارت میدانی شهردار رشت

رفع آبگرفتگی معابر با نظارت میدانی شهردار رشت

در پی بارش شدید باران و آبگرفتگی معابر عمومی در منطقه چهار شهر رشت با حضور و نظارت میدانی دکتر رحیم شوقی شهردار، برخی مسوولان مناطق و تلاش نیروی های سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت و بهره گیری از خودروی واتر جت سازمان، نسبت به رفع آبگرفتگی معابر در بلوار شهدای گمنام اقدام شد. شهروندان […]

ادامه مطلب
برگزاری نشست تخصصی اجرای طرح تفکیک زباله از مبدا

برگزاری نشست تخصصی اجرای طرح تفکیک زباله از مبدا

برگزاری نشست تخصصی در راستای هماهنگی و وحدت رویه در چگونگی اجرای طرح تفکیک زباله از مبدا و بررسی شیوه های نوین مدیریت پسماند در اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان   نشست تخصصی مدیریت پسماند با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری ، مدیرکل حفاظت محیط‌زیست ، معاونین عمرانی فرمانداری های استان ، مدیران […]

ادامه مطلب
لایروبی کانال فاضلاب در منطقه چهار

لایروبی کانال فاضلاب در منطقه چهار

لایروبی کانال فاضلاب و آبهای سطحی در کوچه هجدهم شهدای گمنام در منطقه چهار شهر رشت به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت؛ به منظور پیشگیری از بروز مشکلات ناشی از بارش باران و آبگرفتگی معابر، کانال فاضلاب و آب‌های سطحی در کوچه هجدهم شهدای گمنام لایروبی شد.

ادامه مطلب
پاکسازی جوی آب و شستشوی مخازن زباله در پیاده راه فرهنگی رشت

پاکسازی جوی آب و شستشوی مخازن زباله در پیاده راه فرهنگی رشت

پاکسازی جوی آب و شستشوی مخازن زباله در پیاده راه فرهنگی رشت به طور منظم مخازن زباله شستشو و جوی آب در پیاده راه فرهنگی رشت از زباله پاکسازی می شود. به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت؛ علی مقصودی ریاست سازمان با اعلام این خبر افزود : بصورت هفتگی مخازن زباله شستشو […]

ادامه مطلب
شستشوی مکانیزه معابر و تنظیف خیابان ها

شستشوی مکانیزه معابر و تنظیف خیابان ها

شستشوی مکانیزه معابر و تنظیف خیابان ها در سطح مناطق پنجگانه شهر رشت به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت؛ معابر و خیابان ها در سطح مناطق پنجگانه شهر رشت نظافت می گردد.حمید محسنی معاون فنی و اجرایی سازمان با اعلام این خبر افزود : با استفاده از ناوگان مکانیزه شرکت های پیمانکار […]

ادامه مطلب
رفع آبگرفتگی معابر

رفع آبگرفتگی معابر

در پی بارش شدید باران و آبگرفتگی معابر عمومی در مناطق پنجگانه شهر رشت با تلاش های نیروی های سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت و بهره گیری از خودروی واتر جت سازمان، نسبت به رفع آبگرفتگی معابر اقدام شد. شهروندان محترم در صورت بروز هرگونه مشکل ناشی از بارش باران و آبگرفتگی کوچه یا خیابان […]

ادامه مطلب
به مناسبت روز جهانی کودک برگزار شد: آغاز سال تحصیلی و استقبال از غنچه ها

به مناسبت روز جهانی کودک برگزار شد: آغاز سال تحصیلی و استقبال از غنچه ها

به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت؛ جشن استقبال از غنچه ها و آغاز سال تحصیلی پیش دبستانی ها با حضور مدیرکل آموزش پرورش استان، دکتر شمس شفیعی عضو شورای اسلامی شهر رشت، پورکاظمی مدیر ناحیه دو آموزش پرورش، حسینی عضو هیات مدیره سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت و تعدادی از مدیران آموزش […]

ادامه مطلب
شهرداران فعال و نوآور در مدیریت پسماند گیلان اعتبار می‌گیرند

شهرداران فعال و نوآور در مدیریت پسماند گیلان اعتبار می‌گیرند

استاندار گیلان: شهرداران فعال و نوآور در مدیریت پسماند گیلان اعتبار می‌گیرند استاندار گیلان با اشاره به نقش مهم شهرداری‌ها در حوزه مدیریت پسماند گفت: شهرداراران فعال و نوآور استان که در حوزه‌های مختلف اعم از مدیریت پسماند هزینه کرده‌اند، اعتبار می‌گیرند و این موضوع مورد توجه کمیته تخصیص اعتبارات گیلان هست. به گزارش امور […]

