آگهی همکاری و بکارگیری دامپزشک

آگهی همکاری

سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در نظر دارد نسبت به بکارگیری یک دامپزشک متخصص و جراح در زمینه عقیم سازی، درمان و تیمار سگ های بلاصاحب شهری در سامانکده شهرداری رشت اقدام نماید.
لذا از متقاضیان درخواست می شود با شماره ۰۱۳۳۳۲۴۱۷۷۰ تماس حاصل نموده و یا حضورا به آدرس سبزه میدان، خیابان استادسرا، سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت مراجعه نمایند.
  نظرات