بررسی فعالیت های مدیریت پسماند با حضور شهردار رشت

بررسی فعالیت های سازمان مدیریت پسماند با حضور دکتر رحیم شوقی شهردار رشت

به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت؛ صبح روز دوشنبه هشتم آبان ماه دکتر رحیم شوقی شهردار رشت با حضور در سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت به بررسی روند فعالیت های این سازمان و اهم اقدامات انجام شده پرداخت.
با توجه به تاکیدات ریاست محترم جمهور، شهرداری رشت در تلاش است تا با رفع مشکلات و موانع موجود نسبت به تکمیل زنجیره مدیریت پسماند اقدام نماید

 

 

 

 

 

 

  نظرات