ادامه مطلب
جلسه با مدیران ناحیه ۱ و ۲ آموزش و پروش با حضور دکتر شمس شفیعی

جلسه با مدیران ناحیه ۱ و ۲ آموزش و پروش با حضور دکتر شمس شفیعی

جلسه ای با حضور عضو شورای اسلامی شهر رشت و مدیران ناحیه ۱ و ۲ آموزش و پروش رشت در دفتر سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری برگزار شد. به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت‌؛ علی مقصودی رئیس سازمان با اعلام این خبر افزود : با توجه به اهمیت موضوع آموزش در مدارس و […]

ادامه مطلب
لایروبی فاضلاب آستارا با اعزام خودروی واتر جت سازمان

لایروبی فاضلاب آستارا با اعزام خودروی واتر جت سازمان

کمک به لایروبی و بازگشایی شبکه جمع آوری  آبهای سطحی و  فاضلاب شهر  آستارا با اعزام مجدد خودروی تخصصی  واتر جت سازمان مدیریت پسماند شهرداری رشت با دستور شهردار رشت یک دستگاه خودروی واتر جت سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت مجددا  به آستارا اعزام شد. به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت؛ با […]

ادامه مطلب
برگزاری سومین جلسه بررسی عملکرد پیمانکاران پسماند خشک

برگزاری سومین جلسه بررسی عملکرد پیمانکاران پسماند خشک

با حضور رئیس سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت عملکرد پیمانکاران جمع آوری پسماند خشک در مناطق یک، دو و چهار شهر رشت بررسی شد. به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت؛ سومین جلسه بررسی عملکرد شرکت های جمع آوری پسماند خشک شهر رشت با حضور رئیس سازمان و مسئولان بازرسی و حراست برگزار […]

ادامه مطلب
پیگیری ساخت نیروگاه زباله سوز با حضور معاون مالی شهرداری رشت

پیگیری ساخت نیروگاه زباله سوز با حضور معاون مالی شهرداری رشت

جلسه پیگیری وضعیت احداث نیروگاه زباله سوز شهر رشت با حضور ناصر عطایی معاون مالی شهرداری رشت و نمایندگان شرکت تدبیر توسعه سلامت TTS در سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت برگزار شد. به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت؛ علی مقصودی رئیس سازمان با اعلام این خبر افزود : در راستای برگزاری جلسات […]

ادامه مطلب
درصدد بهبود شرایط تفکیک زباله از مبدا هستیم

درصدد بهبود شرایط تفکیک زباله از مبدا هستیم

درصد قابل توجه از شهروندان زباله‌های خشک خود را تحویل پیمانکاران مدیریت پسماند نمی‌دهند. رئیس سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت با اشاره به اینکه با وجود همه اقدامات تبلیغی، اطلاع‌رسانی و فرهنگسازی که سازمان مدیریت پسماندها انجام داده، هنور درصد قابل توجهی از شهروندان یا اقدام به تفکیک زباله‌ها نمی‌کنند و یا زباله‌های تفکیک شده خود […]

ادامه مطلب
بهبود عملکرد سازمان در ساماندهی سگ های بلاصاحب شهری

بهبود عملکرد سازمان در ساماندهی سگ های بلاصاحب شهری

سامانکده سگ های بلاصاحب شهری در محل شرکت کود آلی گیلان در حال بهسازی است. به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت؛ در راستای وظایف محول شده به سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت جهت ساماندهی سگ های بلاصاحب شهری، فاز نخست جایگاه تعیین شده در داخل شرکت کودآلی در حال اجرای بهسازی شامل […]

ادامه مطلب
فراخوان شناسایی مجریان بخش خصوصی جمع آوری هوشمند پسماند خشک

فراخوان شناسایی مجریان بخش خصوصی جمع آوری هوشمند پسماند خشک

فراخوان شناسایی مجریان بخش خصوصی جمع آوری هوشمند پسماند خشک با استفاده ازبسترفضای مجازی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت درنظردارد مطابق ضوابط ماده (۹و۷) قانون مدیریت پسماند و برابر شیوه نامه جمع آوری هوشمند پسماند خشک توسط مجریان بخش خصوصی ابلاغ شده توسط سازمان شهرداری و دهیاری های وزارت کشور (فایل شیوه نامه درسایت سازمان […]

