غذارسانی غیراصولی منجر به تجمع حیوانات بلاصاحب در شهر و افزایش تعارض بین سگها و شهروندان شده است.

به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت علی مقصودی رئیس سازمان با اعلام اینکه در راستای ساماندهی سگهای بلاصاحب در رشت به مسائلی برخوردیم که لازم می‌دانیم با شهروندان گرامی طرح موضوع نماییم گفت : به دلیل غذا دادن به سگها در مناطق مسکونی  توسط تعدادی از شهروندان، در سطح محلات مسکونی شهر شاهد تشکیل نقاط تجمع این سگ ها در معابر با تراکم سکونت بالا هستیم و این موضوع زمینه تعارضات شدید بین این حیوانات با شهروندان را فراهم نموده است.
مقصودی همچنین به افرادی که تحت هر عنوان میخواهند به سگ ها و گربه ها غذا رسانی کنند تاکید کرد: نباید این کار را در کوچه ها و خیابان ها و پارک‌ها و بطور کل معابر عمومی انجام دهند و این تعارض حضور انسانها و حیوانات ،قطعا به ضرر حیوانات تمام خواهد شد و در واقع این نحوه غذا رسانی و حمایت، جان حیوانات را بیشتر به خطر می اندازد لذا اکیدا از غذا دادن به حیوانات در سطح شهر خودداری نموده و ضرورت دارد نسبت به نگهداری از سگها در اماکن شخصی خود یا واگذاری سگ ها به افراد متقاضی جهت نگهداری اقدام شود و در صورت ضرورت ، غذارسانی ها فقط در اطراف رینگ شهر و نقاط پرت به انجام برسد تا از برخورد های حیوانات بلاصاحب به ویژه سگ ها با شهروندان پیشگیری شود.

  نظرات