برگزاری دومین جلسه بررسی عملکرد پیمانکاران پسماند خشک

با حضور رئیس سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت عملکرد پیمانکاران جمع آوری پسماند خشک در مناطق پنجگانه شهر رشت بررسی شد.

به گزارش امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت؛ دومین جلسه بررسی عملکرد شرکت های جمع آوری پسماند خشک در مناطق پنجگانه شهر رشت با حضور رئیس سازمان و معاون حوزه فنی و اجرایی برگزار شد.

علی مقصودی در این جلسه با اخذ نظرات و بررسی مباحث مطرح شده گفت : می‌بایست شرکت ها در مسیر بهبود روند جمع آوری پسماند خشک حرکت نموده و با افزایش ساعت فعالیت پرسنل، حجم بیشتری از پسماند های بازیافتی و تفکیک شده توسط شهروندان در سطح شهر را جمع آوری نمایند.

وی با بیان اینکه عملکرد روزانه شرکت ها باید به این سازمان ارسال شود گفت : در پایان هر هفته جمع بندی فعالیت هفتگی به تفکیک هر منطقه با یک پاورپوینت ارائه گردد که شامل مختصات حرکت خوردرو ها و AVL، گزارش تصویری از جمع آوری پسماند خشک درب منازل شهروندان و شیوه جمع آوری همراه با وزن تفکیکی باشد.

در ادامه مقرر گردید جهت ترویج فرهنگ تفکیک از مبدا و بازیافت بنرهای مربوطه طراحی و در سطح شهر رشت نصب گردد

این گزارش می افزاید، در دوره مدیریتی جدید، پیگیری لازم جهت انجام کامل تفکیک از مبدا یکی از رسالت های سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت تعریف شده که با جدیت دنبال می شود.

  نظرات