ادامه مطلب
شهر رشت نیازمند مشارکت شهروندان در تفکیک از مبدا

شهر رشت نیازمند مشارکت شهروندان در تفکیک از مبدا

بیش از ۷۳ درصد زباله‌های شهر رشت فسادپذیر هستند!/ از ۵۳۰ تن زباله تولیدی در رشت تنها ۱۰ تن تفکیک می‌شوند. به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت‌‌‌‌‌‌‌؛ در هر ۲۴ ساعت در شهر رشت ببش از ۵۰۰ تن زباله تولید می‌شود که بیش از ۷۳ درصد آن فسادپذیر هستند که باید فکری […]

ادامه مطلب
کارگروه مدیریت پسماند استان برگزار شد

کارگروه مدیریت پسماند استان برگزار شد

جلسه کارگروه مدیریت پسماند گیلان با حضور اعضای و مدعوین مرتبط در محل سالن اجتماعات شهید انصاری استانداری به ریاست معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استاندار و به دبیری اداره کل حفاظت محیط زیست استان برگزار شد. به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت به نقل از روابط عمومی استانداری گیلان؛ این جلسه با […]

ادامه مطلب
سامانه ۱۳۷ پل ارتباطی شهروندان با سازمان مدیریت پسماندها

سامانه ۱۳۷ پل ارتباطی شهروندان با سازمان مدیریت پسماندها

یکی از پل‌های ارتباطی شهروندان با سازمان‌ مدیریت پسماند شهرداری سامانه ۱۳۷ است رئیس سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در این باره گفت: یکی از راه‌های اصلی ارتباطی شهروندان برای اعلام نواقص عملکرد پیمانکاران پسماندهای خشک، تماس با سامانه ۱۳۷ شهرداری رشت است. علی مقصودی با اشاره به اینکه ممکن است برخی از شهروندان صدای […]

ادامه مطلب
نگاه شهروندان به طرح تفکیک زباله‌ها از مبدا‌ را باید تغییر دهیم

نگاه شهروندان به طرح تفکیک زباله‌ها از مبدا‌ را باید تغییر دهیم

رئیس سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت با تاکید بر اینکه بدون‌ حمایت و پشتیبانی شهروندان طرح تفکیک از مبدا به نتیجه و ثمر نمی‌رسد گفت: متاسفانه الان بسیاری از شهروندان اعتماد و اعتقاد خود را نسبت به اجرای درست طرح تفکیک زباله‌ها از مبدا توسط شهرداری را از دست داده‌اند و ما دوباره باید با […]

ادامه مطلب
برای نتیجه‌گیری تفکیک زباله‌ها از مبدا اعتمادسازی می‌کنیم

برای نتیجه‌گیری تفکیک زباله‌ها از مبدا اعتمادسازی می‌کنیم

واقعیت امر این است که در یک دوره هایی داشت موضوع تفکیک زباله‌ از مبدا در شهر رشت خوب جا می‌افتاد اما به هر دلیل اجرای این طرح با وقفه مواجه و در نهایت متوقف شد و ما هم‌ اکنون درصدد احیای این کار در شهر رشت هستیم. این مطلب را رئیس سازمان مدیریت پسماندهای […]

ادامه مطلب
پاکسازی زباله،تنظیف محیط و حذف علف های هرز در منطقه چهار شهر رشت

پاکسازی زباله،تنظیف محیط و حذف علف های هرز در منطقه چهار شهر رشت

پاکسازی زباله،تنظیف محیط و حذف علف های هرز در منطقه چهار شهر رشت به نشانی بلوار لاکان، شانزده متری سمیه، شهرک فجر، کوچه های دوازده و سیزده فروردین و کوچه های حافظ به سمت شهدای سلیمانداراب توسط پاکبانان سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت به انجام رسید.

