شستشوی و تنظیف پل جانبازان در منطقه سه شهرداری رشت

شستشوی علائم ترافیکی،رفت و روب و تنظیف پل جانبازان در منطقه سه توسط پاکبانان سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت انجام شد.
از شهروندان محترم درخواست می‌گردد جهت رعایت نظافت شهر و محلات از رهاسازی پسماند در معابر عمومی خودداری نمایند.
امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت
  نظرات