برگزاری جلسه ارائه پروژه نیروگاه بیوگاز

جلسه ارائه پروژه با موضوع نیروگاه بیوگاز در لندفیل سراوان توسط شرکت صیناکو در سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت برگزار شد.

به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت؛ محمود بهرامخواه معاون پردازش و دفع پسماندهای سازمان با اعلام این خبر افزود : در این جلسه که با حضور دکتر علی مقصودی ریاست سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری، معاون فنی و اجرایی سازمان سرمایه گذاری شهرداری رشت و نماینده ای از شرکت صیناکو برگزار شد نسبت به تشریح ابعاد پروژه و مسائل فنی و مهندسی و میزان سرمایه گذاری بحث و بررسی شد. بهرامخواه با بیان اینکه در این پروژه، گازهای حاصل از تجزیه زباله به ویژه گاز متان که از چاهک های احداث شده در دفنگاه خارج می شود و موجب اثرات و تبعات منفی بر محیط زیست است استحصال شده و با نصب و راه اندازی تجهیزات نیروگاه بیوگاز، تولید برق انجام می گیرد که به شبکه توزیع برق استان وصل خواهد شد.

وی در پایان با اشاره به خطرات احتمالی نشت گاز افزود : یکی از تهدیدات دفنگاه ها خطر انفجار ناشی از تجمع گاز است که امید می رود با احداث نیروگاه بیوگاز ضمن تولید انرژی برق، از انتشار بوی نامطبوع در دفنگاه نیز جلوگیری بعمل آید.

 

  نظرات