ادامه مطلب
شهروندان رشت منتظر خودروهای جمع‌آوری پسماندهای خشک باشند

شهروندان رشت منتظر خودروهای جمع‌آوری پسماندهای خشک باشند

بین ساعت ۹ صبح تا ۱۴ بعدازظهر؛ شهروندان رشت منتظر خودروهای جمع‌آوری پسماندهای خشک باشند همه برنامه‌ریزی ها برای انجام دقیق و منظم طرح جمع‌آوری پسماندهای خشک در هر پنج منطقه شهرداری رشت صورت پذیرفته است. این مطلب را رئیس سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت عنوان کرد و گفت: به یقین دوره‌ای جدید به حول […]

ادامه مطلب
برنامه ریزی برای پاکسازی کانال در بلوار ولی عصر (عج) و مقابل هلال احمر 

برنامه ریزی برای پاکسازی کانال در بلوار ولی عصر (عج) و مقابل هلال احمر 

بازدید مشترک جهت برنامه ریزی های لازم برای پاکسازی کانال آب در بلوار ولی عصر (عج) و مقابل هلال احمر در خیابان شهید خانجانی به انجام رسید. به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت؛ حمید محسنی معاون فنی و اجرایی سازمان با اعلام این خبر گفت : در راستای رعایت بهداشت محیط و […]

ادامه مطلب
تصفیه شیرابه زباله به شیوه گیاه پالایی

تصفیه شیرابه زباله به شیوه گیاه پالایی

با استفاده از سنبل آبی طرح آزمایشی تصفیه شیرابه در دفنگاه سراوان آغاز شد. به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری؛ علی مقصودی رئیس سازمان با اعلام این خبر افزود : یکی از شیوه های تصفیه پساب و فاضلاب استفاده از گیاهان بوده که طرح آزمایشی تصفیه شیرابه زباله در دفنگاه سراوان رشت نیز […]

ادامه مطلب
آغاز فرآوری و انتقال لاستیک های مستعمل در دفنگاه سراوان

آغاز فرآوری و انتقال لاستیک های مستعمل در دفنگاه سراوان

لاستیک های مستعمل دپو شده در محل دفن زباله سراوان رشت در چرخه بازیافت قرار گرفت. به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت؛ با پیگیری واهتمام سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت و پس از چندین سال وقفه و دپوی تعداد قابل توجه ای لاستیک مستعمل ،پیمانکار فرآوری و انتقال لاستیک های دپو شده […]

ادامه مطلب
بررسی برنامه های اجرایی سازمان با حضور دکتر سید شمس شفیعی

بررسی برنامه های اجرایی سازمان با حضور دکتر سید شمس شفیعی

عضو شورای اسلامی شهر رشت با حضور در سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در خصوص برنامه های اجرایی این سازمان گفتگو نمود. به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت؛ صبح یکشنبه ١٢ شهریورماه ١۴٠٢، دکتر سید شمس شفیعی عضو شورای اسلامی شهر رشت و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه این شورا با علی […]

ادامه مطلب
پاکسازی و امحا گونه غیربومی و مهاجم سنبل آبی از تالاب عینک ادامه دارد

پاکسازی و امحا گونه غیربومی و مهاجم سنبل آبی از تالاب عینک ادامه دارد

جمع آوری گیاه سنبل آبی توسط پاکبانان شهرداری رشت به انجام رسید به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت؛ پایش و کنترل توده های سنبل آبی در تالاب عینک رشت ادامه داشته و با رشد و تکثیر پیش از تشکیل توده های حجیم و بصورت ادواری توسط نیروهای پاکبان جمع آوری و امحا […]

ادامه مطلب
گفتگوی زنده ریاست سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت با شهروندان

گفتگوی زنده ریاست سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت با شهروندان

علی مقصودی رئیس سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت با حضور در برنامه صبح تازه شبکه باران بر لزوم توجه به به تفکیک از مبدا و بازیافت زباله تاکید کرد. به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت؛ در برنامه صبح تازه شبکه استانی گیلان “باران” که در روز شنبه ١١ شهریور ماه ١۴٠٢ برگزار […]

ادامه مطلب
ارزیابی مثبت نمایندگان وزیر کشور از وضعیت لندفیل سراوان

ارزیابی مثبت نمایندگان وزیر کشور از وضعیت لندفیل سراوان

دکتر طهوری نماینده و مشاور وزیر کشور همراه با دکتر احمدی مدیرکل پسماند سازمان همیاری شهرداری ها و دهیاری های وزارت کشور با حضور در لندفیل سراوان از وضعیت پیشرفت پروژه بهسازی دفنگاه سراوان رشت بازدید کردند. به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت؛ علی مقصودی رئیس این سازمان با اعلام این خبر […]

