فراخوان سامانه هوشمند رشت پاک

بسمه تعالی 

فراخوان شناسایی مجریان بخش خصوصی بهره بردار از سامانه هوشمند جمع آوری پسماند خشک

سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در نظر دارد مطابق ضوابط ماده (۹و۷) قانون مدیریت پسماند نسبت به شناسایی پیمانکاران بهره بردار از سامانه هوشمند جمع آوری پسماند خشک(رشت پاک )، اقدام نماید. لذا از کلیه افراد حقیقی و حقوقی که می توانند در بستر سامانه هوشمند نسبت به ارائه خدمات جمع آوری پسماند خشک فعالیت کنند دعوت می شود حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۳ نسبت به ارائه درخواست مکتوب خود به سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت واقع در رشت-سبزه میدان-ابتدای استادسرا اقدام نمایند.

متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتربا شماره تلفن ۰۱۳۳۳۲۴۱۷۷۰تماس حاصل فرمایند.

  نظرات