ادامه مطلب
هم افزایی جهت تسریع فعالیت‌های فرهنگی و جلب مشارکت مردمی در مدیریت پسماند

هم افزایی جهت تسریع فعالیت‌های فرهنگی و جلب مشارکت مردمی در مدیریت پسماند

جلسه مشترک سازمان های مدیریت پسماند، سیما، منظر و فضای سبز و فرهنگی و ورزشی شهرداری رشت با حضور روسا و معاونین، برخی فعالین رسانه و با شرکت سید حسین رضویان عضو شورای اسلامی شهر رشت و رئیس کمیسیون توسعه پایدار این شورا در روز پنجشنبه ٩ شهریور ١۴۰٢ در محل سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری […]

ادامه مطلب
برگزاری دومین جلسه بررسی عملکرد پیمانکاران پسماند خشک

برگزاری دومین جلسه بررسی عملکرد پیمانکاران پسماند خشک

با حضور رئیس سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت عملکرد پیمانکاران جمع آوری پسماند خشک در مناطق پنجگانه شهر رشت بررسی شد. به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت؛ دومین جلسه بررسی عملکرد شرکت های جمع آوری پسماند خشک در مناطق پنجگانه شهر رشت با حضور رئیس سازمان و معاون حوزه فنی و اجرایی […]

ادامه مطلب
برای هر کیلوگرم پسماند در شهر رشت حدود ۶۹۵ ریال هزینه می شود.

برای هر کیلوگرم پسماند در شهر رشت حدود ۶۹۵ ریال هزینه می شود.

رئیس سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت طی یاداشتی که در اختیار رسانه ها قرار گرفته است، توضیحاتی در خصوص ماموریت ها و وضعیت مدیریت پسماندهای شهر رشت ارائه نمود. به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت، متن یاداشت علی مقصودی شقاقی به دین شرح است: امروز پس از کم‌تر از سه ماه در […]

ادامه مطلب
با حضور دکتر رحیم شوقی شهردار رشت، مسائل و عملکرد سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت بررسی گردید.

با حضور دکتر رحیم شوقی شهردار رشت، مسائل و عملکرد سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت بررسی گردید.

با حضور دکتر رحیم شوقی شهردار رشت، مسائل و عملکرد سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت بررسی گردید. به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت؛ صبح یکشنبه پنجم شهریور و با حضور دکتر رحیم شوقی شهردار کلانشهر رشت در سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت مسائل و عملکرد این سازمان بررسی شد. علی مقصودی رییس […]

ادامه مطلب
بازدید از تصفیه خانه شیرابه سراوان با هدف اطلاع از پیشرفت امور

بازدید از تصفیه خانه شیرابه سراوان با هدف اطلاع از پیشرفت امور

رئیس کمیسیون بهداشت، محیط زیست و خدمات شهری از تصفیه خانه شیرابه سراوان بازدید کرد. به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت؛ حسن کریمی کرنق رئیس کمیسیون بهداشت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر رشت همراه با سجاد حسینی عضو هیات مدیره سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت و هیات همراه از […]

ادامه مطلب
پاکسازی حاشیه رودخانه در پل بوسار

پاکسازی حاشیه رودخانه در پل بوسار

تنظیف شهر و جمع آوری پسماند از حاشیه رودخانه های شهر رشت توسط پاکبانان و با مدیریت میدانی معاون فنی و اجرایی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت هر هفته در روز جمعه به انجام می رسد.

ادامه مطلب
پاکسازی حاشیه رودخانه در منظریه

پاکسازی حاشیه رودخانه در منظریه

تنظیف شهر و جمع آوری پسماند از حاشیه رودخانه های شهر رشت توسط پاکبانان و با مدیریت میدانی معاون فنی و اجرایی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت هر هفته در روز جمعه به انجام می رسد.

ادامه مطلب
شستشوی مخازن زباله با هدف رعایت بهداشت محیط انجام شد

شستشوی مخازن زباله با هدف رعایت بهداشت محیط انجام شد

مخازن زباله توسط نیروهای پاکبان شهرداری شستشو گردید. به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت؛ حمید محسنی معاون فنی و اجرایی این سازمان با بیان اینکه بصورت دوره ای شستشوی مخازن زباله با هدف جلوگیری از انتشار بوی نامطبوع و تجمع حشرات صورت می‌گیرد افزود : سرکشی به نیروهای پاکبان سطح شهر و بررسی […]

ادامه مطلب
گفتگو با رئیس سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در برنامه صبح تازه شبکه باران

گفتگو با رئیس سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در برنامه صبح تازه شبکه باران

علی مقصودی رئیس سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت با حضور در برنامه صبح تازه شبکه باران بر لزوم توجه به به تفکیک از مبدا و بازیافت زباله تاکید کرد. به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت؛ در برنامه صبح تازه شبکه استانی گیلان “باران” که در روز یکشنبه ٢٩ مرداد ١۴٠٢ برگزار شد، […]

ادامه مطلب
برگزاری جلسه کمیسیون بهداشت، محیط زیست و خدمات شهری

برگزاری جلسه کمیسیون بهداشت، محیط زیست و خدمات شهری

با حضور اعضای کمیسیون بهداشت، محیط زیست و خدمات شهری رشت اقدامات سه ماهه سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در روز شنبه ٢٨ مرداد ١۴٠٢ بررسی شد. به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت‌‌؛ سجاد حسینی عضو هیات مدیره این سازمان با اعلام این خبر افزود : در راستای گزارش دهی به اعضای […]

ادامه مطلب
احداث حوضچه تجمیع شیرابه در دفنگاه سراوان

احداث حوضچه تجمیع شیرابه در دفنگاه سراوان

با هدف جلوگیری از انتشار شیرابه ها حوضچه تجمیع شیرابه در دفنگاه سراوان رشت در حال احداث است. به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت‌؛ طرح جمع آوری شیرابه با احداث حوضچه در مجاورت دفنگاه سراوان همزمان با پیشرفت پروژه ترمیم و بهسازى جایگاه در حال انجام است. علی مقصودی ریاست سازمان مدیریت […]

ادامه مطلب
پاکسازی رودخانه های زرجوب و گوهر رود از زباله

پاکسازی رودخانه های زرجوب و گوهر رود از زباله

به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت؛ رودخانه های زرجوب و گوهررود در روز های جمعه هر هفته از زباله پاکسازی خواهد شد. حمید محسنی معاون فنی و اجرایی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت با اعلام این خبر افزود : در راستای اهمیت دو رودخانه شهر رشت و به جهت پاکیزگی محیط و […]

ادامه مطلب
برگزاری جلسه بررسی عملکرد شرکت های جمع آوری پسماند خشک با حضور ریاست سازمان مدیریت پسماندها

برگزاری جلسه بررسی عملکرد شرکت های جمع آوری پسماند خشک با حضور ریاست سازمان مدیریت پسماندها

به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت؛ نخستین جلسه بررسی عملکرد شرکت های جمع آوری پسماند خشک در مناطق پنجگانه شهر رشت با حضور علی مقصودی ریاست سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در روز چهارشنبه ٢۵ مرداد ١۴٠٢ برگزار شد. مقصودی هدف از برگزاری این جلسه را بررسی نقایص، احصاء مشکلات و ارائه […]

ادامه مطلب
شیوه  های استحصال گاز متان و ایجاد نیروگاه بیوگاز از دفنگاه سراوان بررسی شد

شیوه  های استحصال گاز متان و ایجاد نیروگاه بیوگاز از دفنگاه سراوان بررسی شد

به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت‌‌‌‌؛ جلسه ای با حضور علی مقصودی ریاست سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت، سجاد حسینی عضو هیات مدیره، محمود بهرامخواه معاون پردازش و دفع و مرتضی شریفی کارشناس مدیریت پسماند سازمان با یکی از شرکت های متخصص در زمینه ایجاد نیروگاه بیوگاز در روز چهارشنبه ٢۵ مرداد […]

ادامه مطلب
ترمیم و بهسازی سامانکده سگ های بلاصاحب شهری

ترمیم و بهسازی سامانکده سگ های بلاصاحب شهری

به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت‌‌‌‌‌؛ سامانکده سگ های بلاصاحب شهر رشت در حال ترمیم و بهسازی می باشد. حمید محسنی معاون فنی و اجرایی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت با اعلام این خبر افزود : پس از جلسه ای در کمیسیون بهداشت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر رشت […]

ادامه مطلب
فرآیند های احداث زباله سوز در جلسه شهردار رشت و شرکت TTS بررسی گردید.

فرآیند های احداث زباله سوز در جلسه شهردار رشت و شرکت TTS بررسی گردید.

به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت ‍‍‍‍‍‍‍پسماندهای شهرداری رشت؛ جلسه مشترک رحیم شوقی شهردار رشت و علی مقصودی ریاست سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت و شرکت سرمایه گذار TTS جهت احداث پروژه زباله سوز در روز شنبه ۲۱ مرداد ۱۴۰۲ دفتر شهردار مورد بررسی قرار گرفت. در این جلسه بحث و پرسش پیرامون مسائل مالی […]

ادامه مطلب
پیام تبریک مدیرعامل سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت به مناسبت هفدهم مرداد ماه، به تمامی اصحاب رسانه

پیام تبریک مدیرعامل سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت به مناسبت هفدهم مرداد ماه، به تمامی اصحاب رسانه

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت به مناسبت هفدهم مرداد ماه، روز خبرنگار در پیامی این روز را به تمامی اصحاب رسانه و خبرنگاران تبریک گفت. به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت، متن پیام علی مقصودی شقاقی بدین شرح است : فرا رسیدن هفدهم مرداد مقارن با شهادت اصحاب رسانه و نامگذاری […]

ادامه مطلب
در جلسه استاندار با نمایندگان مجلس و شرکت TTS بررسی شد

در جلسه استاندار با نمایندگان مجلس و شرکت TTS بررسی شد

جلسه حل مشکل اعتبار موردنیاز احداث پروژه زباله سوز رشت با حضور استاندار گیلان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و شرکت سرمایه گذاری TTS  ، در دفتر«غضنفری» رییس صندوق توسعه ملی برگزار شد. در این جلسه نمایندگان مجلس و شرکت سرمایه گذاری TTS در خصوص حل مشکلات اعتباری و سرعت بخشیدن به ساخت زباله سوز […]

ادامه مطلب
کاغذ زباله نیست؛ آغاز طرح جمع آوری و خریداری کاغذ در ادارات، سازمان ها و مدارس شهر رشت

کاغذ زباله نیست؛ آغاز طرح جمع آوری و خریداری کاغذ در ادارات، سازمان ها و مدارس شهر رشت

به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت‌؛ طرح جمع آوری و خرید کاغذ های بازیافتی در ادارات، سازمان ها و مدارس سطح شهر رشت آغاز شده است. علی مقصودی، سرپرست این سازمان با بیان اینکه روزانه بیش از ۴٠ تن کاغذ در شهر رشت وارد مخازن پسماند می شود گفت : در صورت […]

ادامه مطلب
مسیری نو در ساماندهی سگ های بلاصاحب شهری

مسیری نو در ساماندهی سگ های بلاصاحب شهری

تعامل دو سویه حامیان حیوانات شهری با سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت، صبح یکشنبه یکم مرداد جلسه ای با حضور سرپرست سازمان و مسولان بازرسی، حراست، فنی و اجرایی و حامیان حیوانات شهری برگزار شد. سرپرست سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت با بیان اینکه هدف از […]

ادامه مطلب
تلاش برای تامین اعتبارات پروژه زباله سوز رشت با مشارکت صندوق توسعه ملی و بانک‌های عامل

تلاش برای تامین اعتبارات پروژه زباله سوز رشت با مشارکت صندوق توسعه ملی و بانک‌های عامل

رایزنی شهردار رشت با همراهی استاندار گیلان و نمایندگان مجلس و ریاست سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در پایتخت برای حل معضل چندین ساله پسماند رشت به گزارش واحد روابط عمومی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت به نقل از واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت _ جلسه حل معضل پسماند شهر […]

ادامه مطلب
شهردار رشت در جلسه صحن علنی شورای اسلامی خبر داد؛

شهردار رشت در جلسه صحن علنی شورای اسلامی خبر داد؛

اجرای زباله‌سوز با استفاده از منابع و تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی/ اعلام آمادگی سرمایه‌گذار کودآلی شهرستان نور برای شرکت در مزایده مدیریت شرکت کود آلی لاکان به گزارش واحد روابط عمومی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت به نقل از واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت_ رحیم شوقی شهردار رشت امروز […]

ادامه مطلب